Pałkin a sprawa polska

Przysłana przez Stalina ekipa kilkunastu funkcjonariuszy sfałszowała wyniki referendum w 1946 r. – ujawnił rosyjski historyk.

Do niedawna wszyscy tylko podejrzewali, że wyniki referendum w czerwcu 1946 r. zostały sfałszowane. W polskich archiwach nie było jednak żadnego śladu po tych fałszerstwach. Dopiero badania rosyjskiego uczonego Nikity Pietrowa pozwoliły odkryć całą prawdę. Pierwsze informacje na ten temat Pietrow zamieszczał już w latach 90 ub. wieku na łamach „Karty”, a potem we „Wprost”. Jednak dopiero trzeci rozdział wydanej niedawno książki „Według scenariusza Stalina: Rola organów NKWD–MGB w sowietyzacji krajów Europy Centralnej i Wschodniej w latach 1945–1953” przynosi nie tylko obszerne omówienie tego zagadnienia, ale także dokumentuje bazę źródłową.

Próba sił
Komuniści w Polsce, choć byli do tego zobowiązani postanowieniami konferencji poczdamskiej i jałtańskiej, ciągle odwlekali moment rozpisania wyborów. Ponieważ potrzebowali jednak namiastki legitymizacji swej władzy, zdecydowali się na rozpisanie referendum, o co formalnie wystąpili politycy PPS. Było to uzgodnione z władzami PPR, a decyzję o rozpisaniu referendum podjęła 27 kwietnia 1946 r. zdominowana przez PPR Krajowa Rada Narodowa (KRN), ciało pełniące rolę marionetkowego parlamentu. Dla komunistów kampania referendalna miała być poligonem przed wyborami, zależało im więc na takim ułożeniu pytań, aby obywatele nie mieli wielkiego wyboru przy udzielaniu odpowiedzi. Trzy pytania postawione w referendum brzmiały: Czy jesteś za zniesieniem Senatu? Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego, wprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki narodowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej? Komuniści wiedzieli, że jest przyzwolenie społeczne na szerokie reformy społeczne, także reformę rolną oraz upaństwowienie wielkich zakładów przemysłowych, zwłaszcza że należało rozwiązać problem własności poniemieckiej na ziemiach zachodnich i północnych. Nie było także alternatywy dla zachodnich granic państwa. Co charakterystyczne, nie pytano o akceptację nowego przebiegu granicy wschodniej. Także pytanie o senat mogło liczyć na szerokie wsparcie społeczne, gdyż przed wojną, jako instytucja zdominowana przez sanację, nie cieszył się wielką popularnością. Jednak PSL, największa legalna partia opozycyjna, potraktowało referendum jako plebiscyt i wezwało do głosowania za utrzymaniem senatu. Nie chodziło przy tym o spór ustrojowy. Kwestia, czy przyszły parlament będzie jedno-, czy dwuizbowy, była wówczas drugorzędna. Wzywając do głosowania za utrzymaniem senatu, PSL chciało wykorzystać okazję, aby społeczeństwo mogło się wypowiedzieć przeciwko blokowi zdominowanemu przez PPR. W istocie więc niepostawionym pytaniem w tym referendum było: czy jesteś za władzą komunistów – wzywających do głosowania „trzy raz tak”, czy przeciwko niej, a więc głosuj za utrzymaniem senatu. Rangę tego sporu natychmiast pojęli komuniści, a ponieważ znali prawdziwe nastroje społeczne, postanowili zrobić wszystko, aby referendum nie przegrać. W kraju rozpętano gigantyczną kampanię medialną, w której pragnących głosować zgodnie z wezwaniem PSL przedstawiono jako zdrajców polskiej racji stanu. Nie poprzestano na propagandzie. Uderzano także w struktury PSL, rozwiązując w masowej skali koła organizacyjne oraz aresztując działaczy Stronnictwa, miały miejsca także mordy polityczne. Pomimo bezprecedensowej kampanii nienawiści i terroru, wyniki referendum były niepewne. W tej sytuacji prezydent Bolesław Bierut zdecydował się prosić Stalina o pomoc. Prośba została przekazana przez płk. Siemiona Dawydowa, oficjalnego sowieckiego doradcę przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, który przebywał w Polsce od 1945 r., a od marca 1946 r. był szefem sowieckiej misji w Warszawie. Przełożonym Dawydowa był gen. Wiktor Abakumow, szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego (MGB), który nadzorował działania operacyjne na terenie Polski.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Rozpocznij korzystanie