Eucharystia - chleb łamany za zbawienie świata

[20:59] ksiadz_na_czacie8: kochani wpierw chciałbym żeby każdy z was złożył dziękczynienie za dar Eucharystii
[20:59] ksiadz_na_czacie8: dzisiaj bowiem zakończył się Synod Biskupów i Rok Eucharystii
[20:59] ksiadz_na_czacie8: zapoczątkowany przez Jana Pawła II
[20:59] ksiadz_na_czacie8: proszę was aby każdy teraz podziękował Bogu Ojcu za dar Eucharystii
[21:00] ksiadz_na_czacie8: niech to będzie modlitwa na początek
[21:00] ksiadz_na_czacie8: naszego spotkania
[21:01] albals: no tak dzisiaj zakończył się rok Eucharystii, otwarty przez naszego JP. Wielkiego
[21:01] keharito: o temat Dnia Misyjnego :)
[21:01] keharito: Dzięki Panie za dar Eucharystii w którym jesteś dla nas Chlebem Żywym
[21:01] keharito: przemieniającym nasze Życie
[21:01] keharito: by stawało się dobre jak chleb
[21:01] keharito: pozwól nam Go łamać dla tych, którzy Go nie mają
[21:01] Luiza: Dziękuję Ci Panie, za Eucharystię która jest największym wyrazem Twojej Miłości. Która jest nauką do wypełniania Przykazania Miłości.
[21:02] ksiadz_na_czacie8: Dzięki za dar słowa modlitwy
[21:02] Lars: Dziękuję Ci Boże - za mękę , śmierć i Zmartwychwstanie - które stało się dla mnie źródłem z którego mogę czerpać
[21:02] ksiadz_na_czacie8: czy zauważyliście dziwny zbieg okoliczności
[21:02] Agunia05: ?
[21:02] ksiadz_na_czacie8: iż dzisiaj zaczynamy tydzień modlitw w intencji misyjnej działalności Kościoła
[21:02] ksiadz_na_czacie8: kończy się rok Eucharystii
[21:02] vann: Dziękujemy Panie za dar Eucharystii
[21:02] keharito: nie ma zbiegów okoliczności :)
[21:02] ksiadz_na_czacie8: a zaczyna się tydzień modlitw za misje
[21:02] Franka: ks., to nie jest dziwne;)
[21:02] ksiadz_na_czacie8: brawo keharito
[21:03] Lars: a Synod zakończył rok Eucharystii - 17 października
[21:03] ksiadz_na_czacie8: jak wiec zapatrujesz się na to
[21:03] ksiadz_na_czacie8: jak wiec to wytłumaczycie?
[21:03] keharito: to dar dla nas byśmy na nowo odczytali czym jest dla nas Kościół i Eucharystia
[21:03] vann: tak modlitwa za misje a jak można zostać misjonarzem?
[21:03] vann: jakie trzeba spełnić warunki?
[21:04] Franka: Kościół, żyjąc Eucharystią, musi być misyjny. :)
[21:04] Lars: przypadki w ekonomii Bożej nie istnieją - wszystko jest z dopustu bądź z Jego woli
[21:04] Franka: w Eucharystii jest Źródło... więc również misje z niego wypływają
[21:04] ksiadz_na_czacie8: wiec zastanówmy się jak połączyć Eucharystię z Ewangelizacją
[21:04] keharito: ale odpowiedź daje również temat tego dnia patrz wyżej :)
[21:05] ksiadz_na_czacie8: zacznijmy wiec od misji
[21:05] ksiadz_na_czacie8: skąd się wzięły misje
[21:05] Luiza: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody..."
[21:05] Ruth: To wynika z egzegezy NT - idźcie i głoście wszystkim...
[21:05] Lars: Kościół jest misyjny
[21:06] keharito: od nakazu Jezusa idźcie i nauczajcie
[21:06] keharito: tzw. nakaz misyjny
[21:06] ksiadz_na_czacie8: dobrze
[21:06] Ruth: Zaczęło się to od Zesłania Ducha Św.
[21:06] ksiadz_na_czacie8: tutaj możemy zauważyć początek działalności misyjnej Kościoła
[21:06] Luiza: przed wniebowstąpieniem Jezus rozesłał uczniów
[21:06] ksiadz_na_czacie8: ale dlaczego Chrystus zostawił ten nakaz na koniec
[21:06] ksiadz_na_czacie8: swej działalności ziemskiej
[21:07] ksiadz_na_czacie8: przed zakończeniem ziemskiej pielgrzymki
[21:07] Franka: Jezus posyłał nieustannie, jeszcze przed pojawieniem się Eucharystii
[21:07] Luiza: bo dokonało się dzieło Zbawienia ?
[21:07] Mieszek: raczej misje mają początek w proroctwach
[21:07] keharito: musiał ich przygotować
[21:07] vann: bo wtedy skończył swoją naukę
[21:07] Ruth: Na koniec ? Co ksiadz8 ma na myśli?
[21:07] Lars: Jezus uczniom idącym do Emaus wyjaśniał Pisma ale oni poznali Go przy łamaniu chleba
[21:07] ksiadz_na_czacie8: ukazał im potrzebę głoszenia
[21:07] keharito: do podjęcia misji

[21:07] Lars: jeśli ziarno nie obumrze .......
[21:07] Ruth: Przed Wniebowstąpieniem powiedział jeszcze coś - nasz Pan
[21:08] ksiadz_na_czacie8: a postawa Chrystusa ?
[21:08] ksiadz_na_czacie8: czy ona nie jest na wskroś misyjna?
[21:08] Franka: ja myślę że nie da się określić w czasie Eucharystii i Misji ani ich rozdzielić....
[21:08] Lars: każdy z nas jest po chrzcie św. misjonarzem
[21:08] ksiadz_na_czacie8: przecież Chrystus wychodzi do człowieka
[21:09] ksiadz_na_czacie8: to on szuka człowieka
[21:09] Luiza: wędrował i głosił Królestwo Boże
[21:09] ksiadz_na_czacie8: nie człowiek Jego
[21:09] Franka: samo rozdawanie siebie.... no do czego to jest, do misji czy do Eucharystii;)
[21:09] vann: to ja was wybrałem a nie wy mnie to słowa Jezusa
[21:09] ksiadz_na_czacie8: a po wniebowstąpieniu
[21:09] ksiadz_na_czacie8: Chrystus już nie może wychodzić
[21:09] Ruth: Także człowiek szuka Boga - są o tym perykopy w ST
[21:10] ksiadz_na_czacie8: to muszą za niego zrobić apostołowie
[21:10] Luiza: posłał Ducha Świętego
[21:10] ksiadz_na_czacie8: tak ale Bóg zawsze pierwszy wychodzi do człowieka
[21:10] ksiadz_na_czacie8: nawet przed nim
[21:11] Franka: Eucharystia jako przekazanie Misji uczniom:)
[21:11] Ruth: A symbol Boga - płonący krzew w ST?
[21:11] vann: Bóg 1 wychodzi ale człowiek musi go przyjąć
[21:11] vann: a poza tym musi nauczyć się odczytywać intencje Boga..
[21:11] vann: często człowiek ma problemy z tym
[21:11] ksiadz_na_czacie8: i tutaj jest uprzednia łaska Boga
[21:11] Lars: my doświadczamy spotkania z Chrystusem wciąż obecnym w swoim Kościele pod postacią Eucharystii ... teraz w taki sposób Go spotykamy i Nim się ubogacamy
[21:12] ksiadz_na_czacie8: tak Lars
[21:12] ksiadz_na_czacie8: ale trzeba nam teraz dojść do wniosku
[21:12] ksiadz_na_czacie8: że nasza wiara bez misyjnego charakteru nie jest wiarą
[21:12] ksiadz_na_czacie8: pełną
[21:12] ksiadz_na_czacie8: jeżeli Chrystus sam ewangelizował i szukał człowieka

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Rozpocznij korzystanie