Jan Paweł II - Apostoł jedności.

Zapis czatu z 12 października 2003

publikacja 12.10.2003 12:40

ksiadz_na_czacie5: Dzień Papieski: Jan Paweł II - Apostoł jedności


~ksiadz: Obleczcie się w
serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc
jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut
przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! św. Paweł (Kor
3,12-13)


ksiadz_na_czacie5: chciałbym, żebyśmy skupili się nie tyle na osobie Papieża, ale na tym, co on głosi i czyni swoją osobą


Szadziu: ja na dziś mam dość opowieści o paieżu


Szadziu: ale możemy skupić się na jego nauce


~Czester: To bardzo dobry pomysł.


~bozena: my słuchamy Papieża, ale czy my Go naśladujemy


~krzysio: no właśnie


~Czester: My go słyszymy, ale czy słuchamy? Mądre, no nie...
ksiadz_na_czacie5: ale od czegoś trzeba zacząć


~renata: czyni wiele dobrego


~happy: głosi heroiczną wiarę i Miłość


ksiadz_na_czacie5: jedność


ksiadz_na_czacie5: co to takiego?


~lisc: do jedności ludzi wszystkich wyznań


~happy: jednoczy wszsytkich ludzi i religie


~Czester: W jaki sposób jednoczy?


~lisc: być jednością tak jak mąż z żoną dwa w jednym, jedno w dwóch


~krzysio: o jaką jedność chodzi ??


ksiadz_na_czacie5: na razie ogólnie


~krzysio: słyszałem, że chodzi o jedność serca


~krzysio: należy rozpocząć zmianę od siebie


~renata: gdybyśmy go naśladowali, to byłoby ok


~bozena: w każdym razie jest to niewątpliwie święta osoba


mircuk: słów i czynów


jo_tka: a nie chodzi o jedność między ludźmi w ogóle?


ksiadz_na_czacie5: a zatem czym jest jedność?


ksiadz_na_czacie5: moim zdaniem jest przede wszystkim darem


ksiadz_na_czacie5: darem Ducha Świętego, czyli Boga


jo_tka: ks, to się nie da prosto


Lars_P: ks, tak, masz rację, to tak jest


Lars_P: jedność polega na wspólnym dążeniu


Iskierka22: jedność jest darem, ale i zadaniem


~Marta777: jedność jest wpólnotą czymś żyjącym w symbiozie


~lisc: ludzie rozproszeni po całym świecie mają być jednością w kochaniu siebie nawzajem i Boga, wspólnego Ojca


ksiadz_na_czacie5: ale jednak "coś" tę jedność zniszczyło i ciągle niszczy...


Iskierka22: myślę, że jest to grzech


~bozena: zło niszczy


ksiadz_na_czacie5: a źródło grzechu?


~lidia: egoizm


~Matiz: "to ludzie ludziom zgotowali ten los"


Lars_P: po grzechu pierworodnym została zaburzona jedność z Bogiem


Lars_P: i tak zostało już


Iskierka22: on nas oddala od Boga i drugiego człowieka


~bozena: a my mamy pokonywać właśnie to zło


ksiadz_na_czacie5: zło, szatan to wrogowie jedności


~bozena: zgadzam się, księże


Lars_P: ks, nie tylko szatan, my sami i nasza wola też


ksiadz_na_czacie5: bo ulegamy wpływom zła


~bozena: ulegamy, bo jesteśmy słabi


~sanczo: zasilamy wtedy zło


Lars_P: bo jest w nas wiele pożądliwości


Iskierka22: szatan miesza, byśmy się skłócili, a tym samym rozdzielili, oddalili od siebie


Lars_P: Iskierka, nie zwalajmy winy na szatana, z nas też są niezłe ziółka:)


Iskierka22: ale gdyby nie on pierwszy... przecież to on pierwszy powiedział Bogu NIE


ksiadz_na_czacie5: Lars, oczywiscie, ale on jest mistrzem zła


ksiadz_na_czacie5: gdzie zaczyna brakować miłości, brakuje jedności


Lars_P: ks, ale my musimy wybierać właśnie i mamy pomoc, nie jesteśmy sami


~bozena: wierzy, ksiądz, jeszcze w miłość na tym okrutnym świecie?


ksiadz_na_czacie5: bozena, to Bóg jest Miłością


ksiadz_na_czacie5: czy On chce, żebyśmy byli w różny sposób podzieleni jako ludzie???


~lisc: jedność zaczyna się tworzyć we własnych rodzinkach, wśród swoich sąsiadów, w pracy itd. - chyba taką jedność miał na mysli papież :)


~_mlody15_: Bóg w końcu dał nam wolną wolę


~_mlody15_: i trzeba ją wykorzystać do dobrych celów


Lars_P: nie wykorzystać, tylko kierować :)


Lars_P: ks, różnorodność w Kosciele ubogaca....... ale taka różnorodność, która dąży do jedności


Lars_P: taki ma cel ekumenia


~lidia: chyba nie, mamy być jednością w Chrystusie


~lisc: nie byłby Bogiem, gdyby tego podziału wśród ludzi chciał, księże


~100krotka: skoro Bóg jest Miłością, czemu widzi się ludzi leżących, gdzie jest Opatrzość Boża??


~Jeremi: każdy kij ma dwa końce, bo jedność zła prowadzi do wojen


~sanczo: ksiadz, ale gdy tak głębiej pomyśleć, to by była nuda, gdybyśmy tak zgodni byli we wszzystkim, jedno i drugie jest potrzebne, abyśmy mogli rozróżniać


~sanczo: i ta walka ma sens, gdy istnieją przeciwieństwa


~sanczo: gdy zabraknie jednego, drugie się znosi, ale my jesteśmy na niby zwolennikami dobra - to takie nowoczesne faryzejstwo


~_mlody15_: bo przecież gdyby nie istniało zło, to czymże byłoby dobro????


~100krotka: ale nie powinna być jednosć za wszelką cenę, bo wtedy pojawia się nietolerancja i konflikty religijne


Lars_P: Papież jest aostołem Jedności


ksiadz_na_czacie5: i do niej wzywa, stając się jej gorliwym apostołem


Lars_P: i pielgrzymując po całym świecie właśnie o tę jedność prosi .......rozmawia z ludźmi, z klerem i z głowami państw


~bozena: my też pragniemy jedności, a co robimy w życiu...?


~bozena: łatwiej mówić, trudniej żyć


~lidia: bo istnieje w nas to napięcie między ciałem i duchem


ksiadz_na_czacie5: zobaczmy teraz wspólnie, o jaką konkretnie jedność chodzi...


ksiadz_na_czacie5: zacznijmy od indywidualnego człowieka


ksiadz_na_czacie5: co w każdym z nas jest rozbite?


~ksiadz: W jedności siła. Periander (VII/VI w. p.n.e.)


Iskierka22: fajnie to przedstawił Rublow


Iskierka22: w Ikonie - wizyta u Abrachama


~Asienka: POJĘCIE BOGA


ksiadz_na_czacie5: Asienka, to znaczy?


~Asienka: inaczej Go sobie wyobrażamy...


~Czester: Ale Bóg dopuścił to rozbicie


Iskierka22: Czester, mamy wolność, Bóg się nie narzuca


~Czester: Czy nasza wolność jest całkowita?


ksiadz_na_czacie5: jest to na pewno skutek grzechu, który nas od środka niszczy


ksiadz_na_czacie5: dlatego Jan Paweł II naucza, jak mamy się sami w sobie jednoczyć


Lars_P: ks, nie potrafimy kochać Boga i bliźniego


~sanczo: jest to skutek naszego ego, które przyjęliśmy w raju, ono jest tym diabłem


~ksiadz: Jeden człowiek wart dla mnie tyle, ile dziesięć tysięcy, jeżeli jest najlepszy. Heraklit z Efezu


~irena: kiedy nie kochamy ludzi, nie kochamy Boga


ksiadz_na_czacie5: jest jakieś lekarstwo na to nasze wewnętrzne rozbicie?


~Asienka: tak... ale to jest trudne...


~sanczo: jest


~bozena: mocna modlitwa


~lidia: modlitwa


~lidia: trwanie w Jezusie


~lidia: jak latorośl w winnym krzewie


Iskierka22: jednoczyć się z Bogiem


~Czester: Trzeba swoje odcierpieć.


Lars_P: teraz
w TV mowili, że Papież zawsze i wszędzie się modli i to też nam jest potrzebne, nie ma wiary bez modlitwy i nie ma miłości bez modlitwyksiadz_na_czacie5: sama modlitwa to za mało


~teresa: modlitwa i posluszeństwo Magisterium Kościoła


Iskierka22: wiara


Lars_P: wiara bez uczynków.....


~listek: martwa jest :)


Iskierka22: ale uczynki bez wiary?


Iskierka22: tu istnieje ścisła zależność między uczynkami a wiarą


~bozena: wiem, ale od czegoś musimy zacząć


Lars_P: ale modlitwa jest podstawą


~lidia: naśladowanie


~sanczo: trzeba zrozumieć, że wszystko jest jednością, a umysł nasz powoduje dualizm, to kwestia postrzegania, ten dualizm jest oddzieleniem od Boga


ksiadz_na_czacie5: sanczo, mamy właśnie pokonać ten dualizm, to rozdwojenie


ksiadz_na_czacie5: przypomnijcie sobie ostatnią pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski...


~bozena: była wspaniała


~lidia: Bóg bogaty w miłosierdzie


Lars_P: zawierzenie


ksiadz_na_czacie5: właśnie, MIŁOSIERDZIE BOŻE


ksiadz_na_czacie5: to jest lekarstwo na rozbicie w człowieku


~irena: modlitwa jednoczy


~irena: zbliża do Pana


Iskierka22: myślę, że to Bóg jednoczy


~irena: tak, przez modlitwę


ksiadz_na_czacie5: przede wszystkim sakramenty święte, a więc Boża łaska


Lars_P: ale o to lekarstwo trzeba się modlić, bo jak mamy wolną wolę, to jej Bóg nie złamie na siłę i dobra też nie będzie dawał wbrew nam samym


~100krotka: jak Miłosierdzie jest lekarstwem, to czemu nie widzi się poprawy po sakramenice pokuty?


~irena: Sakrament pokuty


~irena: to sakrament miłosierdzia


ksiadz_na_czacie5: gdyby nie krew i woda z boku Chystusa, dalej bylibyśmy rozbici i niszczeni przez grzech


Iskierka22: a gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremne byłoby nauczanie i nasza wiara


ksiadz_na_czacie5: to właśnie ciągle przypomina nam Jan Paweł II


Lars_P: ostatnie Encykliki właśnie mówią o modlitwie


ksiadz_na_czacie5: Lars, ostatnia mówi o Eucharystii

~Asienka: więc... co... robić, aby zjednoczyć wszystkich w Panu??


~irena: w Jego ranach jest nasze zdrowie


~nency: zacząć od siebie


ksiadz_na_czacie5: modlitwa ma prowadzić do źródeł miłosierdzia Boga


mm_mm_: tylko musimy się dać prowadzić, ks :)


~Asienka: ale jak ...mamy... byc jednością, ...skoro tyle różnic... w różnych ludziach??


~bozena: no bo przecież każdy z nas jest inny, stąd tyle w nas różnic


Lars_P: Asienka, i dobrze


ksiadz_na_czacie5: dalej trzeba powiedzieć o jedności między ludźmi


~Asienka: mi chodzi o czrześcijan....


~Matiz: Zaufaj Panu już dziś - jak to ładnie śpiewają


Iskierka22: no to jest trudne


Iskierka22: Ci, co zaufali Panu odzyskują siły


~100krotka: miłosierne Serce Boga


Lars_P: nasza praca to powrót do domu Ojca, do jedności


ksiadz_na_czacie5: jedność w rodzinie


ksiadz_na_czacie5: zobaczcie, jak wiele Jan Paweł II mówi i pisze o małżeństwie i rodzinie


ksiadz_na_czacie5: jeśli rodzina jest rozbita, to i świat jest rozbity


Iskierka22: przecież rodzina to najmniejsza wspólnota w Kościele


Iskierka22: dlatego jest tak ważna


~bozena: no tak i tyle jest nadal rozwodów, tzn. że ludzie nie słuchają papieża


~bozena: bo przecież w rodzinie jest źródło jedności


ksiadz_na_czacie5: ten brak jedności jest spowodowany brakiem miłości


~Asienka: tak... jedność w rodzinie to... podstawa do jedności wspólnot...


AdasO: to czemu jest podzielenie?


Iskierka22: kiedy nasze rodziny nie będą skłócone, inaczej będzie i na świecie


Lars_P: ks, a brak miłości jest spowodowany egoizmem, ale tego nie chcemy w naszym życiu niestety realizować, bo zawsze jakieś inne dobro nam zasłania Boga


ksiadz_na_czacie5: jak ludzie nie kochają się, to oddalają się od siebie


ksiadz_na_czacie5: to oczywiste


ksiadz_na_czacie5: idąc dalej, Jan Paweł II jest apostołem jedności w Ojczyźnie


~Asienka: to po co się pobierają? przecież część nawet nie wie, co to miłość...


~bozena: przed ślubem się kochają, a po ślubie się rozwodzą


Iskierka22: Miłości się nie da zrozumieć, Bóg jest Miłością


~sanczo: dałem im uszy, by nie słyszeli; oczy - by nie widzieli...


~sanczo: przemieńcie się w myśleniu swoim!


Wojciesz: no co Wy, jak im się podoba, to słuchają


~Jeremi: po ostatniej pielgrzymce do Krakowa ludzie w pociągu kłócili się i wyzywali, a wracali przecież od Ojca


Lars_P: ks, w naszej Ojczyźnie nie może jeszcze zapanować jedność, bo nie dorośliśmy do wolności, zaabsorbowały nas zabawki i reklamy i chcemy sobie pożyć .............niestety


Lars_P: żydzi z Egiptu [z niewoli] też szli 40 lat i budowali cielca


Lars_P: budowali cielca, tak jak my budujemy jedność, ktorą każda partia rozszarpuje na własne potrzeby


ksiadz_na_czacie5: nie ma jedności między nami w pracy, w szkole ... bez wzajemnej miłości


~sanczo: miłość to dobroć


Lars_P: ks, jest w nas miłość, przeciez nie jest możliwe, by Jej nie było, ale ona jest w nas zamknięta i zniewolona


Lars_P: trzymamy ją dla siebie i dlatego kradniemy ją innym


Iskierka22: miłość się mnoży, gdy się ją dzieli


~sanczo: jesteśmy wszyscy ucieleśnieniem miłości Bożej! amen


ksiadz_na_czacie5: Jan Paweł II często wzywa do takiej jedności, zwłaszcza w swoich tzw. encyklikach społecznych


ksiadz_na_czacie5: a jedność Kościoła?


~sanczo: ksiadz, z tą jednością jest nie bardzo, Kościół się zmienia i nie wszyscy nadążają!


AdasO: czego sie nie tknąć, to się od tego oddalamy


ksiadz_na_czacie5: mam na myśli jedność chrześcijan


ksiadz_na_czacie5: ta sprawa leży bardzo na sercu Janowi Pawłowi II


ksiadz_na_czacie5: ekumenizm


AdasO: Papież spotyka się z wyznawcami różnych religii, a nie tylko chrześcijanami


ksiadz_na_czacie5: oczywiście, że byly także spotkania między-religijne


~teresa: jak już w samym Kościele Rzymsko-Katolickim takie podziały...


~bozena: księże, jak ma być jedność wśród ludzi, jak w samym Kościele są tak duże podziały


ksiadz_na_czacie5: bozena, o tych podziałach też mówi Jan Paweł II


~Jeremi: nie ma jedności - to prawda; ktoś, kto ma rację jest ze swoją racją sam, reszta albo się boi poprzeć albo się wyśmiewa


~Milosc_Jedyna_Jest: Jeśli nie możesz być z tym kogo kochasz, kochaj tego, z kim jesteś.


~lidiawitam: Ojcu Świętemu zależy na zbliżeniu również ludzi religii niechrześcijańskich, zwłaszcza azjatyckich


~sanczo: brak nam tolerancji do innych wyznań, nie nadążamy za ewolucją Kościoła


~teresa: to jest strasznie skomplikowane i tu wielkiej pokory, modlitwy i wiedzy historyczno-teologicznej potrzeba


~Jeremi: dzisiaj w tv dziennikarz pytał, czym możemy pochwalić się przed Ojcem Świętym?


ksiadz_na_czacie5: jedność Kościoła, na tym chyba stanęła nasza rozmowa


~bozena: jak mamy być jednością, skoro sam o. Rydzyk robi takie zamieszanie


ksiadz_na_czacie5: Jan Paweł II nawołuje także do jedności świata, mówiąc o pokoju


Lars_P: i nie tylko nawołuje, bo sam jeździ po świecie i rozmawia o pokoju


ksiadz_na_czacie5: wychodzi ponad wszelkie podziały religijne i inne, wzywając do budowania jedności w świecie


~Marcin: w jaki sposób można wyjść ponad podziały


ksiadz_na_czacie5: uważacie, że taki Dzień Papieski ma sens?


mircuk: aby tylko nie był traktowany jako oficjałka dla pokazania się


ksiadz_na_czacie5: ma na celu propagowanie nauczania papieża, a nie jego osoby


ksiadz_na_czacie5: choć trudno tak do końca oddzielić jedno od drugiego


ksiadz_na_czacie5: ale dla wielu Jan Paweł II jest autorytetem, nawet dla ateistów


~lidia: powórzę Wam, co w tej chwili słyszę w tv, Ojciec Święty kształtuje naszą odpowiedzialność, on zmienił nas, zmienił ludzi na całym świecie (to wypowiedź młodego chłopaka)


~teresa: chodzi chyba też o to, by Katolicy starali się poznać bliżej swoją wiarę, tradycję, historię, doktrynę Kościoła


ksiadz_na_czacie5: ciągle wskazuje nam na Chrystusa


ksiadz_na_czacie5: nawet teraz, gdy tak bardzo fizycznie cierpi


~lidia: to cierpienie też jest apostołowaniem


~lidia: mówię o specjalnym o wskazaniu sposobu przylgnięcia do krzyża, księże


~lidia: mówi prosto, poszanowanie godności ludzkiej, ludzkiego życia


~bozena: w cierpieniu najlepiej dostrzec Chrystusa


~Jeremi: często brakuje jedności z samym sobą


Iskierka22: Jeremi, to nasz grzech


~Marcin: jak pojednanie religii na świecie ma się do wydania przez Watykan traktatu Domini Jesus?


~teresa: a kto mówi tu o jednaniu religii??


ksiadz_na_czacie5: Marcin, jedność nie oznacza utraty tożsamości


~Marcin: świat idzie naprzód


ksiadz_na_czacie5: świat tak, ale Chrystus ciągle Ten sam


ksiadz_na_czacie5: patrzmy na Jana Pawła II i nie tylko go podziwiajmy, ale choć w małej części zechciejmy go naśladować


Iskierka22: to już trudniejsze


~sun2: Ks, ale wiesz, jak to trudno jest Go naśladować


~sun2: nie równamy się z Nim


Lars_P: ks, każdy to robi, ale nieudolnie, Papiez jest herosem wiary:)


ksiadz_na_czacie5: wprowadzać w życie osobiste, małżeńskie, kapłańsie, rodzinne, zawodowe ....to, do czego on nas wzywa


~teresa: ale mam małe pytanie, bo nie rozumiem, dlaczego Ojciec Św. ucałował Koran, czy może mi to Ksiadz rozjaśnić??


~100krotka: teresa, mi się wydaje, że potrzeba tolerancji dla innych wyznań


ksiadz_na_czacie5: proponuję na koniec modlitwę za Jana Pawła II i w intencjach, które są w jego sercu


ksiadz_na_czacie5: Zdrowaś Maryjo...


Lars_P: łaskiś pełna, Pan z Tobą...


~listek: módl się za nami grzesznymi


~listek: teraz i w godzinę śmierci naszej


ksiadz_na_czacie5: teraz i w godzinę śmierci naszej


ksiadz_na_czacie5: Amen