Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi...

Droga Krzyżowa

[21:01] <ksiadz_na_czacie2>: Szczęść Boże, witam wszystkich
[21:02] <ksiadz_na_czacie2>: Temat, zaczerpnięty z Listu do Hebrajczyków jest w pewnym sensie wprowadzeniem w doświadczenie duchowe, które chcę dziś zaproponować
[21:02] <ksiadz_na_czacie2>: Piątek jest dniem, w którym odprawiamy Drogę Krzyżową
[21:02] <ksiadz_na_czacie2>: Sporo ich można znaleźć w internecie
[21:03] <ksiadz_na_czacie2>: Czytając wiele tekstów coraz bardziej odnoszę wrażenie, że te rozważania, bardziej niż rozważaniem Męki Jezusa są użalaniem się nad sobą
[21:03] <ksiadz_na_czacie2>: Dlatego chciałem zaproponować wirtualne przejście Drogi Krzyżowej, ale w pewien specyficzny sposób
[21:03] <xPIOTR>: A nie uważa ksiądz, że rozważanie Drogi Krzyżowej z "internetu" jest rozmową z Chrystusem o Jego cierpieniu - przy pomocy formułek?
[21:04] <ksiadz_na_czacie2>: Stara tradycja chrześcijańska zna metodę tzw. reminiscencji, czyli skojarzeń
[21:04] <ksiadz_na_czacie2>: Dlatego proponuję coś, co z jednej strony będzie nauką, z drugiej- z pewnością dużym duchowym pożytkiem
[21:04] <xPIOTR>: ok
[21:04] <ksiadz_na_czacie2>: Za chwilę włączę moderację i będę zapowiadał stacje Drogi Krzyżowej
[21:05] <xPIOTR>: aha
[21:05] <ksiadz_na_czacie2>: Bardzo proszę, by w każdej stacji dopisywać tylko wersy z Pisma świętego, jakie kojarzą się Wam z daną stacją
[21:05] <ksiadz_na_czacie2>: Nie ma znaczenia, jaka to będzie księga. Ważne, byście dopisali tylko te wersety, jakie ze stacją Wam się kojarzą.
[21:06] <Trinity>: Mi się skojarzyło z użalaniem nad sobą: "Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!"
[21:06] <ksiadz_na_czacie2>: Zatem w imię Boże - za chwilę zaczynamy
[21:07] <ksiadz_na_czacie2>: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
[21:07] <ksiadz_na_czacie2>: Stacja I - Jezus na śmierć skazany
[21:07] <xPIOTR>: Cóż to jest prawda?
[21:08] <viki>: Boże, cożem Ci uczynił ?
[21:08] <xPIOTR>: Każdy, kto jest z Prawdy słucha głosu Mego
[21:09] <opik2>: Nie jestem winien krwi tego Sprawiedliwego
[21:09] <xPIOTR>: "Nie miej nic do czynienia z tym Sprawieldiwym"
[21:10] <xPIOTR>: Dziś w nocy wiele naciepriałam się z Jego powodu
[21:10] <Trinity>: Królestwo moje nie jest z tego świata
[21:10] <spamer>: Namiestnik odpowiedział: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Na krzyż z Nim!
[21:11] <xPIOTR>: Tak, jestem Królem, ja się na to narodziłem, aby DAĆ ŚWIADECTWO PRAWDZIE
[21:11] <Trinity>: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, żeby dać świadectwo prawdzie
[21:11] <aprylka>: «Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz»
[21:11] <xPIOTR>: Poza Cezarem nie mamy Króla
[21:11] <viki>: Nie znajduję w Nim winy
[21:11] <spamer>: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz.
[21:11] <xPIOTR>: Krew Jego na nas i na dzieci nasze
[21:11] <Trinity>: Oto Człowiek
[21:11] <ksiadz_na_czacie2>: Stacja II - Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
[21:12] <ksiadz_na_czacie2>: On wziął na siebie nasze słabości i leczył nasze choroby
[21:12] <xPIOTR>: Krzyż jest mądrością
[21:12] <opik2>: Kto chce iść za Mną,niech weźmie swój krzyż i Mnie naśladuje
[21:12] <Trinity>: Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich.
[21:12] <xPIOTR>: Dla Żydów hańbą, dla Rzymian głupstwem
[21:13] <langusta_>: Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę
[21:13] <spamer>: A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.
[21:14] <langusta_>: Nie zasłoniłem mojej twarzy, bo wiem, że Bóg mnie wspomaga
[21:14] <xPIOTR>: On dźwigał nasze bloleści
[21:15] <langusta_>: Pan Bóg Mnie wspomaga.. i wiem, że wstydu nie doznam
[21:15] <viki>: Kto chce iść za Mną, niech bierze swój krzyż ...
[21:15] <ksiadz_na_czacie2>: Stacja III - Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
[21:16] <ksiadz_na_czacie2>: Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem
[21:17] <langusta_>: Spada Nań chłosta zbawienna dla nas
[21:18] <aprylka>: Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
[21:19] <opik2>: Niech się nie trwoży serce wasze
[21:19] <spamer>: Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
[21:19] <langusta_>: Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem .... a w Jego ranach jest nasze odkupienie
[21:19] <susane>: A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami
[21:20] <Trinity>: Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów
[21:21] <Lars>: Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?
[21:21] <ksiadz_na_czacie2>: Stacja IV - Jezus spotyka swoją Matkę
[21:21] <ksiadz_na_czacie2>: Moją matką (...) są ci, którzy pełnią wolę Ojca, który jest w niebie
[21:22] <Trinity>: Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu
[21:23] <viki>: Nie bój się Maryjo...
[21:23] <jana>: Twoje serce miecz przeniknie
[21:23] <viki>: Błogosławionaś, któraś uwierzyła .
[21:24] <spamer>: A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
[21:24] <Trinity>: Odtąd błogosławioną mnie nazywać będą wszystkie narody
[21:24] <jana>: Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie
[21:25] <KaJa>: Kto ma uszy niechaj słucha
[21:25] <spamer>: A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.
[21:25] <ksiadz_na_czacie2>: Stacja V - Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi
[21:25] <ksiadz_na_czacie2>: Połóż mię jak pieczęć na swym sercu
[21:25] <langusta_>: A gdy cię kto przymusza byś szedł z nim tysiąc kroków, idź i dwa tysiące
[21:25] <spamer>: Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.
[21:26] <langusta_>: Dawaj a będzie ci dane
[21:26] <spamer>: Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego.
[21:26] <opik2>: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili
[21:27] <Trinity>: Słudzy nieużyteczni jesteśmy
[21:28] <megi>: Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, kto chodzi Jego drogami
[21:28] <jana>: Jeżeli chcesz iść za Mną, zaprzyj się samego siebie, weź swój krzyż i chodź za mną
[21:28] <ksiadz_na_czacie2>: Stacja VI - Weronika ociera twarz Jezusowi
[21:28] <ksiadz_na_czacie2>: Bo słodki jest Twój głos, a twarz pełna wdzięku....
[21:29] <jana>: Błogosławieni miłosierni
[21:30] <megi>: Kto mnie widzi, widzi także i Ojca
[21:30] <Trinity>: Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?
[21:30] <jana>: Zakrywa się przed nim twarz( Izajasz )
[21:31] <Trinity>: Szczęśliwy - kto z biednym współczuje
[21:32] <spamer>: A były to Maria Magdalena i Joanna, i Maria, matka Jakuba, i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom.
[21:32] <megi>: Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość, ludzie prawi zobaczą Jego oblicze - Psalm11,7
[21:33] <jana>: Okaż nam Panie swoje oblicze a będziemy zbawieni
[21:33] <ksiadz_na_czacie2>: Stacja VII - Drugi upadek
[21:34] <ksiadz_na_czacie2>: Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska....
[21:34] <viki>: Oświeć mnie Panie, światłością łaski swojej ,bym mógl poznać wszelkie złe skłonności
[21:34] <spamer>: Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie.
[21:35] <langusta_>: Dręczono Go, lecz sam dał się gnębić, nawet nie otowrzył ust swoich ... A wola Pana spełni się przez Niego
[21:36] <KaJa>: I nałożyli koronę z cierni,Tyś teraz królem -kpili
[21:36] <viki>: On mnie prowadzi ,kazał iść w ciemnościach, a nie w swiatłościach
[21:36] <langusta_>: Obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści
[21:37] <opik2>: A teraz w czym mam pokładać nadzieję, o Panie? W Tobie jest moja nadzieja
[21:37] <jana>: Szukałeś mnie, a ja dałam się znaleźć, z głębi śmierci mnie wydobył
[21:37] <aprylka>: Tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują
[21:37] <langusta_>: w Jego ranach jest nasze zdrowie
[21:38] <ksiadz_na_czacie2>: Stacja VIII - Jezus pociesza płaczące niewiasty
[21:38] <ksiadz_na_czacie2>: Pocieszcie, pocieszcie mój lud...
[21:38] <spamer>: Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!
[21:38] <langusta_>: Nie nade Mną płaczcie
[21:38] <Trinity>: I otrze z ich oczu wszelką łzę
[21:39] <susane>: Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni
[21:39] <langusta_>: Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem
[21:39] <megi>: Płaczcie nad sobą
[21:40] <KaJa>: Bo nie znacie dnia,ani godziny
[21:40] <aprylka>: Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.
[21:40] <langusta_>: Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się nauczył Twych ustaw
[21:41] <aprylka>: Tym zaś, którzy się nawracają, daje drogę powrotu i pociesza tych, którym brakło wytrwałości.
[21:41] <megi>: Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba..
[21:41] <KaJa>: Wie bowiem jak krnąbrny ten lud
[21:41] <langusta_>: Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają
[21:42] <Trinity>: Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu
[21:42] <ksiadz_na_czacie2>: Stacja IX - Jezus upada po raz trzeci
[21:42] <ksiadz_na_czacie2>: Nie zniechęci się, ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi.....
[21:42] <spamer>: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
[21:42] <langusta_>: Zdruzgotany za nasze winy

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie