Formacja duchowa cd: modlitwa myślna i jej rola w rozwoju życia wewnętrznego.


ksiadz_na_czacie6


ksiadz_na_czacie6moi drodzy, zaczynamy, bo szkoda cennego czasu


ksiadz_na_czacie6dlaczego określenie modlitwa myślna?


_bejot_bo w myślach, a nie publicznie? :)


Lars_Pbo myśleć przy niej trzeba i się skupiać:)


ksiadz_na_czacie6Lars, tzn.?


ksiadz_na_czacie6co jest z tym myśleniem?


~Wiki


~shrek


~shrek


~tiarozmowiać z Bogiem własnymi słowami... tak z serca... a nie regułkami - sory za określenie


ksiadz_na_czacie6tia, tak, to też ważne


~Wiki


emdzej


~shrek


Lars_Pprzy tej modlitwie wypwełniamy swoją świadomosc prawdami z życia Jezusa, MB


Lars_Pi żyjemy tym, rozważając to


ksiadz_na_czacie6inaczej jakby można było nazwać taką modlitwę?


Lars_Ptaka modlitwa to potrzeba rozważań prawd wiary


Lars_Pona pogłębia naszą więź z Bogiem


~shrek


~shrek


~shrek


~tiadialog, bo trzeba i słuchać ;)


_bejot_ja póki co nie rozumiem :(


ksiadz_na_czacie6co jeszcze jest istotnego - jak jesteśmy i co jest najbardziej zaangażowane w tę modlitwę?


Lars_Prozmyślanie takie uczy wsłuchiwania się w to, co będzie mówił do nas Bóg


Lars_Pw myślach i wyobraźni, widzimy to, co przeczytaliśmy


Lars_Pnp. w Piśmie Św.


ksiadz_na_czacie6czyli zaangażowany musi być cały człowiek!


Lars_Ptak


ksiadz_na_czacie6św. Teresa z Avila nazywa taką modlitwę modlitwą wewnetrzną


~lers


Otisanaale jak może się zaangażować cały człowiek?


Otisanaa co z ciałem?


Lars_Pskupienie to ćwiczenie przed i w trakcie modlitwy:)


~kadarkaodłóżmy brewiarze i zacznijmy się modlić?


Lars_Pkadarka :)))))


~annaadoracja to też modlitwa


ksiadz_na_czacie6czym zatem taka modlitwa jest?


ksiadz_na_czacie6anna, a jak myślisz


Lars_Ptaka modlitwa to początki modlitwy, choć piersza z kolei to modlitwa ustna


emdzej


~teresa


~teresakochaniem Boga


ksiadz_na_czacie6spotkanie, a może jest to jeszcze coś bliższego?


~kadarkaczasem zamyślam się w kościele.... i utnę sobie jakąś półdrzemkę, czy to jest jeszcze modlitwa?


~annato można powiedzieć zjednoczenie duchowe


ksiadz_na_czacie6kadarka, "Panie, niech Cię sen mój chwali"


ksiadz_na_czacie6anna, można powiedzieć


~kadarka"synowie i córki wasze będą mieć widzenia, a wasi starcy śnić będą......"


~tiahmm, ja czasmi mam coś takiego, że nie potrafię powiedzieć tego, co czuję i moja modlitwa wygląda inaczej, np. coś Mu maluję albo tańczę... to bardzo uwalnia... polecam ;)


emdzej


ksiadz_na_czacie6co więcej św. Teresa podkreśla, że jest jeden warunek ważny, bardzo ważny - jakie musi w tym wszystkim być nasze nastawienie do Boga?


~teresapoddanie Jego Woli, dać się kierować Duchowi Św.


Lars_Pprzed każdą modlitwą trzeba niejako postawić się w obecności Boga


Lars_Puświadomić sobie... że to jest spotkanie ludzkiego ja z Boskim Ty:)


_bejot_pozytywne ;-)


~teresakochanie Go


emdzej


~annatakie, jakie do przyjaciela


ksiadz_na_czacie6anna, brawo


ksiadz_na_czacie6skoro jak do przyjaciela, to wypływa z tego jeszcze jedna ważna sprawa - jaka?


~teresazaufanie


_bejot_zaufanie?


~annamiłość


Aga_ta_


ksiadz_na_czacie6tak, zaufanie


Otisanaa jeżeli mamy jakiś obraz Boga i boimy się Go?


ksiadz_na_czacie6Oti, to musimy się uczyć zmienić ten obraz właśnie na tej modlitwie


ksiadz_na_czacie6jak nasze wnętrze w tym zaufaniu ma się jeszcze zachowywać?


yasminczy naprawdę to zaufanie i miłość zależy od nas, czy możemy je sobie wypracować, jeżeli wszystko jest łaską?


AdasOa jeżeli tego obrazu Boga nie ma się, to czy też się boimy?


OtisanaAdasiu, zawsze mamy obraz Boga, tylko często zakopany bardzo głęboko


AdasOOtisana, no właśnie, jeśli coś jest zasłonięte czymś, to niewidać


Lars_Pks, każda modlitwa potrzebuje przygotowania, czasu, skupienia........... by mogła się rozwijać i być rozmowa, może o
tym coś napiszemyLars_Pyasmin, właśnie nie tylko, a w dużej mierze jest to łaska


yasminjezeli wszystko jest łaską, mamy więc puste ręce i niewiele do ofiarowania


~teresapoddać się Duchowi Świętemu


Lars_Pnie poddać, tylko współparacować, teresa , bo łaska buduje na naturze:)


~annaprzede wszystkim zgoda na pełnienie woli naszego przyjaciela


~teresapoddać się działaniu Ducha Św., czyli otworzyć na Jego działanie


ksiadz_na_czacie6to też jest istotna sprawa, że musimy umieć się na tej modlitwie otworzyć


ksiadz_na_czacie6i to bardzo mocno


~annajest to możliwe na adoracji


Lars_Panna, jak modlitwa jest rozmową, to się mówi i słucha, a modlitwa myśla uczy nas...... skupiania się na tym, co przeczytaliśmy, np. w Piśmie Św. i rozważamy to, widząc... wyobraźnią


~annai w ciszy


~annaprzede wszystkim słucha, a nie gada


~annajak byś chciał tylko gadać, to Jezus Ci nie przerwie, bo będzie słuchał


~annawięc nie dziw się, jak Ci nie odpowie


Lars_Panna, rozumiem :) Jezus jest kulturalny:)


~kadarkamyslę, że teresa ma rację, nie ma potrzeby szukać recept, trzeba zacząć, a jak wiadomo, gdy nie umiemy się modlić, sam Duch Św.....


~teresaja nie mówiłam, że nie trzeba korzystać z "recept", jak najbardziej jestem za szukaniem wzorów u Świętych, w tradycji Kościoła


ksiadz_na_czacie6zatem praktykowanie tej modlitwy jest proste łatwe i przyjemne z tego, co widzę?


Otisanano i pewnie nie ma rozproszeń z tego, co słyszę...


~teresamodlitwa, ks, nie zawsze jest łatwa czy prosta i przyjemna


AdasOczłowiek zazwyczaj podczas skupienia przy modlitwie (szczerej modlitwie)...

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie