przyjdź

19

Wybieram tę kartkę

  • przyjdź
  • dary łaski
  • owoce Ducha
  • przeniknie światłem
  • niech Cię napełni darami
  • wielu darów Ducha
  • umocnij wiarę
  • Duch Święty niech sprawi...
  • Duchu żyjącego Boga

Rozpocznij korzystanie