rekolekcje loretańskie

rekolekcje loretańskie
22 Czerwca 12:15
Loretto Siostry Loretanki

22-24 czerwca Ks. Jacek Gancarek, moderator krajowy ŻR diecezjalny moderator Stowarzyszenia Żywy Różaniec w archidiecezji częstochowskiej Różaniec szkołą cnót chrześcijańskich

Zapowiedzieli swój udział

Pobieranie... Pobieranie...

Rekolekcje w Loretto dla Żywego Różańca
przy grobie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego Założyciela „Kółka Różańcowego – Różańca”
Celem rekolekcji różańcowo-maryjnych jest formacja duchowa tych, którzy należą do Stowarzyszenia Żywy Różaniec.
Będziemy się uczyć, jak przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Jak wejść do szkoły Maryi. Podczas rekolekcji pojawią się zagadnienia związane z modlitwą różańcową, jak dobrze ją odmawiać. Będziemy się starać zobaczyć Różaniec jako dar ubogacający Kościół. ŻR zaś chcemy ujrzeć jako wspólnotę umacniającą prawie od 200 lat wierzących w Chrystusa.
Podczas rekolekcji będziemy chcieli uświadomić sobie, Kim jest Maryja i czym jest Różaniec, o którym bł. ks. Ignacy Kłopotowski mówił, że gdy go odmawia, przypomina sobie historię miłości Boga do siebie i staje się uczestnikiem tamtych zbawczych wydarzeń.
W ramach rekolekcji proponujemy spotkanie z wymianą doświadczeń w ramach tradycyjnych już Rozmów niedokończonych. Rekolekcje prowadzą diecezjalni moderatorzy ŻR i siostry loretanki (jedna z nich pracowała 18 ostatnich lat w redakcji „Różańca”, była przy tworzeniu struktur ŻR w Polsce). Będzie więc możliwość zadawania pytań i dzielenia się zdobytym doświadczeniem. Poznania zarówno założycielki ŻR Pauliny Jaricot, jak i bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, który w Polsce już na przełomie XIX i XX wieku zakładał koła (róże) ŻR i troszczył się o ich formację, m.in. przez wydawanie „Kółka Różańcowego”, którego kontynuację stanowi „Różaniec”. Chcemy też spotkać się z Redakcją miesięcznika formacyjnego, jakim dla Żywego Różańca jest „Różaniec”, i odwiedzić – być może tylko on-line – siedzibę Stowarzyszenia Żywy Różaniec, która mieści się w Warszawie-Rembertowie.
Przedstawimy także aktualności z życia i działalności stowarzyszenia, to, czym ŻR żyje w diecezjach, jakie inicjatywy podejmuje. Przybliżymy cele, tematy, intencje i zadania Wielkiej Nowenny Różańcowej, w której trwamy, przygotowując się do 200-lecia powstania ŻR. Poznamy inne ogólnopolskie inicjatywy stowarzyszenia: jak choćby Ogólnopolski Dzień Modlitwy ŻR, ŻR dla Misji, kryteria przynależności do stowarzyszenia ŻR, statut, Ceremoniał i regulamin. Powiemy o duchowości ŻR i planach na przyszłość.
Spróbujemy przedstawić pomysły rozwiązań, jak wychodzić z kryzysów czy trudności, z którymi najczęściej borykamy się w parafialnych różach ŻR.
Podczas rekolekcji będzie też możliwość zapoznania się z materiałami formacyjnymi dla ŻR, przydatnymi do prowadzenia róż w parafiach oraz ich nabycia.
Ufamy, że będzie to czas umocnienia się słowem Bożym, wyciszenia i zebrania potrzebnych sił na pokonywanie codziennych trudności i wiernego trwania na codziennej modlitwie dziesiątkiem Różańca. Bo gdzie Maryja, tam nadzieja! A Ona nam poleca codzienny Różaniec jako drogę do nieba.
W programie: modlitwa, możliwość spowiedzi i rozmowy, konferencje, wymiana doświadczeń, projekcja filmów maryjnych, wyjazd do centrali Stowarzyszenia Żywy Różaniec.
Rozpoczną się one obiadem pierwszego dnia, a zakończą Koronką ostatniego trzeciego dnia.
Warto zaznaczyć, że nie są to rekolekcje diecezjalne, tylko ponad diecezjalne. Nie ważne gdzie mieszkasz. Czy znajdujesz się dalej czy bliżej Loretto. Jeśli uważasz, że są to rekolekcje właśnie dla Ciebie, wybierz odpowiedni dla siebie termin, zgłoś swój udział i przyjedź. Maryja czeka na Ciebie, by Cię umocnić i zbliżyć do swego Syna.
Zapraszamy!

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Rozpocznij korzystanie