Rekolekcje powołaniowe w Karmelu

Rekolekcje powołaniowe w Karmelu
5 Lutego 15:00
Klasztor Karmelitów w Woli Gułowskiej Karmelitański Referat Powołań

Drogi Młody Przyjacielu! Zapraszamy Ciebie do "ogrodu, po którym spaceruje Pan Bóg"! Zapraszamy Ciebie do Karmelu - Zakonu z wielowiekową tradycją, który inspirował wpólnotę Kościoła swoją modlitwą, ale i dzisiaj, w szalonym tempie życia, uczy zatrzymania przy tym co najważniejsze i co nadaje sens życiu człowieka. Zapraszamy Ciebie na rekolekcje powołaniowe, abyś w klimacie modlitwy, braterstwa i odpoczynku usłyszał głos samego Boga, którego największym pragnieniem jest to, byś szedł przez życie w swoim powołaniu nie będąc zagubionym, mając na horyzoncie cel, którym jest niebo. Być może tym miejscem, gdzie wzywa Ciebie Pan Bóg jest Karmel! Terminy rekokcji: 5 - 8 lutego - klasztor w Woli Gułowskiej (70 km od Lublina) 15 - 18 lutego - klasztor w Oborach (50 km od Torunia) 19 - 22 lutego - klasztor w Krakowie

Zapowiedzieli swój udział

Pobieranie...

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonu: 726 047 979 lub e - mail: powolania@karmelici.pl najpóźniej do 5 dni przed rozpoczęciem każdego terminu rekolekcji;
Przyjmujemy chłopaków od 3 klasy gimnazjum lub 7 klasy sz. p., uczniów szkół średnich, studentów i młodzież męską do 33 roku życia;
Na rekolekcje zabieramy ze sobą: Pismo św., różaniec, notatnik, rzeczy osobiste;
Udzial w rekolekcjach jest bezpłatny, ale można złożyć dobrowalną ofiarę na rzecz goszczącej nas wspólnoty klasztornej;
Uczestnicy rekolekcji mają zapewnione wyżywienie i nocleg w klasztorze.

Rozpocznij korzystanie