niech będzie ci matką

2033

Wybieram tę kartkę

 • MB Śnieżna
 • Niech Ci błogosławi i sprzyja
 • Matko Pięknej Miłości
 • Daj nam Swego Syna
 • Okaż żeś Matką
 • Bramo Niebieska
 • Matko Chrystusowa
 • Matko chwil trudnych
 • Proś za nami
 • Z Synem swym z nami idź
 • MB Częstochowska
 • MB Pszowska
 • MB Nieustającej Pomocy
 • MB Piekarska
 • MB majowa
 • MB na Piasku
 • Uzdrowienie chorych
 • MB z Rud Raciborskich
 • MB Opolska
 • niech będzie ci matką
 • niech ma cię w opiece
 • nie zmylisz drogi
 • MB Ostrobramska
 • czuwaj nad nami
 • MB Gidelska
 • przez ręce Matki
 • nich wyprasza ci wiele łask
 • jeśli z Nią będziesz
 • ufaj Jej zawsze
 • tam i Duch Święty
 • MB Fatimska
 • O, Pani ufność nasza...
 • Matko Łaski Bożej

Rozpocznij korzystanie

Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo

Mateusz89

Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo

W ostatnich 70 latach wzrosła liczba ofiar cywilnych konfliktów zbrojnych. Konflikty stały się bardziej krwawe i przez to że nauka o stosunkach międzynarodowych została pomyślana jako kreująca podstawy zapobiegania konfliktom i zarządzania nimi można powiedzieć że ma na celu poznanie ich przyczyn i w ten sposób do ich ograniczenia. Generalnie należy przyjąć zasadę że ograniczenie liczby konfliktów i ofiar prowadzi do samoograniczenia przez państwa które stosują się do zasad prawa międzynarodowego i reguł dobra wspólnego społeczności międzynarodowej. Bezpieczeństwo państw zależy od cyklu siły i ich hegemonicznych poczynań. Kraje takie jak Polska mogą zapewnić sobie bezpieczeństwo tylko na dwa sposoby. Powinny wzmacniać własny potencjał obronny i wchodzić w relacje sojusznicze z potężniejszymi od siebie co jest realizowane przez rząd. Polska zbudowała przez ostatnie 30 lat silnie zinstytucjonalizowana architekturę bezpieczeństwa co przy amerykańskim parasolu ochronnym dla sojuszników z NATO daje stabilną możliwość rozwoju i zachowania integralności terytorialnej. Jednak nie należy zapominać że ideologia i dezinformacja stosowane na potrzeby wewnętrzne państw rewizjonistow ładu międzynarodowego kontestuja zastany porządek i próbują oslabiac spójność sojuszu. Na szczęście Sojusz na dzień dzisiejszy wydaje się trwałym komponentem architektury bezpieczeństwa państw Zachodu mimo amerykańskich rewizji co do wielkości potencjału państw NATO. Mobilizacja amerykańska ze strony administracji prezydenta Trumpa do wzrostu wydatków na zbrojenia powinna zapewnić państwom sojuszu pewną samowystarczalnosc w zapewnianiu sobie bezpieczeństwa. Polska wydaje się być państwem relatywnie bezpiecznym i stabilnym gospodarczo pod rządami PiS. Swój pierwszy wpis chciałbym zakończyć zaproszeniem do komentowania. Blog będzie dotyczył obrotu międzynarodowego i jako taki będzie poświęcony dyplomacji, bezpieczeństwu międzynarodowemu i ogólnie stosunkom międzynarodowym.

Jak dziecko

dróżka

Jak dziecko