4 NIEDZIELA ADWENTU

135

Wybieram tę kartkę

 • 4 NIEDZIELA ADWENTU
 • 3 NIEDZIELA ADWENTU
 • 2 NIEDZIELA ADWENTU
 • przyjście Pana jest bliskie
 • 1 NIEDZIELA ADWENTU
 • by nie zastał was śpiących
 • Bóg czeka
 • czuwajcie więc!
 • oczekuj Go
 • Czuwajcie
 • przyjdź.nie spóźniaj się.
 • czuwajcie i módlcie się
 • antyfona2
 • prawdziwa miłość
 • czy będziesz gotów?
 • Marana tha
 • tęsknoty
 • bądźcie stróżami poranka
 • nie wiecie kiedy
 • nie pozwól nam przespać poranka
 • niech się otworzy ziemia
 • nadeszła godzina
 • czuwajcie
 • Matko czekająca
 • w czekaniu jest wszystko
 • niech świeci lampka twa
 • czekać ratunku od Pana
 • na drogę pokoju
 • naucz się czekać
 • radujcie się
 • antyfona7
 • antyfona1
 • jeśli nie będziesz czekać
 • Kochać znaczy czekać
 • Czekanie jest nadzieją
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Rozpocznij korzystanie