Świątynia


[20:59] <ksiadz_na_czacie3>: szBoże :)
[20:59] <opik9>: Szczęść Boże ks3 :)
[20:59] <ksiadz_na_czacie3>: witajcie
[20:59] <langusta_>: witamy
[20:59] <ksiadz_na_czacie3>: Jutro rocznica poswięcenia Bazyliki Lateraneńskiej
[21:00] <NICszczegolnego>: a która ta rocznica w tym roku? ;)
[21:00] <langusta_>: siedziba papieży od 313 roku
[21:00] <ksiadz_na_czacie3>: czyli katedry Papieża
[21:00] <ksiadz_na_czacie3>: Matki Kościołów miasta i swiata
[21:01] <ksiadz_na_czacie3>: dlatego pomyślałem, żeby porozmawiać o świątyni
[21:01] <ksiadz_na_czacie3>: czym ona jest
[21:01] <ksiadz_na_czacie3>: jak się "rodzi" świątynia
[21:02] <ksiadz_na_czacie3>: także porozmawiać o świątyni, jaką my jesteśmy
[21:02] <aprylka>: przypomniał mi się taki cytat: "gdy chcesz zbudować statek obudź w ludziach tęsknotę za morzem" - można to przełożyć na świątynię i tęsknotę za Bogiem :)
[21:02] <ksiadz_na_czacie3>: zacznijmy od pewnej starożytnej pielgrzymki :))
[21:03] <ksiadz_na_czacie3>: wrzucę Wam opis tej pielgrzymki...
[21:03] <ksiadz_na_czacie3>: Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdy słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: „Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję”. A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: „Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem”. I zdjęty trwogą rzekł: „O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!” Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę. I dał temu miejscu nazwę Betel - Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz."( Rodz28,10-19)
[21:04] <ksiadz_na_czacie3>: łoooo :)
[21:04] <ksiadz_na_czacie3>: przeczytajcie...
[21:05] <ksiadz_na_czacie3>: słusznie powiedziala aprylka o tęsknocie za Bogiem, jako elemencie "fundamentu" światyni
[21:06] <ksiadz_na_czacie3>: zwróćcie uwagę, że świątynie powstają w szczególnych miejscach...
[21:07] <anulka12370>: tak jak np. Jasna Góra
[21:07] <marzanna>: no a co z osiedlowymi kościołami?
[21:07] <aprylka>: anulka, Twój kościół parafialny to też świątynia ;)
[21:07] <anulka12370>: aprylka, też
[21:07] <anulka12370>: ale nie ma jakiejś cudownej historii
[21:07] <anulka12370>: co innego z Jasną Górą, Maryja sama wybrała to miejsce
[21:07] <Hinduska>: jak wiele innych
[21:08] <keharito>: anulka, nie Maryja, tylko Paulini
[21:08] <aprylka>: no w pewnym sensie na pewno, aczkolwiek nie jest to miejsce objawień ;)
[21:08] <anulka12370>: keherito, nieprawda
[21:08] <aprylka>: keharito, Paulini za sprawą Maryi ;)
[21:08] <ksiadz_na_czacie3>: w miejscach spotkania człowieka z Bogiem...
[21:08] <aprylka>: nie trza sięgać tak wielkich miejsc, jak Jasna Góra czy inne sanktuaria
[21:08] <spamer>: powstają, gdzie powstają, później to miejsce spotkania dopiero
[21:08] <ksiadz_na_czacie3>: kosciół osiedlowy też staję się szczególnym miejscem dla mieszkanców osiedla
[21:09] <spamer>: ale stają się miejscem spotkania dopiero, jak powstają, a nie odwrotnie
[21:09] <marzanna>: właśnie
[21:09] <ksiadz_na_czacie3>: owszem, ale się stają...
[21:09] <aprylka>: niekoniecznie... wpierw musi być wspólnota, choćby tylko z racji zamieszkania w jednym miejscu, by powstał kościół
[21:10] <marzanna>: ludzie nie chcą już spotykać się z Bogiem w kościołach
[21:10] <aprylka>: jak nie, jak tak
[21:10] <ksiadz_na_czacie3>: i powstaja w miejscu tęsknoty za Bogiem, w miejscu, gdzie się ogniskuje pragnienie ludzi, by z Bogiem zamieszkać...
[21:10] <spamer>: wspólnota jest i przedtem, później buduje się kościół, a później dekret biskupa o podziale parafii
[21:10] <marzanna>: niestety, już tak nie jest
[21:10] <marzanna>: ludzie chyba przestali tęsknić za Bogiem, a chodzą do kościoła z obowiązku
[21:10] <aprylka>: nie wszyscy
[21:10] <langusta_>: marzanna, nie uogólniaj ;)
[21:11] <marzanna>: ale większość i to jest smutne
[21:11] <aprylka>: a ci, którym się wydaje, że mogą żyć bez Boga, tak naprawdę głęboko w duszy mają tęsknotę za Bogiem
[21:11] <anulka12370>: aprylka, owszem
[21:12] <anulka12370>: nawet jakiś wiersz był Miłosza
[21:12] <anulka12370>: piękny
[21:12] <Awa>: aprylka, skąd wiesz?
[21:12] <aprylka>: Awa, bo rozmawiam z takimi ludźmi
[21:12] <Awa>: to nie są ci, którzy żyją bez Boga
[21:12] <aprylka>: nie żyją, tylko, którym się wydaje ;)
[21:12] <aprylka>: to różnica
[21:12] <marzanna>: ci, co nie chodzą do kościoła twierdzą, że Boga spotkają wszędzie

[21:12] <ksiadz_na_czacie3>: wróćmy jednak do syna Izaaka...
[21:12] <keharito>: ciekawe, dlaczego Jakub podłożył kamień pod głowę??
[21:12] <langusta_>: bo nie było wówczas jaśków :P
[21:12] <keharito>: umartwiał się??
[21:12] <ksiadz_na_czacie3>: spotkał Boga i upamietnił to miejsce, kamieniem, pomazanym oliwą...
[21:12] <anulka12370>: a dlaczego oliwą?
[21:13] <keharito>: dzisiaj ołtarz to też kamień pomazany oliwą
[21:13] <anulka12370>: a oliwa to jakiś znak?
[21:13] <keharito>: Ducha Św.
[21:13] <ksiadz_na_czacie3>: ocenił, że to miejsce jest miejscem przejmującym świętym lękiem...
[21:13] <ksiadz_na_czacie3>: że w tym miejscu objawia się Bóg
[21:13] <ksiadz_na_czacie3>: że jest ono bramą do Nieba...
[21:14] <Awa>: jaki ,,swiety lęk" - w kościółku ogrzewanym, nowoczesnym, modnym?
[21:14] <Awa>: gdzie zimno i chłód dawnych posadzek?
[21:14] <ksiadz_na_czacie3>: u mnie, Awo :)
[21:14] <anulka12370>: Awa, u mnie też zimno w kościele
[21:14] <Awa>: :)zazdroszczę iwspółczuję jednocześnie
[21:14] <spamer>: mistyczne spotkanie z Bogiem
[21:14] <marzanna>: piszę o tym, że mimo, iż to jest miejsce ''przejmujące lękiem'', niektórzy tego nie czują
[21:14] <aprylka>: marzanna, bo nie o czucie, a o wybór chodzi :)
[21:14] <spamer>: niektórzy czują spokój w kościele, to nie przypadek
[21:15] <langusta_>: marzanna, pisz o sobie, nie o innych, będzie bardziej autentycznie
[21:15] <ksiadz_na_czacie3>: i tak to Jakub w kananejskim miasteczku o nazwie Luz
[21:15] <ksiadz_na_czacie3>: dał początek kultu Boga Jedynego
[21:15] <ksiadz_na_czacie3>: nazwał to miejsce BetEl
[21:15] <ksiadz_na_czacie3>: Dom Boga
[21:15] <ksiadz_na_czacie3>: 17 km od Jerozolimy...
[21:16] <keharito>: przypomina mi się spotkanie Jezusa z Samarytanką, o tej górze i tym miejscu, co rozmawiali
[21:17] <spamer>: u źródełka
[21:17] <spamer>: wtedy
[21:17] <prilek>: myślę, że Świątynia odnosi się raczej do ciała :)
[21:17] <aprylka>: prilek, jest miejscem "cielesnym" ale również duchowym - w niej uobecnia się sam Bóg :)
[21:17] <prilek>: no tak
[21:17] <aprylka>: (hmm... chyba zamilknę, bo biblista ze mnie żaden)
[21:17] <ksiadz_na_czacie3>: Luz - BetEl, ma swoją ciekawą duchową historię...
[21:17] <ksiadz_na_czacie3>: tysiąc lat po Jakubie
[21:17] <ksiadz_na_czacie3>: pojawił się niejaki Jeroboam...
[21:17] <ksiadz_na_czacie3>: krol oodstępca
[21:17] <ksiadz_na_czacie3>: i....
[21:18] <ksiadz_na_czacie3>: w BetEl, zaprowadzil kult złotego cielca...
[21:18] <langusta_>: ustanowił tam miejsce kultu cielca
[21:18] <ksiadz_na_czacie3>: co się wtedy stało?
[21:18] <ksiadz_na_czacie3>: zmienił się status tego miejsca...
[21:18] <spamer>: chyba posąg nie postał za długo
[21:19] <ksiadz_na_czacie3>: Dom Boga (Betel)
[21:19] <ksiadz_na_czacie3>: zamienił się
[21:19] <ksiadz_na_czacie3>: na dom nieprawości
[21:19] <ksiadz_na_czacie3>: Bet Awen
[21:19] <ksiadz_na_czacie3>: postał około 200 lat, spamerze
[21:19] <spamer>: uuuu
[21:20] <ksiadz_na_czacie3>: ta historia z Betel
[21:20] <ksiadz_na_czacie3>: prowadzi nas do jutrzejszej Ewangelii
[21:20] <ksiadz_na_czacie3>: czytaliście, nieprawdaż??
[21:20] <marzanna>: yes
[21:21] <ksiadz_na_czacie3>: wspaniała świątynia Heroda Wielkiego
[21:21] <ksiadz_na_czacie3>: budowali ją 46 lat
[21:21] <aprylka>: to i tak krócej niż pewną świątynię w Polsce ;)
[21:21] <Awa>: aprylka, o tym samym myślałam
[21:21] <ksiadz_na_czacie3>: ale...
[21:21] <ksiadz_na_czacie3>: kupcy i bankierzy zrobili z niej supermarket
[21:22] <ksiadz_na_czacie3>: baranki, woły, gołębie
[21:22] <ksiadz_na_czacie3>: kantory
[21:22] <spamer>: hmmm... podobnie jak odpust dzisiaj
[21:22] <marzanna>: wcale nie
[21:22] <spamer>: tyle, że to już poza świątynią
[21:22] <ksiadz_na_czacie3>: można powiedzieć, że Pan Jezus z wielkim zapałem wystąpił przeciw robieniu z domu Jego Ojca bet awen
[21:23] <ksiadz_na_czacie3>: domu nieprawości
[21:23] <spamer>: wszak prorok pisze: "gorliwość o dom Twój..."
[21:23] <Awa>: a czyż takimi domami nie są dziś pewne sanktuaria?
[21:23] <ksiadz_na_czacie3>: myślę, że nie
[21:23] <ksiadz_na_czacie3>: Awo
[21:23] <Awa>: przecież tam są całe ,,kombinaty"
[21:23] <marzanna>: a ja myślę, że tymi domami dzisiaj są supermarkety
[21:24] <marzanna>: bedące w opozycji do Domu Bożego
[21:24] <ksiadz_na_czacie3>: ale nie w świątyniach
[21:24] <marzanna>: nie w świątyniach, ale zabierają wiernych
«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie