Męczennicy są wśród nas

200 mln chrześcijan rocznie jest na całym świecie brutalnie prześladowanych z powodu wiary, a w co trzecim kraju brak pełnej wolności religijnej - wynika z przedstawionego dziś (27 stycznia) w Warszawie raportu organizacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Dokument ukazał się w Polsce po raz trzeci.

Ks. Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji „Pomocy Kościołowi w Potrzebie” podkreślił, że każdego roku 170 tys. chrześcijan ginie za wiarę. Wśród głównych źródeł prześladowań raport wymienia radykalny islam, hinduizm i buddyzm oraz komunistyczne reżimy totalitarne i autorytarne. W dokumencie za lata 2009-2010 pt. „Prześladowani i zapomniani” poinformowano, że do dyskryminacji chrześcijan ze względu na wyznawaną wiarę dochodzi w ponad 70 krajach świata. Oprócz wielkiego ryzyka utraty życia i zdrowia, dodatkowo chrześcijanie narażeni są jeszcze na codzienne szykany, dyskryminację, utratę prywatnego mienia. Raport przytacza 40 krajów, w których życie wyznawców Chrystusa jest najbardziej zagrożone. Opisuje ciężki los chrześcijan m.in. w Afganistanie, Chinach, Korei Płn., Myanmarze, Iraku, Pakistanie, Nigerii, Sudanie, Wietnamie i Zimbabwe.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Rozpocznij korzystanie