"Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym" Rz 14,17

Administrator: Wbrew pozorom chodzi o jutrzejszą Ewangelię :) J 4,5-42

<Administrator>: Wbrew pozorom chodzi i jutrzejszą Ewangelię :)
[21:00] <ksiadz_na_czacie3>: szBoże
[21:00] <ksiadz_na_czacie3>: zaczynamy...
[21:01] <ksiadz_na_czacie3>: temat dzisiejszy jest zaczerpnięty z Listu do Rzymian
[21:01] <ksiadz_na_czacie3>: którego nie ma w jutrzejszych czytaniach
[21:01] <ksiadz_na_czacie3>: jednak cytat z tego listu kieruje nasze myśli
[21:01] <ksiadz_na_czacie3>: ku innemu pokarmowi i napojowi
[21:02] <ksiadz_na_czacie3>: niż te, których na co dzień używamy
[21:02] <ksiadz_na_czacie3>: innego, tajemniczego
[21:03] <ksiadz_na_czacie3>: mającego związek z wchodzeniem człowieka w wymiar poza doczesny
[21:03] <ksiadz_na_czacie3>: zasadniczo chleb i woda to pokarm i napój, mający związek z podtrzymywaniem życia doczesnego
[21:04] <ksiadz_na_czacie3>: Chrystus w Ewangelii Św. Jana wskazuje na pokarm i napój innego rodzaju
[21:04] <paczka_dropsow>: "skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan"
[21:04] <ksiadz_na_czacie3>: i o nich dziś pomówimy
[21:04] <ksiadz_na_czacie3>: jeśli zechcecie....
[21:04] <langusta_>: niop
[21:04] <zaz>: chcemy
[21:04] <paczka_dropsow>: no... czyli pokarm to Pan:)
[21:04] <ksiadz_na_czacie3>: wszystko dla Was i wszystko zależy od Was :)
[21:05] <ksiadz_na_czacie3>: czytaliście Jezusa z Nazaretu, Benedyktya XVI?
[21:05] <langusta_>: nie
[21:05] <iwa1>: nie
[21:05] <wladek>: ja nie
[21:05] <paczka_dropsow>: si
[21:05] <zaz>: tak
[21:05] <Trinity>: do połowy
[21:05] <Trinity>: na razie
[21:05] <aprylka>: częściowo
[21:06] <ksiadz_na_czacie3>: jest tam świetny (jak całość) rozdział
[21:06] <ksiadz_na_czacie3>: Wielkie obrazy w Ewangeli św Jana
[21:07] <ksiadz_na_czacie3>: m. in. woda i chleb
[21:07] <ksiadz_na_czacie3>: to dwa spośród tych obrazów
[21:07] <aprylka>: rozdział 8 ;)
[21:07] <paczka_dropsow>: ale obrazy czego?
[21:08] <ksiadz_na_czacie3>: paczko, obraz = temat
[21:08] <ksiadz_na_czacie3>: jutro czytania dają nam dwa fragmenty biblijne dotyczące wody
[21:08] <langusta_>: woda (Mojżesz + skała) i woda (Samarytanka+studnia)
[21:08] <zwyczajna>: woda... pokorna
[21:08] <zwyczajna>: świetnie radzi sobie z wieloma przeszkodami
[21:08] <ksiadz_na_czacie3>: Żydzi kłócą się z Mojżeszem o wodę...
[21:09] <paczka_dropsow>: nio...
[21:09] <langusta_>: a kto by się nie kłócił na pustyni? ;)
[21:09] <paczka_dropsow>: a najpierw woda ratuje ich od Egipcjan...
[21:09] <ksiadz_na_czacie3>: której wartość Chrystus określa jako względną
[21:09] <ksiadz_na_czacie3>: bo chociaż ona orzeźwia
[21:09] <ksiadz_na_czacie3>: poi
[21:09] <ksiadz_na_czacie3>: obmywa
[21:10] <ksiadz_na_czacie3>: to jednak nie może zaspokoić najważniejszych, największych potrzeb człowieka...
[21:10] <paczka_dropsow>: bo nie jest Żywa :D
[21:10] <zaz>: duchowych?
[21:10] <ksiadz_na_czacie3>: nie można jej się napić, napoić nią raz na zawsze
[21:10] <ksiadz_na_czacie3>: także duchowych, zazko
[21:11] <ksiadz_na_czacie3>: właśnie proponuje Samarytance wodę Żywą...
[21:11] <ksiadz_na_czacie3>: taką, po której już się nie pragnie
[21:11] <spamer>: świat dwuznaczności i nieścisłości słownych
[21:11] <spamer>: wyrażenia tego, co nie da się wyrazić
[21:11] <ksiadz_na_czacie3>: masz rację, spamerze
[21:11] <ksiadz_na_czacie3>: dwuznaczność
[21:12] <langusta_>: spamer, a może porównywanie do najprostszych rzeczy codzienności, tych nie zastąpionych?
[21:12] <langusta_>: najlepiej jest tłumaczyć na przykładach
[21:12] <spamer>: taaa i przedstawienie ich jako tak zwykłych, ale niezwykłych
[21:12] <langusta_>: spamer, zwłaszcza niezbędnych
[21:12] <ksiadz_na_czacie3>: Samarytanka myśli o wodzie z głębi studni
[21:12] <ksiadz_na_czacie3>: bardzo chłodnej
[21:12] <ksiadz_na_czacie3>: orzeźwiającej w najwyższym stopniu
[21:13] <paczka_dropsow>: woda żywa to chyba była po prostu płynąca...
[21:13] <paczka_dropsow>: ze strumienia na przykład
[21:13] <ksiadz_na_czacie3>: taka woda jest w głębinach studni, paczko
[21:13] <ksiadz_na_czacie3>: z cieków wodnych
[21:13] <paczka_dropsow>: ano tak :P
[21:13] <langusta_>: żywa=dająca życie
[21:14] <ksiadz_na_czacie3>: ale Jezus ma na myśli inną wodę
[21:14] <ksiadz_na_czacie3>: wytryskającą ku życiu wiecznemu
[21:14] <spamer>: a pragnienie jako codzienne nigdy niezaspokojone, w pełni powtarzalne
[21:14] <zaz>: ma na myśli wodę, która zaspokoi pragnienie
[21:14] <paczka_dropsow>: hm... może wody chrztu :) dające życie
[21:14] <ksiadz_na_czacie3>: zaspokajająca wszelkie pragnienie
[21:15] <ksiadz_na_czacie3>: także, paczko, ale...
[21:15] <ksiadz_na_czacie3>: woda żywa jest też aluzją do chrztu, na pewno, ale...
[21:15] <zaz>: czyli my, w tym życiu, możemy czerpać taką wodę żywą
[21:15] <ksiadz_na_czacie3>: zastanówmy się...
[21:16] <ksiadz_na_czacie3>: po co Jezus mówi o życiu wiecznym, co ma na myśli...
[21:16] <ksiadz_na_czacie3>: czym jest, według Jezusa, życie wieczne?
[21:16] <paczka_dropsow>: no chrzest potencjalnie otwiera drogę do zbawienia :P
[21:16] <spamer>: pewnie Komunią ze Sobą
[21:16] <paczka_dropsow>: życie wieczne?
[21:16] <paczka_dropsow>: hm... pewnie życie z Bogiem
[21:17] <paczka_dropsow>: przyjaźń z Bogiem?
[21:16] <ksiadz_na_czacie3>: poszukałbym w tej samej Ewangelii stosownego fragmentu...
[21:17] <ksiadz_na_czacie3>: może Wam się nasuwa odpowiedni fragment?
[21:17] <ksiadz_na_czacie3>: cieplutko, paczuszko
[21:17] <langusta_>: bycie razem na wieki (Bóg+człowiek) - czcić Ojca w Duchu i w prawdzie na wieki
[21:17] <spamer>: swoista jedność jako spełnienie
[21:17] <spamer>: jedność ze Stwórcą
[21:17] <ksiadz_na_czacie3>: ale Wam wkleję wprost...
[21:17] <ksiadz_na_czacie3>: żeby czasu oszczędzić
[21:18] <ksiadz_na_czacie3>: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J17,3)
[21:19] <ksiadz_na_czacie3>: spory kawałek za czwartym rozdziałem
[21:19] <zaz>: znać Boga...
[21:19] <paczka_dropsow>: czyli znać Boga...
[21:19] <paczka_dropsow>: aaa, znać w języku Biblii to kochać...
[21:19] <ksiadz_na_czacie3>: w którym siedzi sobie Samarytanka z Jezusem
[21:19] <ksiadz_na_czacie3>: przy studni
[21:19] <ksiadz_na_czacie3>: na ciekawej rozmowie
[21:19] <ksiadz_na_czacie3>: poznać Boga....
[21:20] <ksiadz_na_czacie3>: Jedynego, Prawdziwego...
[21:20] <ksiadz_na_czacie3>: i tego, którego On poznał...
[21:20] <ksiadz_na_czacie3>: Jezusa Chrystusa
[21:20] <iwa1>: wiedza?
[21:20] <ksiadz_na_czacie3>: wiedza....
[21:20] <ksiadz_na_czacie3>: hmmmm
[21:20] <spamer>: wiedza to część
[21:20] <ksiadz_na_czacie3>: prawda
[21:21] <spamer>: bo można wiedzieć, a nie widzieć
[21:21] <ksiadz_na_czacie3>: Boga można poznać jedynie w prawdzie
[21:21] <paczka_dropsow>: a że... "ja jestem Prawdą"
[21:21] <spamer>: to forma współistnienia i w ten sposób poznania
[21:21] <ksiadz_na_czacie3>: jasne, Paczko
[21:21] <ksiadz_na_czacie3>: ale do Prawdy...
[21:22] <ksiadz_na_czacie3>: dochodzić trzeba przez prawdę
[21:22] <paczka_dropsow>: nio...
[21:22] <spamer>: w sumie to ci z piekła też chyba wiedzą, a cierpią, bo nie mają współistnienia z wiedzą
[21:22] <paczka_dropsow>: a Duch jest tym, który poucza i osądza w prawdzie
[21:22] <ksiadz_na_czacie3>: do prawdy przez "P"
[21:22] <ksiadz_na_czacie3>: dochodzimy przez prawdę przez "p"
[21:22] <ksiadz_na_czacie3>: najpierw prawda o sobie...
[21:23] <spamer>: ciężkie słowa, pełne porównań i niejednoznaczne
[21:23] <spamer>: jak to z słowami w tej materii bywa
[21:23] <ksiadz_na_czacie3>: nie wiem...
[21:23] <ksiadz_na_czacie3>: ale myślę sobie, że Jezus w rozmowie z Samarytanką...
[21:23] <ksiadz_na_czacie3>: daje jej po łyku tej wody żywej, która jet prawdą...
[21:23] <ksiadz_na_czacie3>: zwróćcie uwagę...
[21:23] <zaz>: jakże szczęśliwa była ta SAMARYTANKA
[21:24] <ksiadz_na_czacie3>: prawda, która wyzwala
[21:24] <ksiadz_na_czacie3>: "przyprowadź męża"
[21:24] <ksiadz_na_czacie3>: - nie mam
[21:24] <ksiadz_na_czacie3>: - powiedziałaś prawdę...
[21:24] <ksiadz_na_czacie3>: ten, który jest z tobą nie jest mężem
[21:24] <ksiadz_na_czacie3>: a pięciu miałaś wcześniej
[21:24] <spamer>: nie jestem przekonany, czy owa Samarytanka wiedziała, o czym rozmawia i z Kim
[21:24] <paczka_dropsow>: ks 3, no coś w tym jest...
[21:24] <paczka_dropsow>: ale to jest też prawda... która nie poniża...
[21:25] <paczka_dropsow>: nie zabija...
[21:25] <paczka_dropsow>: więc chyba rzeczywiście ta woda jest żywa :D
[21:25] <langusta_>: spamer, to dlaczego potem pyta ziomków: czyż On nie jest Mesjaszem? musiała zaczynać wierzyć...
[21:26] <langusta_>: poza tym potem świadczyła
[21:26] <spamer>: raczej chciała więcej wiedzieć
[21:26] <ksiadz_na_czacie3>: Samarytanka wyznaje kłopotliwą prawdę o swoim stanie "małżeńskim"
[21:26] <ksiadz_na_czacie3>: i nie zaprzecza prawdzie o swojej przeszłości, usłyszanej od Jezusa
[21:26] <langusta_>: szczera do bólu
[21:26] <langusta_>: a prawda wyzwala
[21:26] <ksiadz_na_czacie3>: - widzę, Panie, że jesteś prorokiem...
[21:27] <ksiadz_na_czacie3>: jestem nim Ja, który z tobą mówię...
[21:27] <paczka_dropsow>: dzisiaj by powiedziała, że jest z ABW :D
[21:27] <ksiadz_na_czacie3>: :D
[21:27] <zaz>: myślę, że każdy kto z Nim rozmawia musi czuć, że to ON - pamiętacie, jak było z tymi, co szli do Emaus?
[21:27] <langusta_>: zaz, każdy? a dziś każdy "czuje", słysząc?
[21:27] <ksiadz_na_czacie3>: wiemy, że gdy przyjdzie Mesjasz wszystko nam wyjaśni
[21:27] <iwa1>: w obliczu Jezusa nie zaprzecza innym może przemilcza
[21:28] <ksiadz_na_czacie3>: poznanie i uznanie prawdy o sobie
[21:28] <ksiadz_na_czacie3>: poprzedza poznanie prawdy o Bogu
[21:28] <paczka_dropsow>: zaplątała się... ale nie dała się wciągnąć w oszukiwanie siebie
[21:28] <langusta_>: w oszukiwanie lub izolowanie się (zawsze mogła powiedzieć: a cóż Cię to człowieku obchodzi?)
[21:28] <paczka_dropsow>: landżi, nio też
[21:28] <ksiadz_na_czacie3>: właśnie, paczko
[21:29] <ksiadz_na_czacie3>: łyk po łyczku dostaje od Jezusa wodę żywą
[21:29] <ksiadz_na_czacie3>: poznania prawdy i Prawdy
[21:29] <paczka_dropsow>: ks 3, a może to był taki teścik ze strony Jezusa...
[21:29] <ksiadz_na_czacie3>: może maleńki....
[21:30] <ksiadz_na_czacie3>: ale po co?
[21:30] <paczka_dropsow>: jak powie prawdę o sobie... to pozna też prawdę o Bogu
[21:30] <ksiadz_na_czacie3>: On wie
[21:30] <paczka_dropsow>: no On wie, ale ona nie wie, że On wie:)
[21:30] <ksiadz_na_czacie3>: prawda o nas
[21:30] <ksiadz_na_czacie3>: warunkuje poznanie Boga
[21:30] <iwa1>: i cóż z tą prawdą o sobie później zrobić?
[21:30] <zaz>: pojawił się w jej życiu, bo rozpaczliwie Go potrzebowała (poszukiwała?) - wszak przyszła po wodę...
[21:31] <langusta_>: zaz, ona przyszła w południe, mając cichą nadzieję, że nikogo nie spotka
[21:31] <paczka_dropsow>: zaz, pewnie jak co dzień, od ładnych paru lat:)
[21:31] <paczka_dropsow>: tak jak ze spowiedzią nieco... jak powiem Bogu prawdę o mnie, to On powie mi coś o Sobie, np. że jest Miłosierny:)
[21:31] <ksiadz_na_czacie3>: właśnie, paczko
[21:31] <ksiadz_na_czacie3>: jak w spowiedzi...
[21:31] <ksiadz_na_czacie3>: langusto...
[21:31] <langusta_>: to Jezus poszukał raczej ją
[21:31] <ksiadz_na_czacie3>: właśnie
[21:31] <ksiadz_na_czacie3>: Jezus szuka nas, gdy chcemy uniknąć spotkania z Nim
[21:31] <ksiadz_na_czacie3>: szuka i znajduje
[21:32] <paczka_dropsow>: i się o czerpaka pyta :P
[21:32] <paczka_dropsow>: co za Gość:)
[21:32] <ksiadz_na_czacie3>: :)
[21:32] <spamer>: rodzaj ironii
[21:32] <spamer>: jak nie odpowiada tym szukającym za wszelką cenę
[21:32] <spamer>: i wołający do tych, co nie chcą Go znać
[21:32] <langusta_>: spamer, nie, to cudne, że Bóg szuka człowieka, wychodzi i czeka
[21:32] <langusta_>: to nie ironia
[21:32] <langusta_>: spamer, zawsze można powiedzieć NIE
[21:33] <Joa>: odejdzie?
[21:33] <paczka_dropsow>: no tak... hm... może też trzeba jakoś zaufać, pogadać z Bogiem, bo tak jak langutka mówiła... mogła powiedzieć "spieprzaj dziadu"
[21:33] <langusta_>: to żeś mnie zacytowała :( :P
[21:33] <ksiadz_na_czacie3>: brzydko powiedziałaś, paczko
[21:34] <ksiadz_na_czacie3>: ale trafnie co do istoty rzeczy
[21:34] <ksiadz_na_czacie3>: mogła
[21:34] <ksiadz_na_czacie3>: na szczęście
[21:34] <ksiadz_na_czacie3>: wdała się w rozmowę
[21:34] <Joa>: czy On odchodzi, kiedy MU tak właśnie powiemy?
[21:34] <langusta_>: paczuszka idzie też kontrastowo, by uwypuklić istotę rzeczy
[21:34] <KaJa>: "spieprzaj dziadu" to nic innego jak odejdź człowieku - co, nie pojmujesz? Slogan tylko...

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie