Witaj cudzie , o którym słów brak jest aniołom. Witaj, rano bolesna zadana...

[20:57] ksiadz_na_czacie3: szczęść Boże
[20:57] porozmawiam: Szczęść Boże :)
[20:58] tarantula: szczęść Boże księże 3:)
[20:58] ksiadz_na_czacie3: szczęść
[20:58] Awa: SZB ksieze 3
[20:58] ksiadz_na_czacie3: Awko :)
[21:00] ksiadz_na_czacie3: 21:00
[21:00] ksiadz_na_czacie3: pomyślałem sobie, że skoro wczoraj mieliśmy Zwiastowanie Pańskie....
[21:00] ksiadz_na_czacie3: to warto zrobić jakiś czat maryjny
[21:01] ksiadz_na_czacie3: mało tu tego rodzaju czatów bywa
[21:01] ksiadz_na_czacie3: a przecież wątek maryjny jest istotnym wątkiem katolicyzmu
[21:05] ksiadz_na_czacie3: przypomnijcie mi nieliczne teksty maryjne w Piśmie Świętym....
[21:05] ksiadz_na_czacie3: od nich wypada zacząć
[21:05] tygrys: pierwszy z Listu do Gal
[21:05] Awa: magnifikat
[21:05] tygrys: Apokalipsa:)
[21:05] Heg: Dz - zstąpienie Ducha
[21:05] ksiadz_na_czacie3: tygrys zaraz w wielką teologię :)
[21:05] Heg: Maria też tam była
[21:06] tygrys: nie mówiąc o wczorajszym Zwiastowaniu :) ks3 - bo od tego się zaczęło :))
[21:07] Awa: pod krzyżem
[21:07] vim: magnificat
[21:07] Awa: w wieczerniku
[21:07] Awa: i u Elżbiety
[21:07] Awa: i ofiarowanie
[21:07] tereska: Kana
[21:07] vim: Izajasz
[21:07] ksiadz_na_czacie3: Zwiastowanie, Magnificat, Kana, kiedyś z braćmi Jezusa chciała się z Nim widzieć...
[21:08] ksiadz_na_czacie3: scena pod Krzyżem
[21:08] Heg: "braćmi"
[21:08] ksiadz_na_czacie3: Zesłanie Ducha
[21:08] ksiadz_na_czacie3: dzięki Heg :)
[21:08] ksiadz_na_czacie3: i zwróćmy teraz uwagę..........
[21:09] tygrys: ale o Maryi niewiele jest w PS
[21:09] ksiadz_na_czacie3: że jeśli czytamy ST w świetle Ewangelii...
[21:09] ksiadz_na_czacie3: to pewne teksty ....
[21:09] ksiadz_na_czacie3: no co pewne teksty ??
[21:09] vim: wskazują..
[21:09] tygrys: wskazują na postawę Marii
[21:10] ksiadz_na_czacie3: nawet na osobę Maryi
[21:10] vim: "oto Panna pocznie i porodzi Syna"
[21:10] ksiadz_na_czacie3: a po kolei....
[21:11] vim: "położę nieprzyjaźń.."
[21:11] ksiadz_na_czacie3: zacznijmy od Protoewangelii....
[21:11] ksiadz_na_czacie3: właśnie vim
[21:11] Awa: dziewica która pocznie i porodzi syna Emanuela
[21:11] ksiadz_na_czacie3: Maryja jako Nowa Ewa...
[21:11] ksiadz_na_czacie3: tak...
[21:12] Heg: Drugi Adam i druga Ewa
[21:12] Heg: Jezus i Maria
[21:12] ksiadz_na_czacie3: Awa przypomniała Izajaszowe proroctwo o Emanuelu i Jego matce
[21:13] ksiadz_na_czacie3: myślę ze wszyscy znamy tekst, który użyłem do tematu....
[21:13] ksiadz_na_czacie3: i wprowadzenia....
[21:13] ksiadz_na_czacie3: Akatyst....
[21:14] ksiadz_na_czacie3: wartością tego tekstu jest to , że....
[21:14] ksiadz_na_czacie3: stanowi on pewna syntezę teologiczna...
[21:14] ksiadz_na_czacie3: można powiedzieć mariologiczną sumę wczesnego chrześcijaństwa...
[21:15] ksiadz_na_czacie3: Akatyst to utwór liturgiczny z V/Vi w.
[21:16] ksiadz_na_czacie3: wcześniejsze znane zabytki poezji liturgicznej Kościoła to........
[21:16] Awa: Bogurodzica
[21:16] ksiadz_na_czacie3: nie Awko
[21:16] Awa: stała matka litościwa...
[21:16] ksiadz_na_czacie3: jest późniejsza
[21:17] ksiadz_na_czacie3: III , być może IV. to Pod Twoja obronę...
[21:17] ksiadz_na_czacie3: w każdym razie....
[21:17] ksiadz_na_czacie3: wspomniane teksty biblijne
[21:18] ksiadz_na_czacie3: dorobek soborów, zwłaszcza Efeski 431 (właśnie Theotokos)...
[21:18] ksiadz_na_czacie3: to baza katolickiej nauki o Maryi....
[21:19] ksiadz_na_czacie3: tej zdefiniowanej, która obowiązuje katolików , jako artykuły wiary
[21:19] tereska: bardzo piękne i mądre, ale jak spróbujemy to odnieść do naszego życia? Naśladowanie Maryi....
[21:20] ksiadz_na_czacie3: mamy czas teresko............
[21:20] ksiadz_na_czacie3: zdążymy...
[21:20] Heg: Theotokos to bardziej chrystologiczny termin
[21:20] Heg: I w pełni się z nim zgadzam
[21:20] ksiadz_na_czacie3: może ktoś pamięta ostatnią wypowiedź Kościoła ...
[21:21] ksiadz_na_czacie3: doktrynalna, dotyczącą Maryi...
[21:21] Heg: Ale czy w ramach ekumenizmu nie można stworzyć terminu - Theoanthropotokos
[21:21] Heg: Boga-człowieka rodzicielka
[21:22] ksiadz_na_czacie3: a czy trzeba Heg, ta propozycja jest oczywiście słuszna
[21:22] ksiadz_na_czacie3: i doktrynalnie poprawna
[21:22] ksiadz_na_czacie3: i nie stoi w sprzeczności z Theotokos
[21:22] Awa: z soboru watykańskiego II?
[21:22] ksiadz_na_czacie3: właśnie Awko
[21:23] Heg: Na lekcjach (liceum) - uczniowie mówią mi o Trójcy - Ojciec, Matka Boża i Syn
[21:23] Heg: Dlatego może warto
[21:24] ksiadz_na_czacie3: dobra jest fragment w Lumen Gentium (KK)....
[21:24] ksiadz_na_czacie3: ktory sytuuje Maryje w głównym nurcie historii zbawienia
[21:25] Awa: współodkupicielka? to chyba nie?
[21:25] tereska: Współodkupicielka?
[21:25] ksiadz_na_czacie3: jako szlachetną towarzyszkę zbawiciela i wspomożycielkę Ludu Bożego w drodze do osiągnięcia
pełni zbawienia
[21:25] Awa: wspomożycielka
[21:26] Heg: Na zasadzie kierunku, który wytyczyła (przykład pokory, posłuszeństwa i wiele, wiele innych)
[21:27] ksiadz_na_czacie3: zanim przejdziemy do słusznie postulowanego przez tereske
[21:27] ksiadz_na_czacie3: wątku o naśladowaniu Maryi
[21:29] ksiadz_na_czacie3: spróbujmy sobie przypomnieć cztery zdogmatyzowane prawdy, wchodzące w skład depozytu wiary (obowiązujące), dotyczące matki Zbawiciela...
[21:29] ksiadz_na_czacie3: no dalej bracia i siostry....
[21:29] ksiadz_na_czacie3: jakie to prawdy
[21:29] Awa: niepokalanie poczęta
[21:30] ksiadz_na_czacie3: tak
[21:30] tereska: wniebowzięta
[21:30] ksiadz_na_czacie3: tez
[21:30] alba: i dziewica

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie