Weekend dla Małżonków

Weekend dla Małżonków
3 Listopada 18:20
Kalwaria Pacławska Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej

Weekendowe rekolekcje dla małżeństw w Kalwarii Pacławskiej

Zapowiedzieli swój udział

Pobieranie...

Po raz pierwszy w Sankturarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej, w dniach od 3 do 5 listopada 2017 r. odbędą się weekendowe rekolekcje dla małżeństw. Celem rekolekcji jest pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Weekendowe rekolekcje małżeńskie to przede wszystkim pewna forma dialogu, która z jednej strony ma pozwolić mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś - w przypadku nieporozumień - pomóc rozwiązywać konflikty między małżonkami.

Na Spotkania Małżeńskie mogą przyjechać ludzie w różnym wieku, o różnym stażu małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków. Na weekend mogą przyjechać zarówno tzw. „dobre małżeństwa” jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, często będące nawet na etapie rozmów o rozwodzie. W weekendzie mogą uczestniczyć też pary małżeńskie, które mają zamiar ponownie się połączyć po separacji.

Zapraszamy każde małżeństwo, które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało. Koszt rekolekcji weekendowych wynosi 300 zł od pary z pełnym wyżywieniem. Zgłszenia przyjuje Dom Pielgrzyma w Kalwarii Pacławskiej, tel. 16 671 95 55, lub 532 076 902. Dodatkowe informacje można uzyskać: o.Edward, tel. 532 076 902. Przedpłatę w wysokości 100 zł należy dokonać na konto Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, nr: 89 1240 1776 1111 0000 1936 2478 z tytułem wpłaty “Dialogi”.

o.Edward Staniukiewicz OFMConv
Animator – Członek Stowarzyszenia
PL 0449

Rozpocznij korzystanie