Rekolekcje “Duchowość cielesności – w praktyce”

Rekolekcje “Duchowość cielesności – w praktyce”
3 Marca 17:00
Gdynia - dom oo. Jezuitów Fundacja Radość Ewangelii i ICFD

8 grudnia 2022 “Duchowość cielesności – w praktyce” – to rekolekcje dla wszystkich, którzy pragną odkrywać, jak pięknym darem są ciało i zmysły, oraz jak ważną pełnią rolę m.in. w naszym poznawaniu Boga, siebie, drugiego człowieka i świata, który nas otacza. Święty Jan Paweł II powiedział, że “Ciało bowiem, i tylko ono, zdolne jest uczynić widzialnym to, co niewidzialne, duchowe i Boże. Ono zostało stworzone po to, aby przenosić w widzialną rzeczywistość świata ukrytą odwiecznie w Bogu tajemnicę i aby być jej znakiem” (katecheza z 20.02.1980 r.).

Zapowiedzieli swój udział

Pobieranie... Pobieranie...


8 grudnia 2022
“Duchowość cielesności – w praktyce” – to rekolekcje dla wszystkich, którzy pragną odkrywać, jak pięknym darem są ciało i zmysły, oraz jak ważną pełnią rolę m.in. w naszym poznawaniu Boga, siebie, drugiego człowieka i świata, który nas otacza.

Święty Jan Paweł II powiedział, że “Ciało bowiem, i tylko ono, zdolne jest uczynić widzialnym to, co niewidzialne, duchowe i Boże. Ono zostało stworzone po to, aby przenosić w widzialną rzeczywistość świata ukrytą odwiecznie w Bogu tajemnicę i aby być jej znakiem” (katecheza z 20.02.1980 r.).

Jako chrześcijanie wyznajemy wiarę nie tylko w zmartwychwstanie dusz, ale również w zmartwychwstanie ciała. Św. Paweł pisał, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego ( por. 1 Kor 6, 19).

A jak to się ma do naszego doświadczenia?

Niestety, na przestrzeni wieków cielesny wymiar naszego człowieczeństwa często bywał pomijany, albo interpretowany jako bycie źródłem wszelkiego zła i moralnego upadku. Nie zawsze potrafiono dostrzec w cielesności przestrzeń, w której Bóg pragnie objawiać swoją miłość, i w której kryje się głęboka prawda o nas.

Podczas tych rekolekcji pragniemy zaprosić Cię do odkrywania mądrości ukrytej w ludzkim ciele, wierząc, że także w nim kryje się klucz do pogłębienia żywej, świadomej relacji ze Stwórcą i ze stworzeniem.

Będziemy odkrywać m.in.:

dar własnego ciała i to, jak wiele ono nam mówi o nas samych,
jak konstruktywnie przeżywać emocje i uczucia,
jak przeżywać swoją cielesność, by doświadczać jej błogosławieństwa,
jak uważność na odczucia w ciele można łączyć z modlitwą,
jak oddziałują na siebie duch, dusza i ciało,
jak “teologia ciała” wg św. Jana Pawła II, może nam pomóc w nawiązaniu bliższej relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samymi sobą.
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną odnowić przyjaźń z własnym ciałem i “chwalić Boga w swoim ciele” (1 Kor 6, 20).

Rozpocznij korzystanie

Reklama

Reklama

Reklama