Rekolekcje dla osób poranionych

22 Września 16:30
Pokamedulski klasztor w Wigrach Fundacja WIGRY PRO

Często dostrzega się w osobie Abrahama obraz człowieka ufającego Bogu bez granic. Zapomina się jednak, że Abraham musiał się zmierzyć z bolesnymi doświadczeniami, które dla nas stanowią drogowskaz i pomoc w życiu obfitującym w krzyże. Dla tych, którzy doznali różnego rodzaju zranień, przejście przez ścieżkę życia za przewodnictwem Abrahama może służyć jako pomoc w odkryciu, że zranienia nie muszą nas ograniczać, lecz udostępnić nam horyzonty wzrastania w łasce i w świętości. Święty Jan Paweł II, podkreślając związek między wiarą Abrahama a wiarą Najświętszej Maryi Panny wskazał na katolicki „klucz”, który wlewa w nasze serca moc dla podźwignięcia się z trudności. Dzieje się to przy duchowym wsparciu i wstawiennictwie Matki Bożej, u której wiara Abrahama znalazła swoje spełnienie. Udaj się więc na wzgórze wigierskie pod opieką Niepokalanej i odkryj ponownie uzdrawiające właściwości słowa Bożego na przykładzie Abrahama, który nauczył się wędrować drogą wiary.

Zapowiedzieli swój udział

Pobieranie...

Rekolekcje prowadzi ks. dr Jacek Stefański, urodzony w Izraelu, kapłan diecezji ełckiej, biblista, były wieloletni ojciec duchowny kleryków oraz wykładowca Pisma świętego i języka hebrajskiego. Obecnie posługuje jako kierownik duchowy i zajmuje się formacją rekolekcyjną oraz biblijną w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach.

**W ciągu roku jest zawsze możliwość indywidualnego kierownictwa duchowego.

Termin: 22-24.09.2017r.

Zgłoszenia pocztą elektroniczną recepcja@wigry.pro, tel. recepcja 87 566 24 99

Koszt Rekolekcji – 250zł/os (Noclegi w pokojach 2 osobowych – za pokój 1 osobowy dopłata 100zł.). Zaliczka 50zł tydzień przed rozpoczęciem

Rozpocznij korzystanie

Forum: ostatnio poruszane wątki