Droga neokatechumenalna

Gościem na czacie był ks. Kazimierz Juszko – wieloletni duszpasterz Drogi Neokatechumenalnej

[20:00] <ksiadz_na_czacie2>: Szczęść Boże! Witam na czacie portalu Wiara.pl
[20:00] <ksiadz_na_czacie2>: Gościem dzisiejszego wieczoru jest ks. Kazimierz Juszko – wieloletni duszpasterz Drogi Neokatechumenalnej.
[20:00] <ksiadz_na_czacie2>: Urodzony 27 maja 1961 r. w Gdańsku. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1986 r. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku z rąk abp. Tadeusza Gocłowskiego. Pracował jako wikariusz w wielkomiejskich parafiach Trójmiasta.
[20:00] <ksiadz_na_czacie2>: Pracę katechetyczną rozpoczął w parafialnych salkach, by później kontynuować ją w szkole - głównie z młodzieżą szkół średnich (wieloletnia praca aż do rozwiązania szkoły w Gdańskim Liceum Społecznym).
[20:00] <ksiadz_na_czacie2>: W dziesiątym roku kapłaństwa pojechał na święcenia kapłańskie swojego dawnego prezesa ministrantów do Jerozolimy. Po pielgrzymce do Ziemi Świętej oddał prawie wszystkie książki do biblioteki. W nowym etapie odkrywania chrześcijaństwa pierwszą pomocą była lektura książki SZALOM Kingi Strzeleckiej.
[20:01] <ksiadz_na_czacie2>: Uformowany przez Ruch Światło-Życie ks. Blachnickiego (choć na Pomorzu nigdy mocno się nie rozwinął), zetknął się też z szeroko rozumianym ruchem Odnowy w Duchu Świętem. Jednak rzeczywistością, z którą od 16 lat się utożsamia jest Droga Neokatechumenalna.
[20:01] <ksiadz_na_czacie2>: Jak sam twierdzi: „Z wszystkich kulejących i z ledwością egzystujących ruchów powstałych po Soborze Watykańskim II ten potrafił z mocą ukazać żydowskie korzenie chrześcijaństwa przeżywanego w rodzinie i moje miejsce i służebną rolę prezbitera wobec tej wspólnoty.”
[20:01] <ksiadz_na_czacie2>: Nasz Gość nie zamierza występować w roli rzecznika neokatechumenatu. Chce raczej opowiedzieć o tym, jak sam dzięki tej drodze dochodzi do wiary dojrzałej.
[20:01] <ksiadz_na_czacie2>: Serdecznie witamy i zapraszamy do rozmowy. [20:01] <ksiadz_na_czacie2>: Może zaczniemy te rozmowę od prostego pytania: co to jest wiara dojrzała?
[20:03] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Szwajcarii pytał młodych ludzi jakich chrześcijan potrzebuje dzisiejszy świat
[20:03] <Ks_Kazimierz_Juszko>: I sam dopowiedział
[20:04] <Ks_Kazimierz_Juszko>: tych, którzy wyrośli z wiary odziedziczonej po rodzicach, emocjonalnej i sentymentalnej
[20:04] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Kiedy podzieliłem się radością z tej uwagi Papieża
[20:05] <Ks_Kazimierz_Juszko>: mój kolega wskazał mi stronę w książce "Rozmowy z Janem Pawłem II" z 1982r.
[20:06] <Ks_Kazimierz_Juszko>: gdzie mówiąc o sobie Papież stwierdził: Moim problemem nie było poszukiwanie wiary ale by z wiary emocjonalnej i sentymentalnej dojść do wiary dojrzałej.
[20:07] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Przez wiele lat nie zwróciłem uwagi na tę wypowiedz Papieża. Pewnie dlatego mam na to czas we wspólnocie./
[20:07] <Lars>: Czy wiara emocjonalna nie jest przeszkodą dla wiary dojrzałej ?
[20:07] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Nie /
[20:07] <mike>: Dlaczego Droga?
[20:08] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Jaki inny Ruch jest w stanie "zawładnąć" księdzem w sensie odnalezienia właściwego mu miejsca jako prezbitera./
[20:09] <brzdac>: Co to jest wiara dojrzała ?
[20:10] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Jestem w drodze do wiary dojrzałej. Jak uczniowie w drodze do Emaus. Szli smutni nie poznali nieznajomego choć pozwolili Mu nazwać się "nierozumni"/
[20:10] <Lars>: Wiara dojrzała jak czytałem to wiara opierająca się na woli, rozumie i uczuciach – czy w neokatechumenacie jest czas przeznaczony na wiedzę ?
[20:11] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Czytanie nie czyni wiary dojrzałej. Ja wspomnianego fragmentu wypowiedzi Papieża wcześniej nie zauważyłem./
[20:11] <langusta_>: dlaczego w Neo tak często używa się określenia: droga? Skoro termin ten zwłaszcza w NT nabiera znaczenia szczególnego, jest niemal symbolem Kościoła (więc nie ściśle określonej grupy osób)
[20:12]<Ks_Kazimierz_Juszko>: Inicjatorzy Drogi Neokatechumenalnej przyjęli taką nazwę. Ja jestem prezbiterem we wspólnocie./
[20:12] <neonek>: Ksiądz pisze, że najpełniej odnalazł się na Drodze. Czym różni się formacja wiary na Drodze od formacji np. Odnowy?
[20:14] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Tym co nazywam "żydowskim korzeniem chrześcijaństwa". Uczniom w drodze do Emaus nieznajomy wyjaśnia wszystko co do Mesjasza odnosi się u Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.
[20:16] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Systematyczną lekturę Starego Testamentu z taką mocą pomagającą rozpoznawać i szukać wolę Bożą spotkałem tylko we wspólnocie./
[20:16] <aprylka>: Dla kogo jest Droga Neokatechumenalna? Komu polecałby Ksiądz zaangażowanie się w neokatechumenat?
[20:16] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Każdemu./
[20:16] <Francesco401>: 16 lat Drogi , co to za etap
[20:16] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Właściwy dla mojego czasu./
[20:17] <Zuza>: czy taka droga jaką proponuje neokatechumenat nie wyklucza indywidualnego szukania swojej drogi wiary do Boga, czy nie ogranicza w jakis sposób narzucając jakiś styl myślenia?
[20:19] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Widzę jak do Komunii Świętej na Mszy Świętej idą indywidualnie pobożni. Ukrywając dłonie w twarzy lub sięgając po modlitewnik jak zostali nauczeni w dzieciństwie. Chociaż wokół nich ludzie i śpiew pieśni eucharystycznej lub na dziękczynienie.
[20:20] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Tak tez można. Można też odkryć radośc bycia w jedności z braćmi./
[20:20] <zaz>: Czy we wspólnocie jest szybciej, skuteczniej, lepiej niż kiedy się idzie samemu?
[20:20] <ksiadz_na_czacie2>: Proszę nie wysyłać do moderatora komentarzy, gdyż to bardzo utrudnia wybór pytań
[20:21] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Z żoną, z mężem, z dziećmi, bez nich ?/
[20:21] <malentass>: kim są inicjatorzy drogi
[20:21] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Kiko, Carmen, o. Mario./
[20:21] <mike>: czy ksiądz miał okazje poznac inicjatorów Drogi? Kiko i Carmen? Kim są dla Księdza Ci pełni charyzmatów przywódcy religijni
[20:23] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Spotkałem się z nimi (nie w indywidualnej rozmowie) po Światowych Dniach Młodzieży w Toronto i Kolonii (Midland i Bonn) w ubiegłym roku w Loreto.
[20:24] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Kim są - Braćmi którzy o kilka kroków wcześniej wyruszyli w drogę do wiary dojrzałej./
[20:24] <sono>: Księże Kazimierzu proszę powiedz mi co znaczy droga
[20:27] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Katechumenat pochrzcielny. Na prośbę rodziców ksiądz przez sakrament chrztu włączył mnie do wspólnoty Kościoła. Teraz jako człowiek dorosły mam okazję osobiście potwierdzić decyzję, którą w moim imieniu wypowiedzieli rodzice./
[20:27] <Awa>: czy bracia to wszyscy wierzący czy też raczej wierzący neokatechumeni? Jednym słowem pytam o jednośc z całym kościołem?
[20:27] <Awa>: czy,, stopnie nawrócenia "nie są jakimiś rytuami sekciarskimi?
[20:29] <Ks_Kazimierz_Juszko>: "Stopnie nawrócenia" są starą tradycją Kościoła - warto zerknąć do lekcjonarza z którego korzystają chociażby siostry zakonne przechodzące najpierw postulat, nowicjat, juniorat, by wreszcie złożyć śluby wieczyste.
[20:30] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Czy "indywidualnie pobożni" czują się bracmi w Kościele na Mszy Świętej.?
[20:30] <Ks_Kazimierz_Juszko>: /
[20:30] <zimny>: bardzo mnie interesuję liturgia w neo, czy mogę jako osoba z zewnątrz uczestniczyć w jakiś ceremoniach.
[20:31] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Oczywiście, należy skorzystać z zaproszenia osoby ze wspólnoty. Aby móc uczestniczyć w nabożeństwach na stałe trzeba szukać plakatów informujących o katechezach i wejść na Drogę./
[20:31] <aprylka>: Czym różni się liturgia neokatechumenalna od zwykłej liturgii? Dlaczego niektóre (wszystkie?) nabożeństwa neokatechumenalne są zamknięte lub sprawowane w domach członków wspólnoty?
[20:34] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Kaplica seminaryjna też raczej jest zamknięta, czyli sprawowana dla członków wspólnoty. W liturgii neokatechumenalnej przywiązujemy wielką wagę do znaków. Podobnie czynią ojcowie franciszkanie czy dominikanie, których liturgia przyciąga tak wielu.
[20:34] <Ks_Kazimierz_Juszko>: uczestników zwłaszcza na Wielkanoc./
[20:34] <neonek>: Jestem na Drodze na zachodzie. Tutejszym księżom bardzo przeszkadzają dzieci na Eucharystii. Jak ksiądz postrzega ten problem? Czy jest jakiś wiek graniczny uczestnictwa w Eucharystii?
[20:36] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Trzeba pomóc tym księżom. Zapraszać na liturgie domowe. Próbować przekonać - to moje doświadczenie z konwiwencji regionalnych - że wielodzietność rodzin, a zatem płacz i gaworzenie dzieci są charakterystyczne dla Neokatechumenatu./
[20:37] <M_S>: Spędziłam prawie 2 lata w Izraelu - sama rozumiem teraz ważność "powrotu" do korzeni żydowskich i tego tła w odkrywaniu znaczenia w katechumacie pochrzcielnym, ale co Ksiądz powiedziałby tym wszystkim, którzy z powątwiewaniem i sceptycznie przyglądają się
[20:37] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Odwagi. ./
[20:37] <wielki_czarny_pies>: księże, w neo głosi się tzw. "Kerygmat negatywny" czy nie budzi to w księdzu obaw, ze wiele osób może usłyszec tylko to, ze są grzesznikami.. a nie dotrze do nich to, ze w swoim po papraniu są kochani i (co często w neo pomijane, pomniejszane) również mogą kochac Boga?
[20:39] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Marcin Jakimowicz w swojej książce dla dennych ludzi napisał, że wielu chce się poprawić zanim powrócą do Kościoła gdyż zapomnieli, że w Kościele mówi się "Panie, nie jestem godzien"./
[20:40] <Zuza>: na czym skupia się neokatechumenat najbardziej, na KKK NT czy ST ?czy wszystkim razem, na czym skupia się pogłębiając wiarę?
[20:40] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Przyjdź, zobaczysz, posmakujesz, zostaniesz./
[20:40] <sono>: kto jest winien zdarzenia księże, ze po drodze życia gubi mi się poręczenie za moja wiarę wobec Boga w moim dorosłym życiu gdy zaczyna wichrowac się moja wiara w poręczenie za mnie gdy za mnie w momencie gdy nie mogłam sama za siebie decydowac ?
[20:40] <sono>: kto jest winien temu zdarzeniu moi rodzice, ze ręczyli za mnie czy ja odpowiadam za to poręczenie już jako dorosła osoba
[20:40] <sono>: od Twojej odpowiedzi zależy wiele w moim życiu więc mi prosze odpowiedz
[20:41] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Zapewniam o modlitwie./
[20:41] <ksiadz_na_czacie2>: Jakie znaczenie ma dla księdza fakt, że jedna z najważniejszych dla Kościoła ksiąg liturgicznych nosi nazwę "Obrzędy chrześcijańskiego WTAJEMNICZENIA dorosłych"?
[20:43] <Ks_Kazimierz_Juszko>: Ogromne. Właśnie we wspólnocie z całą mocą zrozumiałem jak wielka na mnie jako księdzu spoczywa odpowiedzialność - permamentna formacja chrześcijańska./
[20:44] <Awa>: z życia wzięte:,, wchodzę do kościoła podczas spotkani neokatechumenów ci milkną i wyraźnie czekają aż wyjdę, jak poznac wasze tajemnice ?

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie