Osoba czyli kto?

Gościem ponownie był ks. Marek Dziewiecki

[21:00] ks_Marek_Dziewiecki: Szczęść Boże! Tu ks. Marek
[21:00] aprylka: szczęść Boże ks. Marku :)
[21:01] Moderator: Szczęść Boże. Witamy wszyscy naszego szanownego Gościa. Myślę, że Księdza Marka Dziewięckiego nie trzeba tutaj specjalnie przedstawiać…. Dlatego może najpierw poprosimy ks. Marka o parę słów wstępu, a potem będzie już można zadawać pytania :)
[21:01] ks_Marek_Dziewiecki: Serdecznie pozdrawiam Wszystkich chętnych do refleksji nad tajemnicą człowieka!
[21:01] Zuza: ja chciałam powiedzieć Księdzu tylko, że wniósł mi nowe spojrzenie na niektóre rzeczy i podziękować mu za to
[21:01] ks_Marek_Dziewiecki: Porozmawiajmy o niezwykłości człowieka jako osoby...
[21:01] ks_Marek_Dziewiecki: Dziękuję "Zuzi"! Cieszę się!
[21:01] Moderator: Zachęcam do zadawania pytań :)
[21:02] Moderator: A tych którzy nie przeczytali artykułu, do jego lektury :)
[21:02] ks_Marek_Dziewiecki: W przeciwieństwie do zwierząt, osoby nie są zdeterminowane instynktami i nie mogą być czyjąś własnością!
[21:02] ks_Marek_Dziewiecki: Być osobą to być kimś więcej niż samym sobą...
[21:02] ks_Marek_Dziewiecki: Tylko człowiek jest osobą na tej ziemi...
[21:03] ks_Marek_Dziewiecki: Osoba to ktoś podobny do Boga, który jest Osobą...
[21:03] Zuza: Księże, czy nie lepiej być sobą niż być Kimś właśnie? :/
[21:03] ks_Marek_Dziewiecki: Osoba to ktoś, kto nie może pochodzić od przedmiotów czy zwierząt...
[21:04] ks_Marek_Dziewiecki: Być sobą dla człwieka to stawać się codziennie kimś większym od samego siebie!
[21:04] ks_Marek_Dziewiecki: Inaczej jest regres...
[21:04] ks_Marek_Dziewiecki: Być sobą to za mało.
[21:05] ks_Marek_Dziewiecki: Człwiek jest spotkaniem i przez spotkania z samym sobą, z innymi ludźmi i Bogiem odkrywa w sobie to, czego wcześniej nie miał, nie czuł, nie przewidywał!
[21:05] piesio: Co stanowi o specyfice osobowości?
[21:05] ks_Marek_Dziewiecki: Osoba to więcej niż osobowość!!!!
[21:05] ks_Marek_Dziewiecki: Osobowość to psychiczny wymiar osoby.
[21:05] Optymistus: W jakim znaczeniu ''być sobą to za mało''?
[21:06] aprylka: Co to znaczy stawać się kimś większym? jak to czynić?
[21:06] ks_Marek_Dziewiecki: W takim, że niedobrze jest człwiekowi być samemu..
[21:06] ks_Marek_Dziewiecki: Osoba to ktoś z miłości i do miłości powołany...
[21:06] aprylka: Co jest kryterium dojrzałości?
[21:06] ks_Marek_Dziewiecki: Kimś większym niż dzisiaj: większym w wiedzy, w mądrości, w wolności...
[21:07] ks_Marek_Dziewiecki: Zwykle rośniemy najbardziej przez spotkania z innymi osobami..
[21:07] ks_Marek_Dziewiecki: zwłaszcza z dojrzalszymi od nas...
[21:07] blue_3: Księże, a czy to nie byłaby już pycha?Jak stawać się większym od siebie?
[21:07] ks_Marek_Dziewiecki: Dojrzała osoba to ktoś, kto jest dla innych mądrym darem, a nigdy naiwną ofiarą!
[21:07] ks_Marek_Dziewiecki: Miłość jest podstawowym kryterium dojrzałości osób...
[21:07] ks_Marek_Dziewiecki: A więc nie zdrowie fizyczne, psychiczne itd.
[21:08] Moderator: To może teraz o tej pysze :)
[21:08] ks_Marek_Dziewiecki: Pycha to błędne patrzenie na siebie!
[21:08] ks_Marek_Dziewiecki: A stawanie się wiekszym od siebie to pokora
[21:08] ks_Marek_Dziewiecki: bo to uznanie, że jeszcze jestem niedojrzały...
[21:08] ks_Marek_Dziewiecki: Pycha to wywyższanie się nad innych i oszukiwanie samego siebie...
[21:08] ks_Marek_Dziewiecki: Człwiek, który się nie rozwija, albo się załamuje i kompleksuje, albo "ratuje" się pychą...
[21:08] piesio: To inaczej: jakie są cechy bycia osobą? Co trzeba mieć, żeby nią być?
[21:09] ks_Marek_Dziewiecki: Nic nie trzeba mieć, bo bycie osobą dostajemy w prezencie...
[21:09] ks_Marek_Dziewiecki: A poznajemy to po tym np., że mamy świadomość i wolność...
[21:10] ks_Marek_Dziewiecki: że potrafimy spotykać się przez miłość...
[21:10] amadeoaf: Czy Bóg ma wobec każdego człowieka swój określony plan?
[21:10] ks_Marek_Dziewiecki: Bóg ma marzenia, ale nie decyduje za nas...
[21:10] ks_Marek_Dziewiecki: Bóg zarządza światem, a osobę kocha!!
[21:10] ks_Marek_Dziewiecki: Bóg szanuje naszą wolność
[21:10] blue_3: to jak rozróżnić, kiedy staję się większym, a kiedy się wywyższam? - to trudne
[21:11] ks_Marek_Dziewiecki: To łatwe, gdy się rozwijam i gdy staję się rzeczywiście większy od samego siebie...
[21:11] ks_Marek_Dziewiecki: Wtedy dziekuję za to Bogu i ludziom i nie przyjdzie mi nawet do głowy, by się wywyższać...
[21:11] Zuza: mam czasem dylemat, chcę rozwijać się w jakimś kierunku, czuję, że to jest moje, z drugiej strony idąc w tym kierunku, czasem zapominam o Bogu, nie chce mi się modlić itp. - czy już sama droga, którą czuję, że jest moja, daje chwałę Bogu, czy czasem lepiej...
[21:12] Zuza: ...zatrzymać się, nie zrealizować paru marzeń, celów, i spędzić więcej czasu bezpośrednio na modlitwie itp.??
[21:12] ks_Marek_Dziewiecki: Czuć to za mało jako kryterium rozwoju...
[21:12] ks_Marek_Dziewiecki: Ostatecznym kryterium rozwoju osób jest świętość...
[21:12] ks_Marek_Dziewiecki: bo osoby są stworzone przez Świętą Osobę na Jej podobieństwo...
[21:12] aprylka: "Osoba to ktoś, kogo nawet Bóg nie traktuje jak swoją własność." - Dał więc człowiekowi wolną wolę. A czy tej wolnej woli nie powinien ograniczać - jak dobry Ojciec - gdy człowiek (dziecko Boże) robi sobie krzywdę?
[21:13] ks_Marek_Dziewiecki: Nie, bo ograniczona wolność to wolność nieprawdziwa...
[21:13] ks_Marek_Dziewiecki: A kto ma nieprawdziwą wolność, ten nie może kochać...
[21:13] ks_Marek_Dziewiecki: Bóg zapłacił największą cenę za naszą wolność
[21:14] ks_Marek_Dziewiecki: i czyni wszystko, do Krzyża włącznie, by pomóc nam używać wolności tylko po to, by kochać
[21:14] amadeoaf: ale kto kocha, ten wymaga...
[21:14] ks_Marek_Dziewiecki: Oczywiście! Kochać osobę to wspierać ją i wymagać od niej
[21:14] ks_Marek_Dziewiecki: czyli pomagać w stawianiu sobie wymagań...
[21:15] ks_Marek_Dziewiecki: Tylko od rzeczy możemy niczego nie wymagać, bo ich nie kochamy.
[21:15] monman: a co to jest świętość?
[21:15] monman: czy wiedza i umiejętność w jakiejś dziedzinie to świętość?
[21:15] ks_Marek_Dziewiecki: Świętość to naśladowanie miłości Chrystusa...
[21:15] ks_Marek_Dziewiecki: Święty to mąry i dobry jednocześnie...
[21:15] ks_Marek_Dziewiecki: To osoba, któar świetnie sobie radzi z twardą rzeczywistoscią..
[21:15] ks_Marek_Dziewiecki: To osoba, która postępuje w błogosławiony sposób
[21:16] ks_Marek_Dziewiecki: Wiedza i umiejętności to za mało...
[21:16] ks_Marek_Dziewiecki: świętość to wykorzystywanie wiedzy i umiejętności wyłącznie po to, by kochać
[21:16] blue_3: Księże, a np.: narkomani, mordercy itd... czy nie lepiej byłoby, abyśmy byli nieco ograniczeni w swej wolności - Bóg nie pozbawił nas marzeń - ale są chwile, kiedy pytamy Go, dlaczego nie pomaga nam ich realizować, bo przecież bez Niego nie zrobimy nic...?
[21:16] ks_Marek_Dziewiecki: Bóg pomaga...
[21:16] ks_Marek_Dziewiecki: Więcej już nie może zrobić...
[21:17] ks_Marek_Dziewiecki: Wyciągajmy wnioski z błędów naszych i innych osób...
[21:17] aprylka: Co to znaczy, że człowiek jest na obraz i podobieństwo Stwórcy? Gdzie to podobieństwo wobec nikczemności, jakich wielu ludzi sie dopuszcza?
[21:17] ks_Marek_Dziewiecki: Człwiek jest powodobny do Boga, ale nie odwrotnie!
[21:17] ks_Marek_Dziewiecki: Gdybyśmy nie byli podobni do Boga, to moglibyśmy być nikczemni
[21:17] ks_Marek_Dziewiecki: ale nie byłoby wśród nas świętych!
[21:18] Lars: Jak to jest z osobami chorymi psychicznie – w jaki sposób one są osobą? co decyduje o tym, że jest się osobą i czy to jest dar, który do końca nie rozumiemy?
[21:18] ks_Marek_Dziewiecki: Osoba nie zależy od stanu psychiki.
[21:18] ks_Marek_Dziewiecki: Choroba psychiczna tylko ogranicza na ziemi wyrażanie się osoby...
[21:18] ks_Marek_Dziewiecki: Po śmierci doczesnej nie będzie już tych ograniczeń...
[21:19] ks_Marek_Dziewiecki: Jak śpię, wtedy też nie korzystam ze świadomości...
[21:19] Lars: Jak to wygląda z Bogiem, który jest w Trzech Osobach?
[21:19] ks_Marek_Dziewiecki: Bóg jest Wspólnotą Osób...
[21:19] ks_Marek_Dziewiecki: Żadna osoba nie istnieje w samotności...
[21:20] ks_Marek_Dziewiecki: Nawet Boże osoby nie są samotne, gdyż sposobem istnienia osób jest miłość.
[21:20] blue_3: Księże, podobni do Boga, a tak trudno nam kochać - choć On jest Miłością -trudno uwierzyć w te słowa - Miłość wydawałoby się takie proste
[21:20] ks_Marek_Dziewiecki: Bóg jest osobą i miłością, a człwiek jest osobą, ale nie jest ani Bogiem, ani miłością...
[21:20] ks_Marek_Dziewiecki: To zależy nie od miłości lecz od osób...
[21:20] ks_Marek_Dziewiecki: To nie miłość rozczarowuje, lecz konkretne osoby
[21:21] ks_Marek_Dziewiecki: Ważniejszy jest ten, kto działa niż jego działanie...
[21:21] ks_Marek_Dziewiecki: Tylko dojrzałe osoby mogą dojrzale kochać...
[21:22] Optymistus: Jak się ma choroba psychiczna do świętości?
[21:22] ks_Marek_Dziewiecki: Człowiek poważnie chory psychicznie nie może grzeszyć...
[21:22] ks_Marek_Dziewiecki: Ale też nie może realizować w tej fazie istnienia świętości...
[21:22] ks_Marek_Dziewiecki: bo świętość zakłada mądrość w miłości...
[21:23] amadeoaf: czy to, że niektórzy ludzie są blisko z Bogiem, a niektórzy bardzo daleko od Niego, zależy od ich świadomego wyboru, czy Bóg pozwala niektórym bardizej się do Siebie zbliżyć?
[21:23] ks_Marek_Dziewiecki: Bóg jest blisko wszystkich!!!
[21:23] ks_Marek_Dziewiecki: To od nas zależy, na ile na tę Jego bliskość odpowiadamy...
[21:23] ks_Marek_Dziewiecki: Czasem zależy to też od wychowania i wpływu innych osób...
[21:24] ks_Marek_Dziewiecki: Ale Bóg jest blisko każdego z nas...
[21:24] ks_Marek_Dziewiecki: On kocha bezwarunkowo i wszystkich
[21:24] aprylka: Czym jest osobowość? Czy osobowość to to samo co charakter? Jeśli nie, to czym się różnią?
[21:24] ks_Marek_Dziewiecki: Osobowość to więcej niż charakter.
[21:25] ks_Marek_Dziewiecki: To sposób interpretowania i przeżywania siebie oraz świata...
[21:25] ks_Marek_Dziewiecki: Ale osoba to więcej niż osobowość!
[21:25] ks_Marek_Dziewiecki: Czasem ktoś radyklalnie zmienia osobowość, ale dalej jest tą samą osobą!
[21:25] aprylka: Jak właściwie ukształtować własną osobę? osobowość?
[21:25] aprylka: Co Księdza zdaniem ma największy wpływ na naszą osobowość?
[21:26] ks_Marek_Dziewiecki: Najważniejsza jest POSTAWA, jaką zajmuje dana osoba wobec siebie, ludzi i Boga...
[21:26] ks_Marek_Dziewiecki: Osobowosć może pomóc lub utrudnić
[21:26] ks_Marek_Dziewiecki: ale dycyduje OSOBA!
[21:26] amadeoaf: czy można być dobrym człowiekiem, żyjąc w odizolowaniu od społeczeństwa?
[21:27] ks_Marek_Dziewiecki: Ktoś może mieć sporo lęków i natrętnych myśli, a zająć dojrzałą postawę wobec siebie i świata!
[21:27] ks_Marek_Dziewiecki: Można tylko w wyjątkowych sytuacjach...
[21:27] ks_Marek_Dziewiecki: Ucieczka od kontaktu jest znakiem kryzysu osoby...
[21:27] Lars: Czy można stracić ten dar bycia osobą?
[21:27] ks_Marek_Dziewiecki: Nie, osobą będziemy już na zawsze!...
[21:28] ks_Marek_Dziewiecki: Możemy natomiast postępować w sposób niegodny naszej godności, jaką ma osoba
[21:28] Lars: Szatan jest właściwie rozbiciem osoby, w dodatku nie potrafi kochać – czy zatem można powiedzieć, że on jest osobą?
[21:28] ks_Marek_Dziewiecki: Szatan jest osobą w kryzysie...
[21:28] ks_Marek_Dziewiecki: Ale ponieważ jest świadomy i wolny, pozostaje zawsze osobą.
[21:28] amadeoaf: kto powinien nauczyć człowieka, jak kochać Boga, ludzi?
[21:29] ks_Marek_Dziewiecki: Inni ludzie, począwszy od rodziców...
[21:29] ks_Marek_Dziewiecki: Ale jedynym niezawodnym nauczycielem jest oczywiście tylko Bóg...
[21:29] ks_Marek_Dziewiecki: Gdyż tylko On jest Osobą i Miłością...
[21:29] ks_Marek_Dziewiecki: My jesteśmy osobami, ale nie miłością...
[21:29] ks_Marek_Dziewiecki: Potrzebujemy całej wiecznosci, by uczyć się kochać.
[21:29] Moderator: Na ile człowiek kształtuje się sam, a na ile kształtuje go otoczenie?
[21:30] ks_Marek_Dziewiecki: To zależy od danej osoby...
[21:30] ks_Marek_Dziewiecki: Ewentualna podatność na wpływy ze strony innych to moja cecha, a nie tych innych
[21:30] silence: osoba czyli dziecko Boga - czy jesteśmy w stanie tego w pełni doświadczyć za życia?
[21:30] ks_Marek_Dziewiecki: Za życia doczesnego nie...
[21:31] ks_Marek_Dziewiecki: Dlatego osoba to ktoś, kto żyje wiecznie...
[21:31] ks_Marek_Dziewiecki: Nigdy nam się nie znudzi odkrywanie w sobie ciągle nowego bogactwa...
[21:31] ks_Marek_Dziewiecki: Oczywiście z pomocą Boga i ludzi, którzy kochają...
[21:31] amadeoaf: czy przebywając w "złym towarzystwie", możemy stać się dobrymi ludźmi, czy raczej będziemy tacy jak nasze otoczenie?
[21:32] ks_Marek_Dziewiecki: To nie przypadek, że ktoś wybiera złe towarzystwo...
[21:32] ks_Marek_Dziewiecki: Człowiek szlachetny potrafi wspierać i kochać wszystkich
[21:32] ks_Marek_Dziewiecki: ale do domu i do serca wpuszcza tylko tych, którzy też kochają...
[21:32] monman: a czy oświecenie umysłu nie może powodować odosobnienia? (bo np. nie ma o czym rozmawiać z innymi)
[21:33] ks_Marek_Dziewiecki: To trzeba szukać takich, z którymi jest o czym rozmawiać...
[21:33] ks_Marek_Dziewiecki: I zacząć od modlitwy
[21:33] ks_Marek_Dziewiecki: bo Bóg to Ktoś, z Kim można rozmawiać o wszystkim!
[21:33] Optymistus: A jak pomagać dzieciom ze ''złego towarzystwa''?
[21:33] ks_Marek_Dziewiecki: Wciągając je w lepsze towarzystwo...
[21:34] ks_Marek_Dziewiecki: Ważne, by nie moralizować, tylko ułatwiać lepsze alternatywy...

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie