oglądaliśmy Jego chwałę

137

Wybieram tę kartkę

  • oglądaliśmy Jego chwałę
  • otwórz serce na cud
  • radosnych świąt!
  • Nie bójcie się!
  • Gloria
  • Bóg się narodził
  • 1J 4, 9
  • Iz 9, 5a
  • J 1, 4-5
  • tym opłatkiem
  • Radosnych świąt!
  • Fil 2,6-7
  • Dziecię nam się narodziło
  • Gloria
  • Bóg z nami
  • pójdźmy do stajenki
  • Bóg się rodzi
  • Pastuszkowie, hej!
  • Bóg się z Panny narodził
  • któż rozsypał gwiazdek moc?
  • by stali sie jako dzieci
  • cicha noc
  • Chrystus nam się narodził!
  • zaśpiewajmy kolędę
  • radosnych.
  • przybyliśmy oddać Mu pokłon
  • porodziła swego pierworodnego
  • nadszedł czas
  • owinęła Go w pieluszki
  • Syn został nam dany
  • naród kroczący w ciemności
  • wierzysz...
  • Bo On tych świąt jest radość
  • witaj
  • tak Bóg umiłował świat
  • Narodził się...
  • A Słowo stało się ciałem

Rozpocznij korzystanie