czynić jedynie to

115

Wybieram tę kartkę

 • czynić jedynie to
 • za samotność i obecność
 • czym się Panu odpłacę?
 • życzenia świętości
 • gdybyśmy rozumieli
 • Matko Kapłanów
 • powierzam Mu Twoje serce
 • kapłaństwo jest miłością
 • z modlitwą
 • w duszy zjednoczonej z Bogiem
 • kochać Cię do ostatniego tchnienia
 • kapłanów swoich
 • nad wielkością kapłaństwa
 • Z podziękowaniem i modlitwą
 • Niech będzie Ci przykładem...
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Rozpocznij korzystanie