Sakrament małżeństwa

Administrator: Mt 19,4-6 4. On odpowiedział: "Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? 5. I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. 6. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela"


[21:00] <ksiadz_na_czacie11>: no dobra! zaczynamy :)
[21:01] <ksiadz_na_czacie11>: zapraszam do rozmowy o sakramencie małżeństwa – niektórym się odświeży, a niektórzy mają przed sobą
[21:01] <Burak>: albo nie mają :)
[21:01] <ksiadz_na_czacie11>: skąd się wzięło małżeństwo?
[21:01] <wladek>: z popędu płciowego, ks
[21:01] <langusta_>: z zamysłu Bożego
[21:01] <Burak>: mi się zdaje
[21:01] <Burak>: od początku
[21:02] <Burak>: w raju jak powiedział Bóg
[21:02] <viki>: a bo chcieli związać się
[21:02] <wielki_czarny_pies>: z tego, że kobiety chciały mieć pewność, że facet będzie tylko z nią jedną?
[21:02] <Burak>: że Adam i Ewa jako jedno ciało
[21:02] <Daw1>: z wspólnoty
[21:02] <ksiadz_na_czacie11>: zatem małżeństwo ustanowił Pan Bóg. a czym ono jest? (co to jest małżeństwo?)
[21:02] <langusta_>: związek kobiety i mężczyzny
[21:02] <viki>: jest to związek dwojga ludzi
[21:02] <wielki_czarny_pies>: sakrament?
[21:03] <Gabi_K>: SAKRAMENT, sakrament
[21:03] <barcelonka>: Małżeństwo to jedność.
[21:03] <barcelonka>: Błogosławiona przez Jezusa
[21:03] <Burak>: związek kobiety i mężczyzny
[21:03] <Burak>: pobłogosławiony przez Boga
[21:03] <M_S>: widzialny znak "niewidzialnej" rzeczywistości
[21:03] <langusta_>: viki w obecnych czasach dwojga trzeba doprecyzować ;)
[21:03] <ksiadz_na_czacie11>: dzisiaj koniecznie trzeba uściślać, że to związek mężczyzny i kobiety, tylko taki
[21:03] <ksiadz_na_czacie11>: i żaden inny
[21:03] <langusta_>: ks :)
[21:04] <cameleon>: ks.11=-uściślać... hm, Bóg "niewiastą i mężczyzną ich stworzył", a nie mężczyznę z mężczyzną, tudzież inaczej
[21:04] <ksiadz_na_czacie11>: a jak się tworzy małżeństwo?
[21:04] <langusta_>: tworzy?
[21:04] <langusta_>: czy zawiera?
[21:04] <Daw1>: bierze się ślub
[21:04] <marakuja>: tworzy się z miłości
[21:04] <ksiadz_na_czacie11>: tzn. jak się zaczyna? co stanowi o tym, że istnieje?
[21:04] <Burak>: Miłość
[21:04] <wladek>: nadzieja bardziej :)
[21:04] <wielki_czarny_pies>: ich decyzja... zatwierdzona przez szafarza...
[21:04] <langusta_>: przysięga przed Bogiem w obliczu kapłana i prośba o błogosławieństwo tej miłości
[21:05] <Burak>: i że Bóg przeznacza komuś kogoś
[21:05] <viki>: ja ...ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci
[21:05] <wielki_czarny_pies>: viki... tam jest jeszcze "tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci" ;)
[21:05] <ksiadz_na_czacie11>: to się nazywa zgoda małżeńska, wyrażona przez obie strony
[21:05] <ksiadz_na_czacie11>: a jaki warunek musi być spełniony by była to ważna zgoda? (podstawowy warunek)
[21:06] <viki>: muszą się Kochać :P
[21:06] <langusta_>: wolność woli, stan wolny
[21:06] <langusta_>: miłość
[21:06] <Burak>: wolność woli
[21:06] <Burak>: że się zgadzają z miłości, a nie przymus
[21:06] <Gabi_K>: Burak... albo z rozsądku bez przymusu
[21:06] <ksiadz_na_czacie11>: dokładnie, nie może być żadnego przymusu
[21:06] <wladek>: no i w stanie bezgrzesznym
[21:06] <wielki_czarny_pies>: bezgrzeszność nie jest konieczna, Wladku...
[21:06] <wielki_czarny_pies>: zresztą byłaby chyba warunkiem wykluczającym ;)
[21:06] <langusta_>: niop, wcp
[21:06] <marakuja>: nie jest?
[21:07] <ksiadz_na_czacie11>: to teraz dlaczego mówimy o sakramencie małżeństwa? skąd ten sakrament?
[21:07] <langusta_>: sakrament ustanowił Jezus
[21:07] <Burak>: tak
[21:07] <langusta_>: dlatego opuści człowiek ojca i matkę swoja i złączy się i będą jednym ciałem
[21:07] <langusta_>: itd.
[21:07] <ksiadz_na_czacie11>: w tym przypadku mówi się nie tyle o ustanowieniu (bo małżeństwo istniało), ale o podniesieniu do godności sakramentu
[21:07] <langusta_>: tak jest, ks
[21:08] <langusta_>: pomijamy list rozwodowy wg Mojżesza
[21:08] <ksiadz_na_czacie11>: Jezus umowę małżeńską podniósł do godności sakramentu, po co?
[21:08] <Burak>: sam Jezus powiedział, że to przez twardość serca Izraelitów
[21:08] <Burak>: żeby nie było cudzołóstwa i tym samym podniósł rangę rodziny
[21:08] <wielki_czarny_pies>: bo chciał, żeby małżonkom było łatwiej...?
[21:08] <langusta_>: by uświęcić, umocnić, zaznaczyć wartość ??
[21:09] <langusta_>: Burak, małżeństwo nie zabezpiecza przez 6-tką z Dekalogu ;)
[21:09] <ksiadz_na_czacie11>: sakrament daje zatem pomoc Bożą do pełnienia roli męża (ojca) i matki (żony)
[21:10] <Burak>: hmm czyli
[21:10] <Burak>: wcześniej nie było tego??
[21:10] <ksiadz_na_czacie11>: warto (małżonkowie!) pamiętać o tym Źródle, jak brakuje ludzkich sił, to się odwołać do tej Pomocy
[21:10] <ksiadz_na_czacie11>: Burak, sakrament od Jezusa
[21:11] <Burak>: aha
[21:11] <langusta_>: w tym sakramencie Bóg uzdalnia ich do bycia razem
[21:11] <wladek>: ks.. też tak myślę, gdyby nie ten sakrament, wiele małżeństw by się rozpadło
[21:11] <cameleon>: o tym wcześniej wspomniał piesek, wszak na końcu przysięgi się przywołuje tę pomoc
[21:11] <ksiadz_na_czacie11>: a czy zawsze małżeństwo zawierane przez katolików jest sakramentem?
[21:11] <Burak>: nie, jeśli jest pod przymusem
[21:11] <wielki_czarny_pies>: tylko jak kościelne lub konkordatowe...
[21:11] <langusta_>: kościelne tak, cywilne to umowa prawna
[21:11] <Daw1>: małżeństwo Kościelne chyba tak
[21:11] <langusta_>: Daw, chyba skreśl ;)
[21:12] <Daw1>: skreślam
[21:12] <Blazej>: zawierane w Kościele, to raczej tak
[21:12] <ksiadz_na_czacie11>: tzn. to jest tak, że zgoda małżeńska katolików nie istnieje bez sakramentu, ale do jego ważnego zawarcia są jeszcze inne wymagania
[21:12] <langusta_>: sakrament chrztu i bierzmowania
[21:12] <Gabi_K>: bierzmowania niekoniecznie
[21:12] <ksiadz_na_czacie11>: bierzmowanie nie jest warunkiem koniecznym, jest wymagane z racji duszpasterskich, a nie formalnych
[21:12] <ksiadz_na_czacie11>: kto może zawierać sakramentalne małżeństwo?
[21:13] <wladek>: stanu wolnego
[21:13] <Blazej>: osoba dorosła
[21:13] <Burak>: przeciwne płcie
[21:13] <Burak>: i ochrzczeni
[21:13] <Burak>: bez żadnych chorób umysłowych także
[21:13] <wielki_czarny_pies>: ktoś stanu wolnego, zdolny do używania rozumu, w odpowiednim wieku
[21:13] <viki>: jest jakiś wymóg wiekowy
[21:13] <langusta_>: viki teoretycznie: ona 18, on 21
[21:14] <ksiadz_na_czacie11>: ogólnie rzecz ujmując, małżeństwo może zawrzeć każdy, komu prawo nie zabrania, bo są określone tzw. przeszkody zrywające
[21:14] <ksiadz_na_czacie11>: jest ich sporo, ale nie chciałbym się tu na nich skupiać
[21:14] <langusta_>: ks, wymień kilka
[21:14] <wladek>: no właśnie, jakie to są te przeszkody?
[21:14] <Burak>: właśnie, bo nie wiem, jakie to są?
[21:14] <ksiadz_na_czacie11>: np. wiek
[21:15] <langusta_>: a inne, ks?
[21:15] <Myshunia89>: ubezwłasnowolnienie też słyszałam
[21:15] <ksiadz_na_czacie11>: istniejące już małżeństwo, niezdolność do podejmowania czynności prawnych, przymus
[21:15] <ksiadz_na_czacie11>: święcenia lub ważne śluby czystości
[21:16] <langusta_>: to przeszkody zrywające, czy nieważność zawarcia?
[21:16] <ksiadz_na_czacie11>: jeśli takie okoliczności istnieją to nieważność
[21:16] <langusta_>: chociaż pewnie to to samo
[21:16] <ksiadz_na_czacie11>: to samo, Langusta
[21:16] <viki>: a jak z chorobami nieuleczalnymi??
[21:16] <ksiadz_na_czacie11>: Viki, choroby tylko te, które mają wpływ na przyszłe życie małżeńskie
[21:16] <ksiadz_na_czacie11>: przeszkodą może też być warunek stawiany na przyszłość
[21:16] <ksiadz_na_czacie11>: albo wykluczenie jednego z przymiotów małżeństwa
[21:16] <Burak>: czyli przed zawarciem
[21:16] <Burak>: np.?
[21:17] <langusta_>: brak zgody na potomstwo
[21:17] <wladek>: no dobrze, a jeżeli te przeszkody zjawią się po zawarci małżeństwa (np. choroba psychiczna)?
[21:17] <Awa>: wladziu, na dobre i na złe
[21:17] <langusta_>: wladek, jeśli nie jest to przyczyna ukryta, to sakrament jest ważny
[21:17] <_34_>: różne religie narzeczonych...
[21:18] <Gabi_K>: różne religie nie
[21:18] <ksiadz_na_czacie11>: to nie jest przeszkoda unieważniająca, 34, można zawierać tzw. małżeństwo mieszane
[21:18] <ksiadz_na_czacie11>: ale wróćmy bardziej do Sacrum małżeństwa
[21:18] <Burak>: ale jak ten delikwent/delikwentka nie będzie chciała kościelnego ślubu??
[21:18] <langusta_>: a co wówczas, ks, jeśli współmałżonek w małżeństwie mieszanym nie godzi się na wychowanie potomstwa w wierze katolickiej?
[21:18] <langusta_>: małżeństwo jest ważne, rozumiem?
[21:18] <langusta_>: tylko marne wizje rozwoju dzieciaków
[21:18] <Gabi_K>: langusta... bez przesady
[21:18] <Burak>: ale czy dla 2 czy 1 strony?? ;p
[21:18] <_34_>: małżeństwo zawarte między katolikiem a osobą nieochrzczoną nie będzie sakramentem
[21:18] <_34_>: o to mi chodzi
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie