Jak usłyszeć Słowo Boże?

Jak usłyszeć Słowo Boże?
29 Kwietnia 18:00
Kielce, Centrum Modlitwy i Ewangelizacji "św. Pawła" wspolnota

REKOLEKCJE: „Jak usłyszeć Słowo Boże? – lectio divina w życiu chrześcijanina i we wspólnocie Kościoła”. Celem tych rekolekcji jest nauczenie się metody lectio divina, aby przyjąć Słowo Boże i nim żyć.

Zapowiedzieli swój udział

Pobieranie...

Termin: 29.04-3.05.2017r.
Koszt: 280 zł

Rekolekcje prowadzi Wspólnota "Koinonia św. Pawła" w Kielcach
tel. 606 124 328
r.missio@complex.com.pl
www.rmissio.pl

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), brewiarz (jeśli ktoś posiada), notatnik.

Rozpocznij korzystanie