Zagrożenia wypływające z pornografii

ewangelizuj.pl

publikacja 14.03.2018 08:00

Film uświadamiający rangę problemu.

ewangelizuj_pl PORNOGRAFIA - Przemilczane FAKTY