Zdać sprawę z wolności - IX Dzień Papieski

[21:02] <ksiadz_na_czacie8>: Szczęść Boże
[21:03] <ksiadz_na_czacie8>: proszę kogoś o modlitwę na początek
[21:03] <ksiadz_na_czacie8>: pomódlmy się o wolność dla nas
[21:04] <ksiadz_na_czacie8>: wolnośc od kogoś, od czegoś, a nade wszsytko od samych siebie
[21:04] <ksiadz_na_czacie8>: abyśmy umieli być bardziej dla kogoś niż dla siebie
[21:04] <ksiadz_na_czacie8>: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
[21:04] <Fionka>: byśmy potrafili tę wolność wykorzystywać dla planów Bożych, zgodnie z wolą Bożą
[21:05] <Helcia_>: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków amen
[21:05] <ksiadz_na_czacie8>: AMEN
[21:05] <ksiadz_na_czacie8>: obchodziliśmy w niedzielę Dzień Papieski
[21:05] <adzia1989>: już IX
[21:05] <ksiadz_na_czacie8>: a hasłem tegorocznego święta papieskiego jest......
[21:05] <ksiadz_na_czacie8>: ?
[21:06] <ksiadz_na_czacie8>: znamy?
[21:06] <Fionka>: ja wiem - Jan Paweł II papież wolności
[21:06] <langusta_>: „Jan Paweł II – Papież wolności”
[21:06] <skrzacik>: Jan Paweł II papież wolności
[21:06] <ksiadz_na_czacie8>: pięknie
[21:06] <ksiadz_na_czacie8>: bardzo dobrze
[21:06] <ksiadz_na_czacie8>: chciałbym zatem dzisiaj zastanowić się nad wolnością
[21:07] <ksiadz_na_czacie8>: może zacznijmy od sprawdzianu z historii ;)
[21:07] <ksiadz_na_czacie8>: gotowi?
[21:07] <skrzacik>: o nie ;)
[21:07] <adzia1989>: ale ok, gotowi
[21:07] <Fionka>: no, lubię historię :D
[21:07] <Helcia_>: tak:)
[21:07] <Helcia_>: najwyżej jedynki się posypią:P
[21:07] <ksiadz_na_czacie8>: więc napiszę daty, a Wy spróbujcie przyporządkować im wydarzenia z Polski
[21:07] <ksiadz_na_czacie8>: rok 1980?
[21:08] <ILONA>: SOLIDARNOŚĆ
[21:08] <alba>: Solidarność
[21:08] <ksiadz_na_czacie8>: dobrze, Ilona i alba
[21:08] <ksiadz_na_czacie8>: 1953?
[21:09] <ksiadz_na_czacie8>: podpowiem
[21:09] <ksiadz_na_czacie8>: że chodzi o najważniejszego człowieka Waszawy tamtych czasów
[21:09] <Helcia_>: kardynał Stefan Wyszyński??
[21:09] <ksiadz_na_czacie8>: uwięzienie Prymasa
[21:09] <ksiadz_na_czacie8>: pięknie, Helcia
[21:09] <ksiadz_na_czacie8>: no to jeszcz dwie datki
[21:10] <ksiadz_na_czacie8>: 1984 październik?
[21:10] <aprylka>: śmierć ks. Popiełuszki
[21:10] <aprylka>: 19.10.1984
[21:10] <ksiadz_na_czacie8>: pięknie, aprylka
[21:10] <ksiadz_na_czacie8>: i ostatnia data
[21:10] <ksiadz_na_czacie8>: czerwiec 1989?
[21:10] <aprylka>: upadek komunizmu, pierwsze wolne wybory
[21:10] <aprylka>: w czerwcu
[21:10] <ksiadz_na_czacie8>: pięknie
[21:11] <ksiadz_na_czacie8>: no muszę powiedzieć, że zdaliście egazmin z historii ;)
[21:11] <ksiadz_na_czacie8>: kochani, z czym Wam się kojarzą te daty?
[21:12] <ksiadz_na_czacie8>: można by im dać wspólną nazwę?
[21:12] <skrzacik>: z walką o wolność?
[21:12] <skrzacik>: walka o wolność
[21:12] <Helcia_>: ciężkie czasy dla Polski
[21:12] <Helcia_>: właśnie, walka o wolnośść
[21:12] <ksiadz_na_czacie8>: tak nazwijmy te daty
[21:12] <ksiadz_na_czacie8>: jako kluczowe daty walki o wolność
[21:13] <ksiadz_na_czacie8>: o jaką wolność wtedy walczyliśmy?
[21:13] <Helcia_>: wolnośc słowa, wyznania
[21:13] <adzia1989>: Wolność Polski
[21:13] <orange5224>: wolność wyznawania wiary
[21:13] <ksiadz_na_czacie8>: wolność także niepodległości
[21:13] <ksiadz_na_czacie8>: niepodległość, suwerenność
[21:13] <ksiadz_na_czacie8>: Polski
[21:14] <ksiadz_na_czacie8>: nazwijmy to wolnością od kogoś
[21:14] <ksiadz_na_czacie8>: od okupanta, od sowieckeij ideologii
[21:14] <ksiadz_na_czacie8>: chciałbym Was teraz zapytać o pomysł na dokończenie zdania
[21:14] <ksiadz_na_czacie8>: dokończcie zdanie
[21:14] <ksiadz_na_czacie8>: JESTEM WOLNY OD.....................
[21:14] <orange5224>: nałogu?
[21:15] <skrzacik>: zazdrości
[21:15] <ksiadz_na_czacie8>: czy ktoś ma jeszcze pomysł?
[21:15] <orange5224>: od zła?
[21:15] <ksiadz_na_czacie8>: ok
[21:15] <ksiadz_na_czacie8>: jeszcze poproszę
[21:15] <paczka_dropsow>: od niewoli
[21:15] <adzia1989>: grzechu
[21:15] <ksiadz_na_czacie8>: pięknie, adzia
[21:16] <ksiadz_na_czacie8>: czyli uświadomiliśmy sobie, że możemy być wolni od czegoś
[21:16] <ksiadz_na_czacie8>: czegoś, co zniewala
[21:16] <ksiadz_na_czacie8>: spróbujmy zatem zdefiniować wolność
[21:16] <ksiadz_na_czacie8>: CO TO JEST WOLNOść?
[21:16] <alba>: niezależność
[21:17] <skrzacik>: wolność to odpowiedzialność
[21:17] <Fionka>: wolność jest to zdolność wyboru między tym, czemu chce się służyć, a raczej komu
[21:17] <paczka_dropsow>: integralna część natury ludzkiej, która polega na możności podejmowania decyzji
[21:17] <Helcia_>: to jest brak zniewolenia od czegoś lub od kogoś
[21:17] <ksiadz_na_czacie8>: spróbujcie dotrzeć do istoty
[21:17] <adzia1989>: być wolnym - od wszelkiego rodzaju kłopotów
[21:17] <adzia1989>: przeciwności
[21:17] <orange5224>: wolnym od problemów
[21:17] <alba>: móc decydować o sobie
[21:18] <alba>: wybierać
[21:18] <alba>: bez przymusu
[21:18] <KaJa>: Wolność to brak przymusowego więzienia
[21:18] <Helcia_>: być wolnym może też oznaczać: być człowiekiem czystego sumienia
[21:18] <ksiadz_na_czacie8>: otóz Słownik Języka Polskiego pisze o wolności tak
[21:18] <ksiadz_na_czacie8>: że jest to zdolność do podejmowania wyborów według własnej woli
[21:18] <ksiadz_na_czacie8>: tutaj jest ważne stwierdzenie
[21:18] <ksiadz_na_czacie8>: własna wola
[21:18] <adzia1989>: każdy ma własną wolę
[21:18] <ksiadz_na_czacie8>: musimy działać według własnej, nie narzuconej woli
[21:18] <paczka_dropsow>: własna, czyli nie znaczy wolna;)
[21:18] <paczka_dropsow>: bo można mieć własną wolę, ale ograniczoną
[21:19] <ksiadz_na_czacie8>: co przez to rozumiesz paczka dropsów?
[21:19] <paczka_dropsow>: tak jak można mieć własne sumienie, ale krzywe
[21:19] <paczka_dropsow>: na tej samej zasadzie
[21:19] <Oluk>: czyli ja nie jestem wolny
[21:19] <Oluk>: bo nie chcę grzeszyć, ale grzeszę
[21:19] <ksiadz_na_czacie8>: to nie jest brak wolności, Oluk
[21:20] <Oluk>: jak to nie
[21:20] <Oluk>: robię coś, czego nie chcę
[21:19] <ksiadz_na_czacie8>: ale wróćmy...
[21:20] <ksiadz_na_czacie8>: mamy własną wolę, niezależność i nieskrępowanie przepisami, zasadami i nakazmi
[21:20] <ksiadz_na_czacie8>: więc jak to się ma do DEKALOGU, który często jest określany jako zbiór nakazów i zakazów?
[21:20] <ksiadz_na_czacie8>: jesteśmy wolni, a jednak nie całkiem
[21:21] <ksiadz_na_czacie8>: bo Dekalog może nas ogrnaicać
[21:21] <ksiadz_na_czacie8>: jak mi to powiedziały dzieciaki na katechezie
[21:21] <adzia1989>: bo musimy się podporządkować wedle własnej woli
[21:21] <ksiadz_na_czacie8>: tzn., adzia?
[21:21] <alba>: nie musimy się podporządkować
[21:21] <alba>: nikt nikogo nie zmusza
[21:21] <adzia1989>: nie z przymusu
[21:21] <ksiadz_na_czacie8>: nasza wola jest naszą wolą
[21:22] <ksiadz_na_czacie8>: i nikt nas nie musi zmuszać
[21:22] <ksiadz_na_czacie8>: do podporządkowania się jej
[21:22] <ksiadz_na_czacie8>: kto z Was spróbuje wytłumaczyć...
[21:22] <ksiadz_na_czacie8>: wolność i Dekalog
[21:22] <ksiadz_na_czacie8>: czy jedno drugeimyu nie przeczy?
[21:22] <orange5224>: wolość od grzechów
[21:22] <orange5224>: chyba przeczy trochę
[21:22] <alba>: to jak z sygnalizacja świetlna, można nie przestrzegać i wjeżdżać na czerwonym
[21:23] <ksiadz_na_czacie8>: napiszę Wam tak - to zupełnie nie przeczy sobie
[21:23] <ksiadz_na_czacie8>: kiedy nie przeczy?
[21:23] <ksiadz_na_czacie8>: a wtedy, kiedy ja w sposób wolny przyjmę DEKALOG
[21:23] <ksiadz_na_czacie8>: jako moją normę postępowania
[21:24] <ksiadz_na_czacie8>: aksjologia wartości
[21:24] <orange5224>: gdy czynimy według zasad Dekalogu - nie przeczy
[21:24] <orange5224>: gdy robimy dobrze
[21:24] <ksiadz_na_czacie8>: jeżeli ja to uczynię według własnej woli
[21:24] <ksiadz_na_czacie8>: to wtedy DEKALOG jest drogą do wolności
[21:24] <ola61>: właśnie, Dekalog to wolność
[21:24] <adzia1989>: wolność od grzeszenia
[21:24] <ksiadz_na_czacie8>: Jan Paweł II powiedział
[21:24] <ksiadz_na_czacie8>: że wolność daje człowiekowi możliwość wyboru, życia pomiędzy dobrem a złem
[21:25] <ksiadz_na_czacie8>: pomiędzy zbawieniem a odrzuceniem
[21:25] <ksiadz_na_czacie8>: dlatego wolność nas zwsze będzie kosztować
[21:25] <ksiadz_na_czacie8>: ale będzie wolna wtedy, gdy będziemy formować ją z Chrystusem
[21:25] <orange5224>: trzeba starać się nie ranić Boga
[21:25] <alba>: ciągle coś wybieramy
[21:25] <KaJa>: Czy ludzie to rozumieją, jeżeli wciąż zasłaniają się miłosierdziem?
[21:25] <ksiadz_na_czacie8>: kochani, to nie tylko grzech i wolność od niego
[21:26] <ksiadz_na_czacie8>: ale to także wolność od krzywdy drugiego człowieka i zniewolenia
[21:26] <ksiadz_na_czacie8>: gdy człowiek odrzuci DEKALOG, zacznie popadać w zniewolenie
[21:26] <ksiadz_na_czacie8>: zacznie być niewolnikiem samego SIEBIE
[21:26] <alba>: czemu wolność musi nas kosztować, ks.?
[21:26] <orange5224>: trzeba pracować nad swoim charakterem i modlić się dużo - ja tak uważam
[21:26] <Fionka>: wolność to nie samowolka
[21:27] <ksiadz_na_czacie8>: wolność jest wyborem dobra, które jest trudniejsze niz zło
[21:27] <ksiadz_na_czacie8>: jest trudne, ponieważ różni się od samowoli
[21:27] <ksiadz_na_czacie8>: samowola to całkowite: róbta co chceta
[21:27] <Fionka>: wolność właśnie zakłada odpowiedzialność, bo nie można robić wszystkiego, co się chce, bo może to przynieść szkodę bliźnim
[21:27] <KaJa>: Dobro jest trudne, ale jakże miłe
[21:27] <KaJa>: dla dawcy dobra miłe, naprawdę miłe
[21:27] <ILONA>: jest trudne, ale daje radość i pokój serca
[21:28] <ksiadz_na_czacie8>: a prawdziwa wolność zawiera w sobie słowa św. Augustyna
[21:28] <ksiadz_na_czacie8>: KOCHAJ I RÓB, CO CHCESZ
[21:28] <KaJa>: Bo kochając jesteś pewny, że nie skrzywdzisz
[21:28] <alba>: ta, bardzo proste - kochaj
[21:28] <ksiadz_na_czacie8>: czy widzicie teraz
[21:28] <ksiadz_na_czacie8>: zadanie wolności
[21:28] <ksiadz_na_czacie8>: budowanej w sposób dobrowolny i świadomy na Chrystusie?
[21:29] <KaJa>: Ja widzę
[21:29] <Helcia_>: teraz tak:)
[21:29] <ksiadz_na_czacie8>: Chrystus jest nieodzowny w wolności człowieka
[21:29] <adzia1989>: zgadza się
[21:29] <ksiadz_na_czacie8>: jeżeli uciekasz od Chrystusa, uciekasz od wolności
[21:29] <ksiadz_na_czacie8>: zmierzasz ku zniewoleniu
[21:29] <alba>: a może szukasz...
[21:29] <Helcia_>: zaczyna się wtedy błądzić i można utracić wolność
[21:29] <alba>: ale się zdobywa doświadczenie, Helcia
[21:29] <KaJa>: Księże, a czy Chrystus nas -Sobie- wybiera?
[21:30] <ksiadz_na_czacie8>: Chrystus umierając za wszystkich, wybrał wszystkich
[21:30] <ksiadz_na_czacie8>: drodzy, jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt wolności
[21:30] <ksiadz_na_czacie8>: co sądzicie o Maksymilianie Kolbe, czy macie propozycje nazwania wolności w jego deczyji o śmierci?
[21:31] <ksiadz_na_czacie8>: jak nazwalibyście wolność Maksymiliana Kolbe?
[21:31] <KaJa>: To była wolność wyboru

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie