„Gdzie miłość tam Bóg”

[21:00] <Moderator>: Szczęść Boże, witam wszystkich!
[21:00] <Moderator>: Dzisiejszym gościem jest ks. Jacek Ambroszczyk – dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
[21:00] <Moderator>: Święcenia kapłańskie przyjął w 1990 r. Od 1999 r. pracuje w Caritas.
[21:00] <Moderator>: Jest pomysłodawcą wielu inicjatyw, m.in. programu pomocy dla dzieci i młodzieży „Skrzydła”, który po sukcesie w Łodzi stał się programem ogólnopolskim i realizowany jest przez oddziały Caritas w całej Polsce.
[21:00] <Moderator>: Jest także pomysłodawcą „Balu seniorów”, na którym od 2005 r. co roku w Pałacu Poznańskiego w Łodzi spotykają się podopieczni Domów Dziennego Pobytu. Jest to bal kostiumowy, z licznymi atrakcjami dla uczestników.
[21:01] <Moderator>: Internautów proszę o zadawanie pytań
[21:01] <Moderator>: Ks. Jacku w jaki sposób Caritas pomaga ludziom ubogim?
[21:02] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: poprzez rozpoznawanie sytuacji i potrzeb jakie dane osoby czy rodziny mają
[21:02] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: czego potrzebują, co jest ich największym problemem
[21:02] <Moderator>: A co dokładnie mogą dostać od Caritas?
[21:03] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: żywność, możliwość skorzystania z poradnictwa prawników, psychologów, pomoc w znalezieniu pracy dla osób bezrobotnych
[21:04] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: opieka nad chorymi, starszymi, dziećmi

[21:04] <KaJa>: W jaki sposób rozpoznajecie potrzeby?
[21:04] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: poprzez kontakt z pomocą społeczną, pedagogami szkolnymi, poprzez parafie

[21:04] <amelida>: w jaki sposób Caritas odnajduje ludzi potrzebujących pomocy? czy trzeba samemu zgłosić się do Caritas?
[21:05] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: osoby zgłaszają się bezpośrednio do Caritas, albo dostajemy informacje z różnych instytucji, od osób prywatnych

[21:05] <Lars>: Czy nie uważa Ksiądz, że „dawanie” ryby zamiast wędki jest demoralizujące i uniemożliwia wielu ludziom podjąć właściwych działań mających na celu realizowanie się w życiu ?
[21:06] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: czasami trzeba dać najpierw rybę, zanim da się wędkę, ale rzeczywiście trzeba głównie pomagać ludziom uwierzyć w siebie i stanąć na własnych nogach

[21:06] <marekr>: mówi się że najgorszą rzeczą jest dawanie pieniędzy i mam rozumieć że tak właśnie działa Caritas, poprzez pokazywanie drogi, a nie doraźną pomoc?
[21:07] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: m. in. jest to forma pomocy którą głównie staramy się realizować, ale doraźna pomoc jest też naszym celem ponieważ po to Caritas istnieje

[21:08] <wladek>: Ks. Jacku, proszę o trochę historii. Dokładnie chodzi mi o sposób "zarekwirowania" Caritasu przez komunę, i zawłaszczenie nazwy, a potem o zwrócenie nazwy do właściciela. Co się stało z majątkiem?
[21:09] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: po II wojnie światowej władze komunistyczne zakazały działalności kościelnej Caritas, zawłaszczyły majątek i stworzyły stowarzyszenie katolików świeckich Caritas
[21:10] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: było ono całkowicie kontrolowane przez władze państwowe; od roku 1989 na mocy porozumienia państwo - Kościół Caritas wróciła do Kościoła katolickiego
[21:11] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: i można było reaktywować działalność Caritas diecezjalnych

[21:11] <wladek>: wiem, ze są szkolne koła Caritasu. Jak ksiądz ocenia ich działalność?
[21:12] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: jest to bardzo dobra forma aktywizowania młodych ludzi, którzy chcą robić coś dobrego i mają taką możliwość poprzez uczestnictwo w działaniach Caritas
[21:12] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: trzeba dodać że pomagają oni swoim kolegom i koleżankom w szkołach

[21:12] <Awa>: dlaczego od czasu do czasu w mediach pojawiają się alarmujące informacje
[21:13] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: jakie informacje?
[21:13] <Awa>: o przekrętach w Caritasie
[21:14] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: nie umiem odpowiedzieć dlaczego, o Caritas Łódzkiej takich informacji nie było

[21:14] <KaJa>: Czy dużo jest "fałszywych" zgłoszeń? Tzn. chętnych na otrzymanie ...więcej :)
[21:15] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: zdarzają się osoby które przyzwyczaiły się do otrzymywania pomocy z różnych źródeł, ale można je szybko zidentyfikować

[21:15] <KaJa>: A...rozdajecie pieniądze???
[21:15] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: nie rozdajemy, tylko przeznaczamy na konkretne formy pomocy, np. dofinansowanie leków, obiady w szkołach

[21:16] <amelida>: czy zgłaszając się do Caritas prosząc o pomoc trzeba udokumentować swoja sytuacje materialna?
[21:16] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: najczęściej tak

[21:16] <wladek>: Czy wiele osób wykorzystuje możliwość odpisu 1% od podatku?
[21:16] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: wciąż za mało
[21:16] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: ale tym którzy to robią dziękujemy

[21:16] <aleksab>: na czym polega program "skrzydła" ??
[21:16] <zielona_mrowka>: skąd narodził się pomysł na program "Skrzydła"?
[21:18] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: pomysł powstał z podpowiedzi osób które wspierają Caritas i widziały potrzebę pomocy w edukacji dzieci z biednych rodzin
[21:18] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: w skrócie program polega na objęciu pomocą w finansowaniu minimum roku szkolnego dla konkretnego dziecka

[21:18] <amelida>: gdzie ksiądz czerpie inspiracje tworząc tego typu projekty?
[21:19] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: z życia i z rozmów z ludźmi

[21:19] <KaJa>: Czy Caritas służy w oparciu o wolontariat czy o ludzi którzy pracują na etacie?
[21:19] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: są osoby które pracują na etatach, ale większość pomagających to wolontariusze

[21:20] <amelida>: czy każda osoba może zostać wolontariuszem w Caritasie? czy dokonuje się jakiejś selekcji osób pracujących w Caritas?
[21:21] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: ponieważ odpowiadamy za ludzi których posyłamy do pomagania, do opieki, dlatego wolontariuszy musimy weryfikować i sprawdzać pod kątem ich zaangażowania i motywacji

[21:21] <aleksab>: czy jest dużo chętnych wolontariuszy do pracy w domach Caritas i na czym polega ich praca ?
[21:22] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: wolontariusze są potrzebni do pomocy na koloniach, w prowadzonych świetlicach dla dzieci, domach opieki dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych
[21:22] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: uczestniczą w prowadzonych akcjach

[21:22] <perelka17>: co należy zrobić aby zostać takim wolontariuszem w Caritasie ?
[21:23] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: zgłosić się do Caritas i porozmawiać o formie zaangażowania

[21:23] <amelida>: w jaki zatem sposób przebiega rekrutacja osoby służącej w Caritas? jakie wymagania należy spełnić?
[21:24] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: to zależy co ma robić, na pewno musi być pełnoletnia; jeśli ma być wychowawcą na kolonii musi lubić pracę z dziećmi i mieć ukończony kurs kolonijny
[21:25] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: do opieki nad chorymi trzeba mieć minimum umiejętności medycznych

[21:25] <KaJa>: Czy wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne jest konieczne?
[21:26] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: to zależy od formy wolontariatu, jeśli ktoś będzie pomagał w kuchni to nie, ale przy opiece nad dziećmi, chorymi na pewno się przyda

Z powodu awarii technicznej serwera, czat z księdzem Jackiem Ambroszczykiem został przeniesiony na wtorek 15 kwietnia.

[21:01] <ksiadz_na_czacie2>: Serdecznie witamy i zapraszamy do rozmowy.
[21:01] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: Witam ponownie i mam nadzieję na dłuższy czas dzisiaj
[21:01] <ksiadz_na_czacie2>: Pierwsze pytanie od moderatora: Marzeniem naszego Gościa jest...
[21:02] <ksiadz_na_czacie2>: Internautów proszę o pytania
[21:02] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: Marzeń mam wiele, a to główne to koncert Celin Dion w Łodzi :)
[21:03] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: Poza tym budowa sali rehabilitacyjnej w naszym ośrodku
[21:03] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: i wiele innych, wśród których są takie, które dotyczą moich przyjaciół

[21:03] <ALA>: Skąd u księdza zainteresowanie Caritasem?
[21:03] <aprylka>: Skąd u Księdza zainteresowanie Caritas? Czy zawsze Ksiądz myślał o posłudze/pracy w Caritas?
[21:04] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: To że znalazłem się w Caritas jest zasługą mojego księdza z parafii, z którym znam się od czasów ministranckich
[21:05] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: i który był pierwszym dyrektorem Caritas w Łodzi
[21:05] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: On zaprosił mnie do pracy i działalności w Caritas

[21:05] <aleksab>: czym zajmują się wolontariusze w domach Caritas?
[21:06] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: albo bezpośrednią posługą wśród osób potrzebujących (dzieci, starsi, chorzy, niepełnosprawni)
[21:06] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: albo pomagają w zadaniach organizacyjnych. To zależy od ich umiejętności i zainteresowań

[21:07] <Palolina>: Czy każdy może zostać wolontariuszem?
[21:07] <NICszczegolnego>: Jakie umiejętności/predyspozycje powinni mieć wolontariusze, czy każdy może zostać wolontariuszem w Caritas?
[21:07] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: wolontariuszem trzeba chcieć być. Trzeba mieć skończone 18 lat (dotyczy to samodzielnej pracy)
[21:08] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: i należy pamiętać, że wolontariat nie może być sposobem na spędzenie wolnego czasu

[21:08] <aleksab>: no właśnie a co może w takim domu Caritas robić wolontariusz mający 16 lat
[21:09] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: osoby niepełnoletnie najczęściej pomagają pod opieką osoby dorosłej i włączają się w zaplanowane działania.
[21:10] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: Np. w świetlicy dla dzieci pomagają w zajęciach, nadzorują i pilnują dzieciaki na wyjściach, mogą pomagać w lekcjach, naprawdę są różne formy zaangażowania

[21:10] <aprylka>: Komu polecałby Ksiądz zaangażowanie się w wolontariat w Caritas?
[21:10] <aleksab>: czym zachęciłby ksiądz młodych ludzi do pracy wolontariusza w Caritasie ??
[21:11] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: wolontariat daje ogromną satysfakcję bycia komuś potrzebnym
[21:12] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: i kształtuje własną wrażliwość, uczy dystansu do siebie i świata
[21:12] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: i pozwala się sprawdzić jako człowieka

[21:12] <NICszczegolnego>: czy są prowadzone jakieś szkolenia dla wolontariuszy?
[21:12] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: są profesjonalne ośrodki, które przygotowują do pracy wolontaryjnej
[21:13] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: szkolenia obejmują głównie podstawowe zasady wolontariatu. Przy bardziej profesjonalnej działalności np. opieka nad chorym wymaga szkoleń np. z opieki zdrowotnej
[21:14] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: jeśli ktoś zdecyduje się wyjechać na kolonie, to musi odbyć kurs wychowawcy

[21:14] <Zuza>: czy osoby które pomagają w Caritasie tworzą grupę, która razem spędza czas np na modlitwach, spotkaniach, jakiś wyjazdach?
[21:14] <Palolina>: czy wolontariusze objęci są jakąś szczególną formacją? Czy jest ktoś kto dba o ich życie religijne? Czy wolontariuszami zostają małżeństwa?
[21:15] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: wszyscy którzy są zaangażowani w posługę w Caritas znają się, odbywają się systematyczne spotkania, skupienia, wyjazdy, pielgrzymki

[21:15] <Zuza>: czy można się nie nadawać do wolontariatu, nawet jeśli się chce pomagać?
[21:15] <aleksab>: co najczęściej zniechęca wolontariusza do pracy w Caritasie ?
[21:16] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: Każdy może odnaleźć swoją formę zaangażowania
[21:17] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: Natomiast nie odnajdzie się tam ten, kto szuka tylko siebie i własnej satysfakcji, ponieważ wolontariat nie jest łatwy
[21:17] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: czasami nie spotka się z wdzięcznością, czasami brakuje siły
[21:18] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: dlatego staramy się prowadzić formację i możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń między wolontariuszami

[21:18] <NICszczegolnego>: czym się różni praca wolontariuszy z chorymi w Caritas od Oazy chorych?
[21:19] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: Nie znam Oazy chorych, mogę jedynie przypuszczać, że jest to forma bardziej formacyjna
[21:19] <ksiadz_na_czacie2>: (2 tygodnie rekolekcji w wakacje) :)
[21:19] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: Caritas zajmuje się opieką medyczną nad chorym
[21:20] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: i jest to praca i posługa systematyczna i ciągła
[21:20] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: do tego dochodzi również posługa religijna, ale na wyraźną prośbę chorego

[21:20] <koniczynka>: jak nauczyć się nieść radość chorym?
[21:21] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: Trzeba mieć ją w sobie i odkrywać to co mnie cieszy, raduje
[21:21] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: według zasady: Karmię was tym, czym sam żyję

[21:21] <ALA>: Czy spotkał się ksiądz z przypadkiem, że ludzie biedni wstydzą się prosić o pomoc Caritas? Jeśli tak, to co w takich przypadkach się robi?
[21:22] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: Często tak jest. zwłaszcza, gdy kogoś nagle dotknęła trudna sytuacją, gdy do tej pory dobrze sobie radził
[21:23] <ks_Jacek_Ambroszczyk>: są to często ludzie wykształceni, którzy mieli pracę i nagle coś się zadziało

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie

Forum: ostatnio poruszane wątki