Rekolekcje dla małżeństwa

Rekolekcje dla małżeństwa
29 Września 16:30
Pokamedulski klasztor w Wigrach Fundacja WIGRY PRO

O ile zapoznanie się z życiem patriarchów Izraela – Abrahama, Izaaka i Jakuba – często służy pogłębieniu wiary, o tyle rzadko zwraca się uwagę na fakt, że każdy z tych patriarchów żył w małżeństwie, którego cechy mogą być drogowskazem dla współczesnych małżonków. Mężczyzna i kobieta, którzy stają się mężem i żoną mogą dążyć do szczęścia, którym obdarza Pan Bóg, jako Ten, który jest wierny swoim obietnicom. Katolickie spojrzenie na życie małżeńskie przez pryzmat małżeństw tych, którzy stali się początkiem narodu wybranego stanowi źródło mądrości dla małżonków pragnących umocnienia wzajemnej miłości i więzi małżeńskiej. Małżonkowie mogą odkryć na nowo zamysł Boży wobec nich, który często pozostaje ukryty przez grzech pierworodny i jego skutki. Przyjdź, aby się skupić i zaczerpnąć nowe siły dla swojego życia małżeńskiego. Oddaj się opiece naszej Niepokalanej Matki, aby Twe serce mogło ponownie otworzyć się na łaskę, którą otrzymałeś w dzień złożenia przyrzeczeń małżeńskich przy ołtarzu.

Zapowiedzieli swój udział

Pobieranie...

*Rekolekcje prowadzi ks. dr Jacek Stefański, urodzony w Izraelu, kapłan diecezji ełckiej, biblista, były wieloletni ojciec duchowny kleryków oraz wykładowca Pisma świętego i języka hebrajskiego. Obecnie posługuje jako kierownik duchowy i zajmuje się formacją rekolekcyjną oraz biblijną w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach.

**W ciągu roku jest zawsze możliwość indywidualnego kierownictwa duchowego.

Termin: 29.09-1.10.2017r.

Zgłoszenia:
- pocztą elektroniczną recepcja@wigry.pro,
- tel. recepcja 87 566 24 99.

Koszt Rekolekcji – 250zł/os (Noclegi w pokojach 2 osobowych – za pokój 1 osobowy dopłata 100zł.). Zaliczka 50zł tydzień przed rozpoczęciem

Rozpocznij korzystanie