Droga z niewoli

[21:01] <ksiadz_na_czacie2>: Szczęść Boże! Witam na czacie portalu Wiara.pl
[21:01] <ksiadz_na_czacie2>: Gościem dzisiejszego czata jest Ks. Karol Erdmann, kapłan diecezji gdańskiej.
[21:01] <ksiadz_na_czacie2>: Święcenia kapłańskie 2002. Interesuje się fotografią, sportami ekstremalnymi ale szczególnie bliskie są mu problemy osób uzależnionych i współuzależnionych przez różne nałogi.
[21:01] <ksiadz_na_czacie2>: W tym kierunku ukończył różne kursy, między innymi kurs "Przeciwdziałanie patologiom społecznym" na Akademii Medycznej w Gdańsku, "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.
[21:01] <ksiadz_na_czacie2>: Ostatnie dwa lata pracował z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w Kaliningradzie. Od września tego roku podął pracę w jednej z gdyńskich parafii.
[21:02] <ksiadz_na_czacie2>: Zainteresowania Gościa w pewien sposób określiły temat naszej rozmowy. Współbrzmi on z tematami wiodącymi portalu Wiara i Gościa Niedzielnego, rozważanymi w tym roku w Adwencie.
[21:02] <ksiadz_na_czacie2>: Droga do nieba do często „Droga z niewoli”. Stąd dziś chcemy zastanowić się wspólnie z naszym Gościem w jaki sposób drogę z niewoli uczynić drogą do nieba.
[21:02] <ksiadz_na_czacie2>: Zapraszam do rozmowy.
[21:02] <ksiadz_na_czacie2>: Dwa pierwsze pytania jak zwykle od moderatora. Co sprawiło, że zainteresował się Ksiądz osobami uzależnionymi?
[21:02] <ksiadz_na_czacie2>: Internautów proszę o pytania.
[21:03] <ks_Karol_Erdmann>: Na początku w seminarium uczestniczyliśmy w mityngach dla alkoholików
[21:04] <ks_Karol_Erdmann>: potem pojechałem na rekolekcje trzeźwościowe w Zakroczymie koło Warszawy
[21:05] <ks_Karol_Erdmann>: celem rekolekcji było przygotowanie przyszłych kapłanów do pracy duszpasterskiej z uzależnionymi od alkoholu
[21:05] <ks_Karol_Erdmann>: Po święceniach na wszystkich parafiach, gdzie posługiwałem, brałem udział w spotkaniach AA
[21:06] <ks_Karol_Erdmann>: dodatkowo rozpoczałem studia podyplomowe z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym
[21:07] <ks_Karol_Erdmann>: To spowodowało, że moje zainteresowania w tej dziedzinie coraz bardziej się rozwijały i coraz bardziej widziałem potrzebę pomocy osobom uzależnionym
[21:07] <ksiadz_na_czacie2>: Jak chrześcijański terapeuta, w dodatku kapłan, jest postrzegany w środowiskach nie tylko uzależnionych, ale i religijnie obojętnych?
[21:08] <ks_Karol_Erdmann>: Bardzo różnie. Są terapeuci, którzy kapłana widzą jako partnera do współpracy, ale są również i tacy, których jest dosyć dużo
[21:09] <ks_Karol_Erdmann>: dla których kapłan jest przeszkodą w terapii.
[21:09] <ks_Karol_Erdmann>: Spotkałem się nawet z tym, że chciano mnie "terapeutyzować" z tego, że jestem księdzem.
[21:10] <secesja>: z jakimi najczęściej uzależnieniami zgłaszają się ludzie do księdza ...czy tylko takie klasyczne: narkotyki, alkohol, czy też zdarzają się dosyć nietypowe uzależnienia??
[21:10] <ks_Karol_Erdmann>: Ja najczęsciej miałem kontakt ze współuzależnionymi. Z matkami i żonami alkoholików.
[21:11] <ks_Karol_Erdmann>: Ludzie chyba trochę się boją zgłaszać do księdza z problemami uzależnień.
[21:11] <maniera>: Co zrobić, gdy osoba, która ukończyła 18 lat zatraca się w alkoholu, czy można zmusić takiego kogoś do leczenia, czy jest to czysta utopia? Wydaje mi się, że to wystąpienie przeciwko wolności osobistej, jak najbardziej pozytywne wg mnie.
[21:12] <ks_Karol_Erdmann>: Teoretycznie może i by się dało kogoś zmusić, pozostaje jednak pytanie, czy to da jakieś rezultaty.
[21:13] <ks_Karol_Erdmann>: Z mojego doświadczenia i z doświadczenia moich znajomych terapeutów wynika, że terapia opiera się na wolności osobistej.
[21:13] <ks_Karol_Erdmann>: Zdarza się, że narkomani są na siłę przywożeni przez rodziców do ośrodków
[21:14] <ks_Karol_Erdmann>: jednak, gdy po pewnym czasie nie przełamią się i nie pojawi się u nich chęć leczenia, terapia nie będzie postępować.
[21:16] <ks_Karol_Erdmann>: Zamiast na siłę wysyłać innych na leczenie
[21:16] <ks_Karol_Erdmann>: być może lepiej byłoby poszukać pomocy dla samego siebie
[21:16] <viki>: mam osobowość nałogową ...moim problemem jest erotomania - jak to się odnosi do kategorii grzechu...? i jak PTSD ma wpływ na zachowania nałogowe...??
[21:17] <ks_Karol_Erdmann>: Fakt, że ktoś jest od czegoś uzależniony zmniejsza lub całkowiecie znosi odpowiedzialność moralną.
[21:18] <ks_Karol_Erdmann>: Pytanie tylko, co dana osoba robi, i czy w ogóle cokolwiek robi, aby wyjść z uzależnienia.
[21:18] <ataner155>: jeśli zdarzy się Księdzu rozmowa z żoną alkoholika lub dzieckiem... a osoba pijąca nie jest zrzeszona i nawet nie uważa, że robi coś nie tak - nawiązuje Ksiądz kontakt z taka osobą? czy raczej poprzestaje na rozmowach z rodziną?
[21:18] <maniera>: I chciałbym zapytać się, jako osoby doświadczonej w tych sprawach, jakimi rozwiązaniami posługiwać się, żeby wydobyć swoje dziecko z alkoholizmu? Czy rodzic może ingerować, w sposób zgodny z prawem, w życie dziecka? Czy dobrym wyjściem jest zamknięcie drzwi?
[21:19] <ks_Karol_Erdmann>: Często, jak rozmawiam ze współuzależnionymi, oni sami nie chcą, bym rozmawiał z ojcem, matką, rodzeństwem.
[21:20] <ks_Karol_Erdmann>: Gdyby jednak taka chęć się pojawiła, jestem gotów przyjść do nich do domu na rozmowę z osobą uzależnioną.
[21:21] <ks_Karol_Erdmann>: Poza tym informacje na temat osób uzależnionych dostaję od osób współuzależnionych na spowiedzi.
[21:21] <ks_Karol_Erdmann>: Dlatego też jestem związany tajemnicą spowiedzi.
[21:22] <ks_Karol_Erdmann>: pyt 2 - To zależy...
[21:22] <ks_Karol_Erdmann>: Czy dziecko jest pełnoletnie
[21:22] <ks_Karol_Erdmann>: Czy dziecko samo chce wyjść z uzależnienia
[21:23] <ks_Karol_Erdmann>: Bo jak pisałem wyżej terapia i pomoc opiera się na wolności osobistej
[21:23] <ks_Karol_Erdmann>: Zazwyczaj w takich sytuacjach polecam kontakt ze specjalistycznymi ośrodkami pomocy.
[21:24] <ks_Karol_Erdmann>: Czy dobrym wyjściem jest zamknięcie drzwi? Czasami tak.
[21:24] <JMJ>: Co może najbardziej pomóc osobie uzależnionej od alkoholu wyjść z nałogu długoletniego?
[21:24] <JMJ>: Jak mogę jako lekarz pomóc osobie z długoletnim uzależnieniem od alkoholu, aby wyszedł z nałogu?
[21:25] <ks_Karol_Erdmann>: Nie jestem w stanie wskazać jedynie słusznej drogi dla wszystkich. Każdemu pomaga co innego.
[21:26] <ks_Karol_Erdmann>: Znam takich, których modlitwa wstawiennicza we wspólnocie wyciągnęła z alkoholizmu
[21:26] <ks_Karol_Erdmann>: znam też takich, którym pomogła terapia uzależnień w ośrodku
[21:26] <ks_Karol_Erdmann>: są również tacy, którym pomaga regularne uczestnictwo w grupie AA
[21:27] <ks_Karol_Erdmann>: Na pewno istnieje również wiele innych dróg wyjscia z uzależnień.
[21:29] <ks_Karol_Erdmann>: Jest to sprawa indywidualna i ja nie jestem w stanie na to jednoznacznie odpowiedzieć.
[21:29] <gianna_victoria>: czy osoby współuzależnione odczuwają złość do ojców, mężów alkoholików, żon, matek alkoholiczek - jakie są symptomy współuzależnienia?
[21:30] <ks_Karol_Erdmann>: Na pewno pojawiają się bardzo silne emocje. Niekoniecznie musi być to złość, aczkolwiek złość pojawia się bardzo często.
[21:30] <ks_Karol_Erdmann>: Symptomy są bardzo różne
[21:31] <ks_Karol_Erdmann>: Może nastąpić zamiana ról w rodzinie
[21:32] <ks_Karol_Erdmann>: żona przejmuje sprawy męża
[21:32] <ks_Karol_Erdmann>: a dzieci sprawy rodziców.
[21:32] <ks_Karol_Erdmann>: Innym symptomem może być to, że nastąpiło przyzwyczajenie i obojętność na skutek tej sytuacji.
[21:33] <ks_Karol_Erdmann>: Wszyscy członkowie rodziny mogą być na tyle zakorzenieni w tym, co się dzieje, że nie zauważają w tym niczego szczególnego
[21:34] <ks_Karol_Erdmann>: nie widzą powodu, aby to zmieniać
[21:34] <ks_Karol_Erdmann>: lub chcą zmieniać w sposób niewłaściwy.
[21:34] <ks_Karol_Erdmann>: Niewłaściwe może być to, że matka chce oddać synowi mieszkanie i się wyprowadzić z tego, co jest jej własnością.
[21:35] <ks_Karol_Erdmann>: Niewłaściwe może być również to, że część rodziny cały czas usprawiedliwia picie męża/ syna/ ojca
[21:37] <ks_Karol_Erdmann>: Niewłaściwe również moze być to, że osoby współuzależnione, kiedy już przekonają się, że potrzebna jest pomoc osobie uzależnionej, absolutnie nie dostrzegają tego, że one same potrzebują pomocy.
[21:37] <elasawi>: czy to prawda, że uzależniony musi sięgnąć dna, by chcieć się podnieść?
[21:37] <ks_Karol_Erdmann>: Nie.
[21:37] <paczka_dropsow>: czy wplata Ksiądz duchowość do terapii? albo terapię do duchowości?
[21:37] <secesja>: czy Ksiądz oferuje poza zwykłą terapią także modlitwę?? i jak ludzie na zaproszenie do wspólnej modlitwy reagują??
[21:39] <ks_Karol_Erdmann>: Początkowo, kiedy uczestniczyłem w szkoleniach "terapeutycznych", chciałem pracować z ludźmi na gruncie typowo terapeutycznym
[21:40] <ks_Karol_Erdmann>: potem jednak coraz bardziej dostrzegałem, że ludziom potrzebna jest również pomoc duchowa
[21:41] <ks_Karol_Erdmann>: obecnie mimo, że skończyłem kilka kursów z zakresu uzależnień i przemocy, chciałbym pomagać ludziom na drodze duchowej, a nie terapeutycznej, co jak sądzę robię w konfesjonale.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Rozpocznij korzystanie