Warsztaty bibliodramy „Przyjdźcie do mnie… utrudzeni i obciążeni”

Warsztaty bibliodramy „Przyjdźcie do mnie… utrudzeni i obciążeni”
22 Kwietnia 08:45
Dobre Miejsce ul. Dewajtis 3, wejście A, Dobre Miejsce - Katolickie Centrum Kultury,Dewajtis 3

Dobre Miejsce - Katolickie Centrum Kultury zaprasza na warsztaty bibliodramy pt.: "Przyjdźcie do mnie… utrudzeni i obciążeni", którew dniach 22-23.04 2023 poprowadzi jeden z pionierów bibliodramy w Polsce prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski.

Zapowiedzieli swój udział

Pobieranie... Pobieranie...

Warsztaty bibliodramy: "Przyjdźcie do mnie... utrudzeni i obciążeni"

Dobre Miejsce ul. Dewajtis 3 wej. A, Warszawa, Las Bielański

Termin: od 2023-04-22 do 2023-04-23

Cena: 300 zł

"Bibliodrama jest sposobem interakcyjnego odczytywania Biblii. Tekst czyta się dobitnie (np. Maria i Marta w rozmowie z Panem Jezusem, Łk 10,38-42) i po omówieniu wstępnym odgrywa się go w formie scenki. Następnie wydobywa się doświadczenia grających i patrzących. Dalej bierze się pod uwagę religijne i życiowe problemy uczestników. Doświadcza się biblijnego świadectwa wiary. Jest to wspólny proces umożliwiający grupowe spotkanie z tekstem. W bibliodramie nie chodzi tylko o czytanie Pisma świętego z podziałem na role, ale o osobiste wypełnienie danej roli i wyższe, wspólne i bardzo refleksyjne przyswojenie treści przez uczestników." - (R. Kollmann, Bibliodrama w doświadczeniu i badaniach naukowych)

Warsztaty Bibliodramy:

wydarzenie organizowane dla wszystkich poszukujących nowych impulsów dla osobistej przemiany na bazie spotkań z Biblią realizowanych w formie dramy
umożliwiają nowe pogłębione dotarcie do treści biblijnych i nową relację do Boga, do innych ludzi, do samego siebie
są dobrą okazją do pogłębienia praktycznych kompetencji dla psychologów, psychoterapeutów, katechetów, trenerów.

Program obejmuje:

wprowadzenie teoretyczne w technikę bibliodramy
doświadczenie siebie w spotkaniu z teksem biblijnym poprzez wchodzenie w role postaci biblijnych w odgrywanych scenkach
ćwiczenie w przygotowywaniu i realizowaniu scenariuszy bibliodramy.

Warsztaty bibliodramy: "Przyjdźcie do mnie… utrudzeni i obciążeni":

Nasze trudna doświadczenia egzystencjalne nabierają nowego znaczenia i sensu w spotkaniu z Jezusem Chrystusem i poszczególnymi postaciami biblijnymi. Dzięki zaangażowaniu sfery cielesnej głębia doświadczeń bibliodramy pozostawia głęboki ślad w psychice i duchowości uczestników spotkania.

PROWADZĄCY:

prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski

teolog, psycholog, psychoterapeuta, superwizor. Współtwórca Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Polsce. Profesor psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kapłan katolicki Diecezji Płockiej.

Więcej informacji: https://dobremiejsce.org/warsztaty-bibliodramy-przyjdzcie-do-mnie-utrudzeni-i-obciazeni/

Rozpocznij korzystanie

Reklama

Reklama

Reklama