Dzieci Światłości - "...aby piekło pozostało puste."

[21:00] <ksiadz_na_czacie2>: Szczęść Boże! Witam na czacie portalu Wiara.pl
[21:01] <ksiadz_na_czacie2>: Gościem dzisiejszego wieczoru jest ks. Grzegorz Korczak – od 4 lat odpowiedzialny za Katolicką Szkołę Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych „Dzieci Światłości”.
[21:01] <ksiadz_na_czacie2>: Jest to filia francuskiej szkoły Jeunesse-Lumiere (Młodzi-Światło), założonej przez o. Daniela Ange w 1984 roku. Jedna szkoła – dwa domy: pierwszy w Łodzi, a drugi w Czołczynie.
[21:01] <ksiadz_na_czacie2>: Nasz Gość urodził się 14 września 1966 r. w Bydgoszczy. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi i w 1991 r. przyjął święcenia prezbiteratu.
[21:01] <ksiadz_na_czacie2>: Pracował w kilku parafiach: Chrystusa Króla w Pabianicach oraz Św. Alberta w Łodzi i Św. Stanisława w Łodzi. Uczył katechezy w wielu szkołach średnich.
[21:01] <ksiadz_na_czacie2>: Ponadto przez 6 lat zajmował się duszpasterstwem powołaniowym w Archidiecezji Łódzkiej, a przez 3 lata – duszpasterstwem młodzieży.
[21:02] <ksiadz_na_czacie2>: Przez rok przebywał we Francji, studiując duchowość św. Teresy z Lisieux i uczestnicząc najpierw w życiu monastycznym trapistów (przez 6 miesięcy), a potem we wspólnocie Chemin Neuf (przez 3 miesiące).
[21:02] <ksiadz_na_czacie2>: Serdecznie witamy i zapraszamy do rozmowy
[21:03] <ksiadz_na_czacie2>: Zanim padną pierwsze pytania internautów: Świat kierunkuje na karierę i awans. Wspólnota z Księdzem proponują coś, co ani z karierą, ani z awansem nie ma nic wspólnego. Jak to się dzieje, że ktoś decyduje się na „rok dla Jezusa”?
[21:04] <ks_Grzegorz_Korczak>: Szczęść Boże. Witam serdecznie. Miło mi, że mogę być gościem tego czatu.
[21:06] <ks_Grzegorz_Korczak>: To pytanie najlepiej kierować do naszych uczniów lub absolwentów, ale ze świadectw młodych wnioskuję, że najczęstszą ich motywacją jest wyrwanie się z pośpiechu i chaosu i uporządkowanie swojego wnętrza, a więc relacji do Boga i bliźniego
[21:06] <aprylka>: "Jesteś młody. Dlaczego nie mógłbyś dać roku z Twojego życia Jezusowi?" Czy Jezusowi nie należałoby raczej oddać całego swojego życia (a nie tylko jednego roku)?
[21:08] <ks_Grzegorz_Korczak>: Rozeznając swoje powołanie młody człowiek pragnie zacieśnić swoje przymierze z Bogiem po to, aby wchodząc w dorosłe życie realizować Jego wolę, a nie swoją.
[21:09] <ks_Grzegorz_Korczak>: W ten sposób pragnie konsekrować całe swoje życie Chrystusowi, nawet jeśli wybierze drogę w małżeństwie.
[21:09] <kafka>: czy będąc w szkole, jest możliwość kontynuowania studiów - eksternistycznie bądź zaocznie?
[21:11] <ks_Grzegorz_Korczak>: Szkoła składa się z dwóch form. Młodzi, którzy mieszkają w Łodzi kontynują swoją pracę lub studia, godząc je z formacją naszej Szkoły.
[21:11] <zielona_mrowka>: Czy wszyscy przychodzący do Szkoły to gorliwi katolicy, wiedzący, czego chcą? czy jest to Szkoła dla wszystkich - każdy może przyjść, ale jeśli stwierdzi, że to nie dla niego może odejść wcześniej?
[21:13] <ks_Grzegorz_Korczak>: Szkoła przeznaczona jest dla młodych, którzy doświadczyli już nawrócenia i świadomie podjęli drogę wiary. Najczęściej każdy z nich jest na innym etapie tej drogi, ale przynajmniej wiedzą, czego chcą i dokąd zmierzają.
[21:13] <ks_Grzegorz_Korczak>: Każdy jednak może zrezygnować ze Szkoły, jeśli w jej trakcie uzna, że jest to konieczne.
[21:13] <paczka_dropsow>: co to znaczy młodych? Jaki jest limit wiekowy?
[21:14] <ks_Grzegorz_Korczak>: Młodych, czyli chłopców i dziewcząt od 18 do 30 roku życia.
[21:14] <zagubiona9>: jak młody człowiek może dawać świadectwo swej wiary?
[21:17] <ks_Grzegorz_Korczak>: W naszej Szkole mamy 4 dwutygodniowe okresy przeznaczone na prowadzenie ewangelizacji. Jej istotą jest dzielenie się świadectwem wiary w Jezusa i zapraszanie do kontaktu z Nim przez sakramenty i modlitwę. Niekiedy stosujemy także formę dramy czy pantomimy opowiadającej o życiu z Jezusem.
[21:17] <zielona_mrowka>: Macie dom w Człoczynie, można tam pojechać na rok pogłębić życie duchowe itp., ale patrząc z ziemi - kto płaci za ten rok utrzymania? w końcu domownicy coś muszą jeść ;)
[21:18] <ks_Grzegorz_Korczak>: Każdy z uczestników Szkoły, ucząc się odpowiedzialności za siebie wnosi miesięczną opłatę, którą zorganizował wcześniej lub korzysta ze wsparcia rodziców, krewnych lub wspólnoty.
[21:19] <paczka_dropsow>: A czym różni się ta szkoła od duszpasterstw rozmaitej maści?
[21:21] <ks_Grzegorz_Korczak>: W Szkole młodzi mieszkają razem, prowadząc wspólnie dom (gotowanie, sprzątanie, pranie, zakupy, itp.), wspólnie codziennie się modlą i uczą się przebywania razem 24 godziny na dobę.
[21:21] <kafka>: czy Szkoła prowadzi jakieś rekolekcje/dni skupienia, dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na porzucenie swoich obowiązków na cały rok?
[21:23] <ks_Grzegorz_Korczak>: Tak, 4 razy w ciągu roku prowadzimy tzw. otwarte weekendy, czyli skupienia tematyczne dla osób pragnących poznać Szkołę niezależnie od wieku i sytuacji.
[21:23] <Kasia15>: Co to jest życie monastyczne trapistów?
[21:23] <Bezimienny>: Ja jestem ciekaw doświadczeń Księdza z życia wśród trapistów... Co to za zakon? Niewiele o nich wiem
[21:25] <ks_Grzegorz_Korczak>: Trapiści to zreformowany zakon cystersów. Ich charakterystyka dotyczy przede wszystkim milczenia, wspólnej liturgii, pracy najczęściej fizycznej i stałości miejsca. Nie mają czasu rekreacji i są otwarci na przyjmowanie gości, którzy chcą uczestniczyć w ich liturgii. Posiadają ścisłą klauzurę oraz składają dodatkowy ślub ciągłego nawracania się.
[21:27] <ks_Grzegorz_Korczak>: Moim zdaniem Kościół posiada wiele propozycji dla takich osób. Pomijając tradycyjne formy duszpasterstwa warto wspomnieć
[21:29] <ks_Grzegorz_Korczak>: nowe wspólnoty takie jak: Chemin Neuf, Emmanuel, Wspólnota Błogosławieństw, Focolare, Neokatechumenat itp.
[21:29] <aprylka>: Co to za wspólnota Chemin Neuf?
[21:30] <ks_Grzegorz_Korczak>: Jest to wspólnota założona w latach 70tych przez jezuitę Lauron Fabre. Jest wspólnotą o charakterze ekumenicznym, przeznaczoną dla celibatariuszy i małżeństw.
[21:31] <zielona_mrowka>: posługując się terminologią szkolną - jaki jest profil absolwenta szkoły? Do czego młody człowiek jest konkretnie przygotowany po formacji, co robią obecni absolwenci?
[21:33] <ks_Grzegorz_Korczak>: Szkoła przygotowuje młodego człowieka do świadomego wyboru drogi życia, daje narzędzia do budowania relacji z Bogiem i realizacji nakazu misyjnego Chrystusa oraz przygotowuje do życia samodzielnego tzn. poza domem rodzinnym.
[21:34] <ks_Grzegorz_Korczak>: Niektórzy z obecnych absolwentów założyli rodziny, wybrali życie zakonne lub kapłańskie. Pozostali wrócili do swoich środowisk i tam starają się być dojrzałymi chrześcijanami.
[21:35] <Bezimienny>: A czy zdaniem Księdza da się coś zrobić, żeby ogółowi ludzi w średnim wieku dać jakąś możliwość jakiegoś formowania się?
[21:36] <ks_Grzegorz_Korczak>: Jak wspomniałem, Kościół daje pewne propozycje, a najprostszą z nich są katechezy dla dorosłych, najczęściej prowadzone przez neokatechumenat ale nie tylko.
[21:36] <zagubiona9>: kto dla młodego człowieka może być wzorem, autorytetem?
[21:38] <ks_Grzegorz_Korczak>: Hmmm... Moim zdaniem taki człowiek, który posiada dobrze ukształtowany kręgosłup wartości tzn. może stać się punktem odniesienia i oparcia dla młodego człowieka, który dopiero odkrywa świat wartości.
[21:38] <aprylka>: Czy miał Ksiądz okazję poznać osobiście o. Daniela Ange? Czy jest coś, co szczególnie Ksiądz pamięta ze spotkania z nim lub coś, czym Księdza zainteresował, zaintrygował?
[21:40] <ks_Grzegorz_Korczak>: Tak, miałem wielokrotnie okazję rozmawiać z nim i to, co mnie w nim fascynuje, to dziecięca prostota wiary (przeźroczystość), ogromna wiedza, niesamowity zapał misyjny i oddanie ludziom młodym.
[21:40] <zagubiona9>: czy to prawda, że każda droga do Boga jest dobra?
[21:42] <ks_Grzegorz_Korczak>: Zależy, jak to rozumieć. Nie każda religia jest jednakową drogą do Boga, ale w Kosciele jest wiele dróg (duchowości, wspólnot, powołań itp.), które równie skutecznie prowadzą do Boga.
[21:43] <ks_Grzegorz_Korczak>: Każdy musi odkryć własną drogę.
[21:43] <Optymistus>: czy Dzieci Światłości to kopia oaz z lat 90? tylko lekko podrasowana?
[21:45] <ks_Grzegorz_Korczak>: Szkoła Dzieci Światłości niewiele ma wspólnego z oazą, jest bowiem filią francuskiej Szkoły Jeunesse-Lumiere ojca Daniela-Ange, który nie miał możliwości wzorowania się na polskich doświadczeniach o. Blachnickiego.
[21:45] <aprylka>: Skąd się wzięła nazwa "Dzieci Światłości"? Czy nie uważa Ksiądz, że kojarzy się ona z sektą o takiej samej nazwie?
[21:47] <ks_Grzegorz_Korczak>: To skojarzenie pojawiło się już wcześniej pod naszym adresem, ale nazwa ta pchodzi z Biblii i jest zaaprobowana przez o. Daniela-Ange, który postawił pewne wymogi dotyczące nowej nazwy.
[21:47] <EwaM>: Proszę Księdza, jak zachęcić młodego człowieka, który nie widzi sensu w chodzeniu do Kościoła?
[21:49] <ks_Grzegorz_Korczak>: Najważniejsze jest własne świadectwo wiary i modlitwa w jego intencji. To świadectwo może być skuteczniejsze, gdy pochodzi od rówieśnika (rówieśników). Widzimy to na podstawie naszych doświadczeń misyjnych.
[21:49] <zagubiona9>: dlaczego wybrał Ksiądz taką drogę życia?
[21:49] <zagubiona9>: jakie jest Księdza motto życiowe?
[21:51] <ks_Grzegorz_Korczak>: "Z wyrachowania" trochę żartując, ale moje kapłaństwo jest wynikiem młodzieńczych rozmyślań nad sensem życia. Mając 19 lat zrozumiałem, że najgłębszym celem ludzkiego życia winna być Miłość
[21:52] <ks_Grzegorz_Korczak>: a Biblia mówi, że Bóg jest Miłością, więc doszedłem do wniosku, że kapłaństwo przybliży mnie maksymalnie do owej Osobowej Miłości.
[21:53] <ks_Grzegorz_Korczak>: Moje motto można zawrzeć w słowach Proroka Eliasza "Gorliwości rozpaliłem się o Chwałę Pana".
[21:53] <aprylka>: Co jest Księdza marzeniem?
[21:54] <ks_Grzegorz_Korczak>: Moim największym marzeniem jest, aby piekło pozostało puste.
[21:54] <Bezimienny>: O ile mi wiadomo dziś w Rzymie debatują nad znaczeniem ruchów w Kościele... Jakie jest zdanie Księdza na ten temat? Na ile ruchy są szansą, na ile zagrożeniem?
[21:57] <ks_Grzegorz_Korczak>: Moim zdaniem, skoro Kościół jest wspólnotą wspólnot, to nie ma innej drogi, tylko proponowanie chrześcijanom angażowania się w różne ruchy, wspólnoty, stowarzyszenia, które będą z jednej strony różnić się, a z drugiej uzupełniać, tworząc piękno Kościoła powszechnego.
[21:57] <zielona_mrowka>: Wspólnota kładzie nacisk na kontemplację i ewangelizację, czy mógłby Ksiądz opisać, jak praktycznie na co dzień realizuje się te hasła - ile w ciągu dnia poświęca się kontemplacji, ile ewangelizacji i jakie mają one formy?
[21:59] <ks_Grzegorz_Korczak>: Jak już wspomniałem, wymiar ewangelizacyjny realizujemy podczas 4 dwutygodniowych wyjazdów misyjnych. Dajemy zdecydowane pierwszeństwo wymiarowi kontemplacji, z którego wypływa wszystko inne.
[22:01] <ks_Grzegorz_Korczak>: W praktyce, każdego dnia mamy Eucharystię, pół godziny adoracji Najświętszego Sakramentu, 30 min. modlitwy serca, Jutrznię, Nieszpory, Kompletę oraz Exultet (radosne, spontaniczne uwielbienie).
[22:01] <monman>: jak zgodnie z Listem do Efezjan postępują Dzieci Światłości? Proszę o główne punkty w prosty sposób.
[22:03] <ks_Grzegorz_Korczak>: W naszym przypadku chodzi o życie w dziecięctwie Bożym, radości, prostocie, w powierzeniu się Duchowi Świętemu przez ręce Maryi dla dawania świadectwa wiary.
[22:03] <aprylka>: Szkoła ma w nazwie Katolicka, jednak skupia nie tylko katolików (np. Lesya z Ukrainy - grekokatoliczka, o której wspomniano w Gościu Niedzielnym). Dlaczego nie tylko katolicy?
[22:06] <ks_Grzegorz_Korczak>: Lesya jako grekokatoliczka jest katoliczką. A więc w jej przypadku nie ma najmniejszego problemu. Różnimy się tylko rytem liturgicznym. To prawda, że duchowość naszej Szkoły czerpie wiele z duchowości chrześcijańskiego Wschodu (kult ikon, modlitwa Jezusowa, itp.).
[22:07] <Bezimienny>: Może to zabrzmi dziwnie, ale czy jest jakiś ruch, którego się Ksiądz obawia?
[22:09] <ks_Grzegorz_Korczak>: Domyślam się, że pytanie dotyczy ruchów katolickich. Ponieważ każdą ze wspólnot tworzą słabi ludzie, należy być czujnym wobec każdej z rzeczywistości eklezjalnych. Nie ma tu wyjatków.
[22:09] <Optymistus>: jakie, Księże Grzegorzu, plany na misje w Polsce??
[22:11] <ks_Grzegorz_Korczak>: Nasza Szkoła zwykle wyjeżdża na misje do miejsc, w które jest zapraszana. Truno mi więc przewidzieć, dokąd nas Pan pośle. O. Daniel podejmuje szczególną troskę o tzw. "Kościół za murami". My także pragniemy pójść w tym kierunku. Chodzi tu o młodych, którzy stronią od Kościoła, choć niekoniecznie od samego Boga.
[22:13] <ksiadz_na_czacie2>: Ostatnie, trochę prowokujące ;)
[22:13] <Kasia15>: Zapytam: co jest dzisiejszą nagrodą? :)
[22:14] <ks_Grzegorz_Korczak>: Pragnę ofiarować książkę o.Daniela-Ange "Misja. By Miłość była kochana"
[22:14] <ksiadz_na_czacie2>: Jakieś przesłanie na koniec?
[22:18] <ks_Grzegorz_Korczak>: Trudne pytanie. Ponieważ moim ojcem duchowym od pewnego czasu jest właśnie Daniel-Ange zachęcam do czytania jego publikacji, które są dość łatwo dostępne w polskich księgarniach. Niektóre z jego tekstów można znaleźć na stronie naszej Szkoły: www.d-s.pl
[22:20] <ks_Grzegorz_Korczak>: Moje przesłanie w związku z tym dotyczy zachęty życia duchowością, polegającą na nieustannym przeplataniu kontemplacji i ewangelizacji. Są to dwa najważniejsze bieguny życia chrześcijańskiego. Dziękuję za ciekawe pytania i proszę o modlitwę w intencji mojej i naszej wspólnoty. Szczęść Boże.
[22:21] <ksiadz_na_czacie2>: Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszy czat. Internautom za zainteresowanie i pytania. Szczęść Boże! Dobranoc :)

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie