Regulamin blogów w portalu wiara.pl

1. W ramach społeczności Wiara.pl portal udostępnia swoim użytkownikom możliwość prowadzenia bloga. Założenie bloga wymaga posiadania konta w portalu.

2. Użytkownicy blogów zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem portalu i szczegółowymi zasadami funkcjonowania blogów zamieszczonymi poniżej, a także polityką prywatności.

3. Dysponentem bloga i zawartych w nim treści jest jego właściciel. Ponosi on całkowitą odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność karną, za wszystkie treści zamieszczone na jego blogu (dotyczy to także komentarzy pod notkami).

4. Portal Wiara.pl nie interweniuje w obrębie bloga (nie ingeruje w jego treść). W razie stwierdzenia na blogu elementów naruszających prawo polskie, prawa osób trzecich, regulamin lub zasady netykiety zostanie zablokowany lub (w skrajnym przypadku) usunięty bez ostrzeżenia cały blog.

5. Portal WIARA może usunąć bloga bez ostrzeżenia, jeśli:

  • użytkownik nie zamieścił żadnego wpisu przez 6 miesięcy;
  • blog wykorzystywany jest do celów komercyjnych, reklamy lub w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem;
  • treść bloga (nazwa, zawartość notek, zamieszczone obrazy lub inne pliki, komentarze) w istotny sposób naruszają obowiązujące prawo, prawa osób trzecich lub regulamin;
  • blog zostanie usunięty także w przypadku, gdy jego właściciel nie dostosuje się do uwag moderacji i nie usunie zakwestionowanych treści mimo zablokowania bloga.

Odzyskanie treści usuniętego bloga nie jest możliwe.

6. Właściciel może w każdej chwili usunąć bloga. Istnieje możliwość zapisania zawartości bloga na dysku własnego komputera przed usunięciem. Zapisywane są posty, także nieopublikowane, komentarze, opublikowane zdjęcia w takiej wielkości, w jakiej zostały zamieszczone w notkach. Nie są zapisywane strony i inne załączniki.

Po usunięciu bloga nie ma możliwości odzyskania jego zawartości.

7. Portal WIARA dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu. Zastrzegamy sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania systemu do prowadzenia blogów bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników, a także do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu blogów bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

8. Portal WIARA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane:

  • nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji;
  • przerwami w funkcjonowaniu systemu zaistniałymi z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych;
  • utratą danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi;
  • wejściem w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego do konta użytkownika.

9. Opublikowanie treści na blogu oznacza jej upublicznienie w internecie, a zatem możliwe jest zapoznanie się z nimi osób trzecich.

System blogowy portalu Wiara.pl umożliwia pełne upublicznienie bloga (blog publiczny występuje na liście blogów, nowe notki pokazują się w ostatnio dodanych, jest indeksowany przez wyszukiwarki) lub prowadzenie bloga ukrytego (nie pokazuje się on na listach, na portalu nie ma informacji o nowych notkach, jest również niewidoczny dla wyszukiwarek).

Treści zamieszczone na blogu oznaczonym jako ukryty nie są jednak zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, o ile wpiszą one prawidłowy adres internetowy bloga. Portal Wiara.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody dla użytkownika wynikłe z dostępu do treści zamieszczonych na blogu osób trzecich.

10. Usunięcie konta użytkownika może (lecz nie musi) być związane z usunięciem bloga. Blog pozostały po usunięciu konta jest nieaktywny, póki nie zostanie połączony z kolejnym kontem. Połączenie wymaga znajomości adresu mailowego związanego z blogiem i hasła dostępowego (w przypadku blogów założonych już na nowym systemie adres mailowy bloga oznacza adres mailowy konta, dla którego blog był zakładany).

11. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i podania jej do wiadomości poprzez opublikowanie w tym miejscu. Nowe zasady staną się wymagalne z chwilą opublikowania.

«« | « | 1 | » | »»

Rozpocznij korzystanie