Rola i formacja świeckich w Kościele

Czat odwiedził o. Leszek Gęsia, jezuita, doktor nauk humanistycznych, redaktor naczelny miesięcznika katolickiego Posłaniec

[21:01] ksiadz_na_czacie2: Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Leszek Gęsia, jezuita. Witam Ojca
[21:01] ksiadz_na_czacie2: Doktor nauk humanistycznych, redaktor naczelny miesięcznika katolickiego Posłaniec, adiunkt na Wydziale Filozoficznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie, przełożony Domu Pisarzy Księży Jezuitów.
[21:01] ksiadz_na_czacie2: Pracował również w Katolickim Biurze Informacji i Inicjatyw Europejskich w Brukseli i prowadził duszpasterstwo polskich dyplomatów oraz pracowników instytucji Unii Europejskiej i Nato przy Katolickim Centrum Europejskim w Brukseli.
[21:01] ksiadz_na_czacie2: Był członkiem Zespołu Doradców ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski, a także Socjuszem Prowincjała Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej.
[21:02] ksiadz_na_czacie2: Temat naszej rozmowy: Rola i formacja świeckich w Kościele.
[21:02] ksiadz_na_czacie2: Zanim nadejdą pierwsze pytania od internautów: Co może robić i jakie jest miejsce księdza w Brukseli, w polskiej świadomości często funkcjonującej jako miejsce „bez Boga”?
[21:02] o_Leszek_Gesiak: Witam wszystkich internautów
[21:03] o_Leszek_Gesiak: Szczęść Boże
[21:03] o_Leszek_Gesiak: Bruksela jak każde duże miasto jest doskonałym miejscem
[21:03] o_Leszek_Gesiak: do wszechstronnej pracy duszpasterskiej
[21:04] o_Leszek_Gesiak: stąd też każdy ksiądz, którego pierwszym powołaniem jest głoszenie Chrystusa
[21:04] o_Leszek_Gesiak: może uczynić tam bardzo wiele dobrego
[21:04] o_Leszek_Gesiak: wydaje się czasem
[21:04] o_Leszek_Gesiak: że Bruksela jest szczególnym symbolem świeckiego rozwoju człowieka
[21:05] o_Leszek_Gesiak: ale jest też miejscem gdzie żyją i pracują, także w ramach wielu instytucji Unii Europejskiej
[21:06] o_Leszek_Gesiak: ludzie wierzący, potrzebujący normalnej opieki duszpasterskiej, ludzie stawiający pytania o sens i kierunek ludzkiego życia

[21:06] zielona_mrowka: będziemy rozmawiać o świeckich w świecie czy UE?
[21:06] o_Leszek_Gesiak: ludzie żyjący w bliskiej przyjaźni z Panem Bogiem
[21:06] o_Leszek_Gesiak: a więc ci wszyscy, którzy z całą pewnością potrzebują obecności kapłana

[21:06] PTB: Czy może Ojciec określić dokładnie co Ojciec rozumie pod terminem rola świeckich w kościele??
[21:07] o_Leszek_Gesiak: Przede wszystkim
[21:07] o_Leszek_Gesiak: to, że świeccy są integralną częścią Kościoła
[21:07] o_Leszek_Gesiak: i trudno wyobrazić sobie Kościół
[21:08] o_Leszek_Gesiak: bez świeckich. Takiego Kościoła nie ma
[21:08] o_Leszek_Gesiak: Kościół to przecież nie hierarchia, nie sami biskupi i kapłani
[21:08] o_Leszek_Gesiak: ale to jedno Ciało Mistyczne Chrystusa
[21:08] o_Leszek_Gesiak: które właśnie w powołaniu świeckich, które jest szczególnym powołaniem
[21:09] o_Leszek_Gesiak: realizuje się w pełni /

[21:09] PTB: Śpiący Olbrzym, tak świeccy zostali nazwani przez Arcybiskupa Nycza czy o to chodzi??
[21:09] o_Leszek_Gesiak: nie słyszałem tej wypowiedzi księdza biskupa
[21:09] o_Leszek_Gesiak: ale mogę podejrzewać
[21:09] o_Leszek_Gesiak: że chciał przez takie sformułowanie
[21:10] o_Leszek_Gesiak: podkreślić jak wielkie rezerwy możliwości tkwią w realizacji powołania laikatu
[21:10] o_Leszek_Gesiak: w dzisiejszym świecie, w Polsce, w wielu naszych parafiach i duszpasterstwach
[21:11] o_Leszek_Gesiak: świeccy naprawdę mają olbrzymią rolę do spełnienia
[21:11] o_Leszek_Gesiak: w realizacji głównej misji Kościoła
[21:11] o_Leszek_Gesiak: jaką jest ewangelizacja
[21:11] o_Leszek_Gesiak: możliwości i form takiej ewangelizacji, które wciąż nie są w pełni wykorzystane
[21:11] o_Leszek_Gesiak: jest bardzo wiele/

[21:12] baranek: po co formować świeckich ? czy nie starczą dobrze uformowani księżą ?
[21:12] o_Leszek_Gesiak: proszę sobie wyobrazić Kościół bez uformowanych świeckich
[21:13] o_Leszek_Gesiak: byłaby to struktura, z którą księża nie mieliby wspólnej wizji
[21:13] o_Leszek_Gesiak: realizacji powołania
[21:14] o_Leszek_Gesiak: Każdy świecki
[21:14] o_Leszek_Gesiak: przez katechizację, lekturę osobistą, kontakt z Ewangelią
[21:14] o_Leszek_Gesiak: i świadkami Jezusa Chrystusa tak naprawdę wciąż formuje swoje sumienie
[21:14] o_Leszek_Gesiak: i swoją postawę
[21:15] o_Leszek_Gesiak: którą na mocy otrzymanego na chrzcie znaku przynależności do Chrystusa
[21:15] o_Leszek_Gesiak: sam staje się świadkiem życia Ewangelią
[21:16] o_Leszek_Gesiak: dla innych
[21:16] o_Leszek_Gesiak: To jest pierwszy owoc dobrej formacji i pierwsze zadanie
[21:16] o_Leszek_Gesiak: każdego chrześcijanina

[21:16] alba: nie wydaje się ojcu ,że praktycznie istnieje podział na dwa światy: duchownych i świeckich?
[21:16] o_Leszek_Gesiak: Rzeczywiście często można odnieść wrażenie
[21:17] o_Leszek_Gesiak: że taki podział istnieje
[21:17] o_Leszek_Gesiak: do kreowania tego podziału
[21:18] o_Leszek_Gesiak: przyczynia się stereotypowy obraz Kościoła
[21:18] o_Leszek_Gesiak: utożsamianego z duchowieństwem
[21:18] o_Leszek_Gesiak: Zobaczmy, jak często media używając słowa "Kościół"
[21:19] o_Leszek_Gesiak: identyfikują to słowo wyłącznie z księżmi
[21:19] o_Leszek_Gesiak: i biskupami
[21:19] o_Leszek_Gesiak: Mówimy lub słyszymy:
[21:19] o_Leszek_Gesiak: Kościół powinien zrobić to...
[21:19] o_Leszek_Gesiak: Kościół powinien zareagować tak...
[21:20] o_Leszek_Gesiak: Kościół nie przedstawił żadnego rozwiązania jakiejś sytuacji
[21:20] o_Leszek_Gesiak: gdy tymczasem
[21:20] o_Leszek_Gesiak: mówiąc o Kościele mówimy przecież także o nas samych

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie

Forum: ostatnio poruszane wątki