Trzy Eucharystyczne przemiany

[21:00] ksiadz_na_czacie11: zaczynamy czata tematycznego.
[21:01] ksiadz_na_czacie11: no to zacznijmy od powtórki z katechizmu;) czym jest Eucharystia?
[21:01] Inny_punkt_widzenia: przemienieniem
[21:01] pitrek: dziękczynieniem
[21:02] donia: spotkaniem z Chrystusem
[21:02] _hanusia: Wieczerza Pańska, sakrament ołtarza
[21:02] ksiadz_na_czacie11: za mało
[21:02] sono: nie znam tematu
[21:02] opik11: ucztą :)
[21:02] happy: bezkrwawa ofiara P Jezusa
[21:02] langusta_: dziękczynieniem
[21:02] ksiadz_na_czacie11: to co podajecie to tylko nazewnictwo
[21:02] _hanusia: Jest to najważniejszy sakrament, na którym wspiera się całe chrześcijaństwo
[21:02] opik11: uobecnieniem ofiary Jezusa
[21:03] pitrek: Eucharystia to uobecnieni i pamiątka śmierci
[21:03] Owieczka_in_black: sakrament miłości Boga do człowieka
[21:03] ksiadz_na_czacie11: Eucharystia to w swej istocie sam Chrystus. Żywy i Prawdziwie obecny pod postaciami chleba i wina
[21:03] anja: Eucharystia to Miłość Tatusia do mnie
[21:03] Inny_punkt_widzenia: eucharystia to zamiana wina i chleba na ciało i krew
[21:04] Helcia_: Eucharystia to dziękczynienie, wysławienie, błogosławieństwo
[21:04] ksiadz_na_czacie11: Żywy Bóg i warto tego mieć świadomość, bo inaczej wpada się w rutynę albo zewnętrzne tylko pojmowanie
[21:04] sono: Eucharystia kojarzy mi się z pokarmem przy stole z kochaną rodzinką
[21:04] sono: z Jezusem
[21:04] Koltek: Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.
[21:04] ksiadz_na_czacie11: ale to przede wszystkim sam Chrystus
[21:04] Koltek: KKK 1407
[21:04] Owieczka_in_black: Jezus obiecał, że zostanie z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata - tak pozostaje w Eucharystii
[21:05] ksiadz_na_czacie11: popatrzcie np. jak mówimy gdy chodzi o Komunię
[21:05] ksiadz_na_czacie11: ??
[21:05] Inny_punkt_widzenia: albo jak mówią Jehowi wino i chleb może symbolizować ciało i krew
[21:05] _hanusia: "Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej." 1 Kor 11, 26-27
[21:06] ksiadz_na_czacie11: zazwyczaj, że "przyjmujemy Komunię" czyli tak jakbyśmy przyjmowali coś a nie Kogoś
[21:06] Owieczka_in_black: ale mówimy, że przyjmujemy Jezusa do serca ks.:)
[21:06] Inny_punkt_widzenia: ale dlaczego nie pijemy wina czyli krwi?
[21:06] Owieczka_in_black: o tym są pieśni , które śpiewamy w czasie Komunii
[21:06] happy: 'cos" bo to chleb żywy
[21:06] ksiadz_na_czacie11: jeśli mamy taką świadomość to ok. chodzi o to by ją mieć
[21:06] _hanusia: niektórzy mówią, ze idą po opłatek, a nie że idę do Komunii św.
[21:07] pitrek: jak ktoś powie Komunie ale św. to dla mnie jest ok.
[21:07] Inny_punkt_widzenia: dlaczego w czasie komunii nie spożywamy wina?
[21:07] happy: chleb żywy czyli ciało Chrystusa
[21:07] Koralia: ksiądz spożywa wino
[21:08] ksiadz_na_czacie11: idźmy do przemian eucharystycznych
[21:08] Inny_punkt_widzenia: Jezus powiedział byśmy wszyscy spożywali ciało i krew czyli wino
[21:08] ksiadz_na_czacie11: Benedykt XVI mówił o trzech
[21:08] ksiadz_na_czacie11: jaka pierwsza??
[21:08] Koralia: Cialo?
[21:08] happy: w moim kościele w Wielki Czwartek cały kościół przyjmuje Komunie św. pod dwoma postaciami
[21:08] Trinity: śmierci w życie
[21:09] ksiadz_na_czacie11: dokładnie Trinity
[21:09] Owieczka_in_black: księże a wytłumacz proszę to, o co pyta inny, czy nie mamy pełnego udziału w Komunii wobec tego, że spożywamy tylko Ciało?
[21:09] ksiadz_na_czacie11: a co wyraża ta przemiana??
[21:09] Helcia_: ciało i krew ??
[21:09] langusta_: Owieczka mamy
[21:09] Koltek: ktoś odrobił zadanie i przeczytał dokładnie czytankę
[21:09] ksiadz_na_czacie11: Owieczka. mamy
[21:09] Koralia: życie wieczne
[21:09] Owieczka_in_black: w jaki sposób księże?
[21:09] ksiadz_na_czacie11: ale na razie to odejście od tematu więc ew na potem to zostawiam
[21:09] Inny_punkt_widzenia: happy Jezus powiedział byśmy codziennie spożywali wino jako na pamiątkę jego krwi
[21:10] ksiadz_na_czacie11: co wyraża pierwsza przemiana śmierci w życie??
[21:10] langusta_: .
[21:10] Koralia: nieśmiertelność
[21:10] Owieczka_in_black: inny o "codziennie" to chyba Jezus nie mówił
[21:11] Owieczka_in_black: może to być śmierć dla grzechu a życie dla prawdy wg mnie
[21:11] happy: śmierć jest tylko brama do wieczności
[21:11] Koralia: zwycięstwo nad śmiercią
[21:11] Trinity: oddanie całego siebie, więc zwycięstwo miłości nad przemocą
[21:11] _hanusia: oznacza życie naszej duszy?
[21:11] ksiadz_na_czacie11: tajemnica Paschy Chrystusa uobecniona w Eucharystii staje się nam dostępna
[21:12] ksiadz_na_czacie11: wchodzimy w samo centrum zbawienia. sami mamy w nim udział.
[21:12] Inny_punkt_widzenia: spożywamy ciało i krew bo Jezus jest barankiem ofiarnym oto Mu chodziło
[21:12] Koltek: Msza święta jest równocześnie i nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się ofiara Krzyża, i świętą ucztą Komunii w Ciele i Krwi Pana KKK1382
[21:12] ksiadz_na_czacie11: Jezus w Eucharystii daje nam swoje zwycięstwo po to byśmy mogli być w Nim zwycięzcami
[21:13] Inny_punkt_widzenia: tylko krew baranka ofiarnego jest przebłaganiem za grzechy
[21:13] ksiadz_na_czacie11: a jak się dla nas przekłada na praktykę życia to Chrystusowe Zwycięstwo? ta przemiana śmierci w życie??
[21:14] Awa: z grzechu do życia be z grzechu
[21:14] Owieczka_in_black: stajemy się nowym człowiekiem porzucając zło i grzech
[21:14] ksiadz_na_czacie11: co praktycznego dla życia można z tego wyciągnąć dla siebie?
[21:14] Owieczka_in_black: a żyjemy dla Prawdy
[21:14] ksiadz_na_czacie11: a da się bez grzechu Awa?
[21:15] Koralia: przestajemy się obawiać śmierci, bo nie jest ona końcem
[21:15] pitrek: to z powinniśmy zmieniać nasze życie tam gdzie jest zło w dobro

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie