Stworzeni na obraz i podobieństwo Boże.


** ksiadz_na_czacie5 zmienia temat na:Stworzeni na obraz i podobieństwo Boże


ksiadz_na_czacie5skąd wiemy, że Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo?


Lars_Pz Ks Rodz


~kato


_bejot_z Biblii


~kopek1Z katechezy


~Stefania


ksiadz_na_czacie5Lars, a co to jest?


~Wojtek_26ksiądz, nie wiemy


~Wojtek_26ale pewnie zaraz się dowiemy :))


~buziak


~Wojtek_26buziak, od małpy na pewno nie


al_


Lars_PBóg stworzył człowieka z prochu, tchnął w niego ducha


Lars_Pa ten Duch to On sam


agniGenesis to zbiór podań i legend żydowskich, proszę księdza


~oki


~kato


ksiadz_na_czacie5oczywiscie, że Ksiega Rodzaju to obrazy, ale przez nie przekazywana jest ważna treśc


~kopek1z pewnością


ksiadz_na_czacie5dziś skupmy się raczej na treści niż na formie


ksiadz_na_czacie5a czemu tylko człowiek jest "na obraz Boży"?


~Stefania


~sam


Lars_PStworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył Rdz 1, 27:)


ksiadz_na_czacie5to są raczej konsekwencje niż przyczyny


~kopek1człowiek przechodził mutację od małpy aż po człowieka


~kato


~Stefania


~Stefania


agnizwracam uwagę na to, że część chrześcijan uważa, że i zwierzeta maja duszę, np. biskup ewangelik niemiecki rzekł: "nie wyobrażam sobie Raju, bez mojego psa"


~kato


~kato


Lars_Pale na mocy samego stworzenia cały człowiek i wszyscy bez wyjątku ludzie są obrazem i podobieństwem Boga


ksiadz_na_czacie5Lars, ale pytałem dlaczego tak jest?


Lars_Pczłowiek ma udział w 2 światach - w świecie materii i świecie ducha


~kopek1każde żywe stworzenie, poza kwiatem, ma duszę


ksiadz_na_czacie5ale tylko człowiek jest stworzony na "obraz Boży"


Lars_Ptak


~muzazuzadokładnie


~xRksięże, niech ks. wytłumaczy, że tu chodzi o pewne stany psychiczne u zwierząt, a nie o duszę


ksiadz_na_czacie5więc pytam dlaczego człowiek?


Lars_Pbo człowiek jest Jego dzieckiem


~Stefania


~kato


~listekdlaczego ten przywilej jest dany tylko człowiekowi - przecież stworzenia bywają szlachetniejsze w zachowaniu od człowieka


Lars_Pżyje w nas iskra Boża, która nie umiera


ksiadz_na_czacie5Lars, dalej piszesz o skutkach, a nie o przyczynach


awebo tak się podobało Bogu i 2 razy jest to powtórzone w Piśmie Św.


aweraz po raz


~Stefania


~listekczłowiek bywa gorszy od ś............


~listekto fakt


~listeksorki


ksiadz_na_czacie5listek, ale ś... nie może sobie tego uświadomić


~listeka człowiek może


~listekale tego nie robi


ksiadz_na_czacie5właśnie


~listektym się różni


aweczłowiek ma rozum i wolną wolę


Lars_PBóg stworzył człowieka, by go kochać.....


ksiadz_na_czacie5oczywiście, stało się to z powodu miłości Boga, której człowiek nie jest w stanie pojąć ani ogarnąć


~muzazuzatak


~xRMoi drodzy, tylko człowiek ma duszę, tylko on może tworzyć, tylko on może pomagać Bogu w stwarzaniu wizerunku tego świata


ksiadz_na_czacie5nie zrozumiemy, dlaczego Bóg wybrał akurat człowieka


~Stefania


~muzazuzaale musimy kochać Boga, żeby Mu się odwdzięczyć


~kato


ksiadz_na_czacie5nie musimy


ksiadz_na_czacie5to nasz przywilej, a Bóg nas nie zmusza na siłę


~muzazuzawiem, że nie musimy, ale niechcący tak mi się powiedziało


~Stefania


~teresa


Lars_PBóg jest Miłością, a miłość musi dawać, człowiek jest odbiorcą miłości Boga i to, że może również dawać jest podobieństwem do Niego


ksiadz_na_czacie5człowiek jest "jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego"


ksiadz_na_czacie5jak rozumiecie to zdanie?


Toniks, prościej


Tonibez filozofii


ksiadz_na_czacie5Toni, to raczej teologia


~teresa


ksiadz_na_czacie5to zdanie z nauczania Kościoła


~Stefania


~Stefania


~Stefania


~sam


~teresachciał go obdarzyć szczególną swoją Miłością


Lars_Pbo człowiek jest powołany do chwały, a to jest tajemnica Boga


~listekdziwię się, że Bóg zakochał się w człowieku


ksiadz_na_czacie5ja to rozumiem tak, że wszystkie inne stworzenia mają służyć człowiekowi


ksiadz_na_czacie5a człowiek samemu Bogu


~teresa'dla niego samego' tj. dla Boga czy dla człowieka??


ksiadz_na_czacie5teresa, dla człowieka


Lars_Pczłowiek jest wrzucony w czas, a jednocześnie w wieczność :) tej 2 rzeczywistości nie znamy jeszcze:)


Lars_Pczyńcie sobie ziemię poddaną, więc i panowanie człowieka nad zwierzętami daje człowiekowi...... pierszeństwo w stworzeniu


ksiadz_na_czacie5Lars, ale jest w człowieku ten pierwiastek wieczności


ksiadz_na_czacie5dusza


Lars_Ptak, to tzw..... Boża iskra


~muzazuzaBóg nas miłuje


ksiadz_na_czacie5Bóg miłuje cały świat


~Stefania

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie