II Ogólnopolska Konferencja Qulturalne Bierzmowanie

II Ogólnopolska Konferencja Qulturalne Bierzmowanie
17 Września 09:00
Dobre Miejsce ul. Dewajtis 3 wej. A Sala św. Józefa Dobre Miejsce - Katolickie Centrum Kultury

II Ogólnopolska Konferencja QB Artyści, wspólnoty, duchowni młodym. BEZPŁATNE ZAPISY

Zapowiedzieli swój udział

Pobieranie... Pobieranie...

W ramach inicjatywy skierowanej do bierzmowanych pod nazwą Qulturalne Bierzmowanie [QB] zapraszamy duchownych i świeckich liderów wspólnot, osoby którym bliska jest formacja młodych, organizatorów i współorganizatorów wydarzeń dla młodzieży do podsumowania dotychczasowych osiągnięć QB, dzielenia się najlepszymi praktykami i zaplanowania kolejnego sezonu pracy.

Program konferencji:

9:00 - 10:00 Eucharystia
10:00 - 11:00 Blok 1: Świeccy i Artyści
* Wprowadzenie, Wyzwania i owoce QB - Emil Niedziński, koordynator krajowy QB
* Skąd pozyskać nowe zespoły do QB? Fundacja Chrześcijańskie Granie - Michał Guzek
* Czy można organizować wydarzenia kulturalno-religijne w objektach samorządowych? Przepisy, które umożliwiają taką aktywność. Rola muzyki chrześcijańskiej w przestrzeni publicznej - Paweł Makuch Prezydent Pruszkowa
* Warszawa równa dla wszystkich - Stanisław Dratkiewicz Radny m.st. Warszawy
*Dyskusja panelowa, pytania, odpowiedzi
Paneliści: Bogusław Łopuszański Dyrektor Domu Kultury "Arsus", Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Karol Nowacki (Zespół Rock and Fire, koordynator QB w diecezjach: Kaliskiej, Włocławskiej, Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Bydgoskiej), Urszula Bednarczyk (zespół BeU, koordynator QB w diecezjach: Lubelskiej, Sandomierskiej, Zamojsko- Lubaczowskiej),

11:15 - 12:15 Blok 2: Wspólnoty
* Aby działać potrzebujemy się poznać i komunikować - o networkingu w Kościele opowie Weronika Romanik liderka MIM (Międzywspólnotowej Integracji Młodych)
* Postcresima- Ewangelizacja oczami artysty - Artur Decyk, perkusista, wychowawca, ewangelizator
* Skauci Europy -charakterystyka -Stanisław Tabisz
* Ruchu Światło-Życie -charakterystyka, jak założyć nową wspólnotę?

12:30-13:30 Blok 3: Duchowni
* QB oczami Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży. Kryteria eklezjalności wspólnot (dynamika ad intra, ad extra) - ks. Łukasz Przybylski
* Rola kleryków w moderowaniu inicjatyw ewangelizacyjnych. QB, muzyka chrześcijańska jako narzędzie ewangelizacji - ks. Aleksander Michalak, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie
* Rola katechety w aranżowaniu duszpasterstwa młodzieży oraz w organizacji QB- Mikołaj Grudziński- muzyk, katecheta
* Rola muzyki chrześcijańskiej w duszpasterstwie młodzieży. Czy artyści powinni pobierać honorarium? - ks Bogusław Jankowski Fundacja Chrześcijańskie Granie.
Paneliści: ks. dziekan ursuski Zbigniew Sajnóg, ks. dziekan lasecki Grzegorz Jankowski, ks. dziekan tarchomiński.
14:00 - 15:00 Koncert
Zespół ROCK AND FIRE

Szczegóły: www.dobremiejsce.org
Zapisy: https://app.evenea.pl/event/qb22/

Rozpocznij korzystanie

Reklama

Reklama

Reklama