Dialog pokutny

[20:59] ksiadz_na_czacie11: no dobra:) zaczynamy!!
[21:00] ksiadz_na_czacie11: na początek pewne niezbędne ustalenie
[21:01] ksiadz_na_czacie11: pojęcie "dialog" odnoszę w ogóle do relacji z Bogiem
[21:01] opik11: dialog zakłada rozmowę dwóch osób
[21:01] anek: dialog to nic innego jak rozmowa dwojga ludzi
[21:01] ksiadz_na_czacie11: bo moja relacja z Bogiem ma być.... no jaka?:)
[21:01] anek: ma być dialogiem
[21:02] ksiadz_na_czacie11: to nie tylko rozmowa
[21:02] ksiadz_na_czacie11: to coś więcej
[21:02] Kris_yul: to zrozumienie
[21:02] ksiadz_na_czacie11: ma być żywa
[21:02] baranek: szczera
[21:02] tarantula: szczera
[21:02] baranek: częsta
[21:02] ksiadz_na_czacie11: to udział osób
[21:02] baranek: obejmująca całe życie
[21:02] anek: czyli nasze dobre i złe strony życia
[21:03] lukiffc: nigdy do końca nie będzie szczera
[21:03] ksiadz_na_czacie11: zatem by wejść w dialog z Bogiem (żywą relację) potrzebne jest co?
[21:03] madzia___: chęć
[21:03] lukiffc: modlitwa
[21:03] lukiffc: chęć poprawy
[21:03] opik11: otwarcie
[21:03] Kris_yul: potrzebna jest chęć
[21:03] tarantula: nasze zaangażowanie
[21:03] ksiadz_na_czacie11: też ale najpierw...
[21:03] Awa: 2 osoby
[21:03] szalom: wiara
[21:03] Awa: Bóg i ja
[21:03] Kris_yul: od strony człowieka
[21:03] ksiadz_na_czacie11: brawo Szalom
[21:03] opik11: zaproszenie Boga
[21:03] ksiadz_na_czacie11: wiara i to żywa wiara
[21:03] anek: oddanie się całkowicie Jemu i Jego woli
[21:04] ksiadz_na_czacie11: a dialog pokutny to jedna z form spotkania z naszym Panem
[21:04] madzia___: dialog pokutny jest za pośrednictwem kapłana
[21:04] ksiadz_na_czacie11: zatem od czego zaczynamy dialog pokutny?
[21:05] ksiadz_na_czacie11: Madzia to też ale tu chodzi o coś znacznie szerszego i głębszego
[21:05] anek: od spotkanie Jezusa w sakramencie pokuty??
[21:05] opik11: od podziękowania za dobro, które otrzymaliśmy
[21:05] madzia___: od znaku krzyża?
[21:05] megi: od uznania ,że jesteśmy grzeszni
[21:05] ufam: rachunku sumienia
[21:06] ksiadz_na_czacie11: moment Op:) najpierw uwierzenie że to Bóg pojednał się ze mną i dlatego ja mogę z Nim
[21:06] szalom: od uświadomienia sobie że staje przed Bogiem który żyje
[21:06] ksiadz_na_czacie11: Jezus za mnie umarł i dla mnie zmartwychwstał i przez to mogę dosięgnąć Boga
[21:07] ksiadz_na_czacie11: to jakby dotykać Boga przez Jezusa:)
[21:07] ksiadz_na_czacie11: zatem najpierw konieczne jest wejście w dialog z Bogiem Miłością
[21:08] ksiadz_na_czacie11: a i ważne, by uświadomić sobie (uwierzyć) że ja jestem przez Tę Miłość zaproszony do synostwa
[21:08] dawideekk: a Jezusa dotykamy przez Maryję
[21:08] ksiadz_na_czacie11: można Dawid
[21:09] Awa: a córki?
[21:09] ksiadz_na_czacie11: Awa pojęcia synostwa Bożego zawiera w sobie także bycie córką
[21:10] Awa: wiem ks.:)
[21:10] ksiadz_na_czacie11: no dobra, po tych ustaleniach dalej. od czego zaczynamy?
[21:10] ksiadz_na_czacie11: czyli inaczej mówiąc jaki jest pierwszy warunek wejścia w dialog pokutny?
[21:11] anek: otwarcie się na działanie Bożej łaski?
[21:11] Ela: Czy "dialog pokutny" może znaczyć to samo co "kwadrans szczerości" ?
[21:11] madzia___: od wyznania grzechów, przyznania się do nich żałujemy że je popełniliśmy
[21:11] stanka16: szczerość!
[21:11] ksiadz_na_czacie11: można sobie nazywać jak się chce byle odnosić to do Boga Ela
[21:11] Kris_yul: pokora
[21:12] JMJ: modlitwa do Ducha Św. o szczery rachunek sumienia
[21:12] megi: świadomość ,że Bóg mnie kocha
[21:12] ksiadz_na_czacie11: to wszystko co mówicie już na początku zawarliśmy a teraz praktycznie
[21:12] dawideekk: Ela "kwadrans" jest ograniczeniem czasowym a słowo dialog jest bez przedziału
[21:12] Kris_yul: od modlitwy o te dary
[21:12] ksiadz_na_czacie11: zaczynamy od rachunku sumienia:)
[21:12] dawideekk: Czy Wy piszecie teraz o spowiedzi?
[21:13] JMJ: jeszcze nie Dawidek
[21:13] anek: przeproszenie Go za popełnione zło starać się go unikać
[21:13] ksiadz_na_czacie11: to pierwszy warunek praktyczny:) a co to jest rachunek sumienia? (jak się go robi?)
[21:13] baranek: zastanawia się, czy kochaliśmy
[21:13] madzia___: jest przypomnieniem sobie co zrobiliśmy źle
[21:14] JMJ: staję w obecności Boga i przypominam sobie swoje grzechy
[21:14] Kris_yul: prosimy o światło Ducha Św.
[21:14] ksiadz_na_czacie11: no prawie Madzia i JMJ
[21:14] baranek: albo w ogóle, madzia
[21:14] anek: "bada" się swój stosunek do Boga , bliźniego i samego siebie
[21:14] Kris_yul: a później sobie przypominamy w oparciu o różne materiały
[21:14] Kris_yul: nasze zachowanie
[21:14] dawideekk: madzia, nie zawsze chyba potrafimy sobie uświadomić, że robiliśmy coś źle, zazwyczaj jest to zatrzymanie się i poprzestanie na tych grzechach co zwykle
[21:14] Awa: oddanie Bogu chwały i dziękczynienie
[21:14] Ela: Można robić go z dobra i braku dobra, z dobra i tego, co było złe
[21:14] ksiadz_na_czacie11: o. Anek brawo, bo to ma być badanie a nie wyliczanie
[21:15] ksiadz_na_czacie11: dlatego Dawid należy wejść głębiej
[21:15] Lidia: ale z badania wychodzi wyliczanie księże
[21:15] ksiadz_na_czacie11: chodzi o to by nie wychodziło. a zaraz powiemy dalej
[21:15] dawideekk: w jaki sposób
[21:15] Awa: rozliczyć się z miłości -pisze na www.mateusz
[21:16] anek: co by nie wychodziło Księże?
[21:16] ksiadz_na_czacie11: każdy rachunek sumienia zaczynamy (jak pisaliście już) od modlitwy do Ducha Św.
[21:16] ksiadz_na_czacie11: za nią musi iść pragnienie i zgoda na poznawanie siebie w świetle Boga
[21:17] anek: czyli stanąć w prawdzie przed sobą i Bogiem
[21:17] ksiadz_na_czacie11: Anek. by nie wychodziła buchalteria tylko

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie

Reklama

Reklama

Reklama