Dorosłość czy dziecięctwo?

[20:59] <Prowadzacy>: W temacie dzisiejszym podane jest pytanie
[21:00] <opik7>: proszę o zakończenie rozmów prywatnych i trzymajmy się tematu
[21:00] <keharito>: tak jest
[21:00] <Prowadzacy>: może, więc zastanówmy się, co to takiego być Dzieckiem Bożym?
[21:00] <butwbutonierce>: Prowadzący - czy ja na wstępie mogę prosić o doprecyzowanie?
[21:00] <keharito>: jeśli ma się Ojca to jest się dzieckiem
[21:01] <Prowadzacy>: a bliżej keharito?
[21:01] <butwbutonierce>: bo zastanawiam się, czy to dziecięctwo Boże przeciwstawiamy dorosłość w ogóle, czy dorosłość też Bożą?
[21:01] <keharito>: jeśli wierzę że Bóg to ojciec który mnie kocha to nie mam "problemu" z tym że jestem dzieckiem
[21:01] <langusta_>: jeśli Bóg naszym Ojcem, to my Jego Dziećmi
[21:01] <rapiTaufi>: zależy co rozumiemy przez temat
[21:01] <grzesznica27>: być dorosłym a czuć w sobie dziecko
[21:02] <Prowadzacy>: Może zadam pytanie przewrotnie: Jestem dorosłym czy dzieckiem Bożym?
[21:02] <ataner155>: raczej ufać jak dziecko
[21:02] <martyna1804>: "Musisz stać się dzieckiem, by wejść do nieba":)
[21:02] <langusta_>: to 2-gie
[21:02] <butwbutonierce>: ale prowadzący, dorosłym Bożym czy nie Bożym?
[21:02] <keharito>: ale Jezus mówi Jeśli nie staniecie się jak dzieci, a mówi to do dorosłych
[21:02] <ataner155>: to drugie zdecydowanie
[21:02] <langusta_>: po mi po być dorosłym, gdy zagubię 2-gie
[21:02] <Prowadzacy>: W sakramencie chrztu doznaliśmy tak radykalnej przemiany, tak ścisłego zjednoczenia z Bogiem, że staliśmy się Jego dziećmi. Dziecięctwo Boże to również określenie dokonanego w nas przez Ducha Świętego nowego narodzenia, ożywienia życiem Bożym i usprawiedliwienia.
[21:02] <kluseczka>: to już koniec tematyka?
[21:02] <majim>: a co to za różnica jak się co nazywa?? Człowiek jest człowiekiem i już...
[21:03] <rapiTaufi>: dzieciństwo to obmycie z grzechu pierworodnego a dorosłość to dary Ducha Świętego
[21:03] <Prowadzacy>: co z tego wynika?
[21:03] <grzesznica27>: czy my tak naprawdę dorastamy?
[21:03] <Joda>: czy jako dorośli umiecie być ufni jak dziecko? To jest sedno
[21:04] <rapiTaufi>: Żeby dorosnąć musimy być ochrzczeni
[21:04] <keharito>: to żeby na siłę nie stawać się dorosłym przed Bogiem, ale rozwijać w sobie to dziecięctwo
[21:04] <karolina1x>: bycie dzieckiem Bożym to dla mnie przede wszystkim ufność że nic mnie złego nie spotka, bo On czuwa czyli mój niebieski Ojciec
[21:04] <Joda>: zakochani, zapatrzeni i ufni w stosunku do Boga
[21:04] <langusta_>: nie chodzi o to, by pozostać dziećmi, ale by stawać się dziećmi, to zakłada postęp, osiągnięcie, dojrzałość...
[21:04] <grzesznica27>: wierzyć słowu Boga jak dziecko bezgranicznie i bez swojego ale
[21:04] <kluseczka>: powrót do wcześniejszych form?
[21:04] <Joda>: a o pragnienia bycia samodzielnym i dorosłym Bóg się nie kłóci
[21:04] <ataner155>: Karolina - niejedno zło cię spotka... w końcu krzyż.. ma swoje prawa
[21:05] <Prowadzacy>: Czy określenie "Dzieci Boże" to tylko pobożne nazwanie nas chrześcijan??
[21:05] <Joda>: dziecko też marzy o dorosłości
[21:05] <keharito>: nie
[21:05] <rapiTaufi>: Dlatego czynimy krzyż z wody dziecku
[21:05] <martyna1804>: dziecko Boże odnosi się do tego iż Bóg jest naszym Ojcem
[21:05] <Prowadzacy>: Joda a może dorosły marzy by być dzieckiem?
[21:05] <langusta_>: krzyż z wody?[mina]
[21:05] <keharito>: tutaj znowu chodzi o nasza relacje z Ojcem
[21:05] <Joda>: czasem tak
[21:06] <keharito>: na starość się dziecinnieje
[21:06] <ataner155>: jeśli dorosły o tym marzy to znaczy - że gdzieś się pogubił
[21:06] <ataner155>: i chce uciec
[21:06] <grzesznica27>: Bóg nas stworzył i ma prawo nazywać się naszym Ojcem
[21:06] <Joda>: niekoniecznie ataner
[21:06] <Prowadzacy>: to jak z tym naszym dziecięctwem Bożym?
[21:06] <ataner155>: ale w większości przypadków Joda
[21:06] <langusta_>: Prowadzący. To pytanie zasadnicze, co dorosły rozumie przez pojęcie dziecko? (dziecięctwo czy zdziecinnienie starcze)
[21:06] <Joda>: ataner... nie
[21:06] <ataner155>: Joda...tak
[21:07] <Joda>: nie
[21:07] <wladek>: tu chodzi o relacje między Bogiem Ojcem a człowiekiem synem
[21:07] <keharito>: trzeba zapytać św. Teresy od Dzieciątka Jezus jak z tym dziecięctwem
[21:07] <wladek>: stąd modlimy się „Ojcze nasz...”
[21:07] <Prowadzacy>: czy jak pisze keharito na starość zdziecinniejemy??;)
[21:07] <keharito>: ja chcę
[21:07] <keharito>: być dzieckiem a nie zdziecinnieć!!•[21:07] <ataner155>: na starość wszyscy dziecinnieją
[21:07] <majim>: oby nie
[21:07] <Joda>: dziecięctwo to nie zdziecinnienie
[21:07] <Prowadzacy>: zobaczcie co pisze Święty Jan
[21:07] <Prowadzacy>: Św. Jan z naciskiem stwierdza, że nasze dziecięctwo Boże nie jest tylko nazwą, pustym słowem, lecz tajemniczą rzeczywistością. Mówi on: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3,1). Dzieckiem Bożym staje się ten, kto został wewnętrznie przemieniony i odrodzony przez Ducha Świętego. Jesteśmy dziećmi Bożymi dlatego, że Duch Święty zjednoczył nas ściśle z Ojcem i Synem Bożym, Jezusem Chrystusem. Być dzieckiem Bożym, znaczy uczestniczyć w nadprzyrodzony sposób w życiu Trójcy Świętej. Nikt przy pomocy swoich naturalnych sił nie potrafi przemienić siebie w dziecko Boże. Dokonuje tego tylko Duch Święty.
[21:07] <langusta_>: cytat "jak dzieci" nie jest synonimem infantylizmu
[21:07] <rapiTaufi>: niektórzy dziecinnieją ze starości trzeba się nimi opiekować jak dziećmi
[21:07] <butwbutonierce>: infantylizacja dorosłych i adolescencja dzieci to podobno wyróżniki naszej kultury:)
[21:08] <Prowadzacy>: ktoś to skomentuje??
[21:08] <majim>: najpierw niech ktoś przeczyta;)
[21:08] <martyna1804>: piękne treści :D
[21:08] <butwbutonierce>: jak ktoś przeczyta, to pewnie skomentuje;)
[21:08] <keharito>: Prowadzący a po co komentować Ducha św. ??;)
[21:08] <wi_ki>: jesteśmy adoptowanymi dziećmi przez Boga
[21:08] <butwbutonierce>: Prowadzący, musisz do nas mówić mniejszymi cząsteczkami :D
[21:08] <martyna1804>: czyli Duch Święty...
[21:08] <Prowadzacy>: wi_ki w jaki sposób??
[21:09] <Joda>: keharito wszystko wie (wyłączam się)
[21:09] <grzesznica27>: Myślę że zaufać całkowicie Bogu to trzeba taką łaskę otrzymać
[21:09] <langusta_>: usynowieni
[21:09] <wi_ki>: to nas odróżnia od Jezusa
[21:09] <Prowadzacy>: super langusta
[21:09] <wi_ki>: w tym zakresie, On jest rodzony, my adoptowani
[21:09] <butwbutonierce>: e, to mi przypomina quiz, gdzie jest tylko jedna właściwa odpowiedź, idę wisieć
[21:10] <karolina1x>: to chodzi o to że małe dziecko wierzy na słowo swoim rodzicom, rodzic jest dla dziecka kimś ważnym i my tak mamy wierzyć Bogu.....
[21:10] <wi_ki>: jesteśmy Jego własnością
[21:10] <Prowadzacy>: to może jeszcze jeden cytat ze Świętego Jana: „Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni; bo ujrzymy Go takim, jakim jest”
[21:11] <grzesznica27>: Dziecko Boże - my dajemy z siebie wszystko dla Boga a On dla nas jak najlepszy ojciec
[21:11] <martyna1804>: bo życie z góry jest do kitu tylko dzięki Bogu jakoś żyjemy w perspektywie życia wiecznego
[21:11] <rapiTaufi>: jesteśmy jego dziećmi bo nas zrodził z Ducha Świętego, mamy dusze stworzoną przez Boga
[21:11] <Prowadzacy>: Bo życie to tylko marności i ograniczenia???
[21:11] <ataner155>: życie z góry jest do kitu? to masz ciekawy obraz swojego stworzyciela martyna
[21:12] <grzesznica27>: życie jest piękne
[21:12] <martyna1804>: ja jestem na etapie czytania Koheleta
[21:12] <martyna1804>: nie tylko
[21:12] <Prowadzacy>: już ktoś to napisał prawie 2000 lat temu
[21:12] <martyna1804>: przecież ta perspektywa jest
[21:12] <wladek>: ja mimo wszystko cieszę się każdym porankiem :)
[21:13] <ataner155>: i tak ma być wladek
[21:13] <martyna1804>: stworzyciel jest wszechwładny, ma swoje plany, my ich nie zdołamy zmienić, wiec trzeba się podporządkować
[21:13] <Prowadzacy>: ten ktoś to Święty Paweł :)
[21:13] <ataner155>: Martyna - on ci dał wolną wolę... nie musisz, możesz chcieć
[21:13] <martyna1804>: wiem
[21:14] <martyna1804>: ale innego wyjścia nie dał, wiec trzeba mu ufać w to co dał
[21:14] <grzesznica27>: nie musimy się niczego bać bo nie jesteśmy sami
[21:14] <Prowadzacy>: głównie tutaj chodzi o ufność i miłość jaką wykazuje dziecko do Ojca
[21:14] <Prowadzacy>: to dlatego mamy żyć jak dzieci Boże
[21:15] <rapiTaufi>: i żyjemy
[21:15] <keharito>: a co to znaczy żyć jak dziecko Boże ??
[21:15] <Prowadzacy>: super, podaj przykłady :)
[21:15] <grzesznica27>: dziecko patrzy na rodzica i ufa mu i kocha dlatego my też tak powinniśmy
[21:15] <martyna1804>: no powinniśmy
[21:15] <rapiTaufi>: spełniam jego wole
[21:16] <rapiTaufi>: bo mu ufam
[21:16] <martyna1804>: przecież nie znamy jego planów wiec co nam zostaje
[21:16] <Prowadzacy>: czy tylko wola ?
[21:16] <grzesznica27>: zaufanie bezgraniczne jak byś szedł z zamkniętymi oczami, a on cię trzymał za rękę
[21:16] <rapiTaufi>: Nie tylko wole jego testament
[21:16] <martyna1804>: no nie tylko
[21:17] <martyna1804>: przecież stworzył nas z miłości
[21:17] <grzesznica27>: z miłości i dla miłości
[21:17] <langusta_>: z i do
[21:17] <Prowadzacy>: a rozmowa?
[21:17] <grzesznica27>: tak niezbędny dialog
[21:18] <martyna1804>: rozmowa - modlitwa?
[21:18] <Prowadzacy>: dziecko z rodzicem rozmawia a my w jaki sposób mamy rozmawiać?
[21:18] <rapiTaufi>: Rozmowa z nim(modlitwa) też ją spełniamy
[21:18] <grzesznica27>: i umiejętność słuchania
[21:18] <langusta_>: modlitwa
[21:18] <ataner155>: modlitwa
[21:18] <grzesznica27>: czytanie pisma św.
[21:18] <keharito>: rozmyślanie i słuchanie Słowa
[21:18] <keharito>: a także modlitwa obecności
[21:19] <ataner155>: obserwacja życia? myśli? pragnień?
[21:19] <martyna1804>: modlitwa obecności?
[21:19] <keharito>: ta
[21:19] <Prowadzacy>: czy Duch Święty nam jakoś w tej rozmowie pomaga?
[21:19] <ataner155>: ?
[21:19] <ataner155>: owszem - przynajmniej powinien
[21:19] <keharito>: Kiedy nie umiemy się modlić sam Duch przyczynia się za nami
[21:19] <langusta_>: nio, nawet więcej niż myślimy Prowadzący
[21:19] <langusta_>: jak trzeba sam za nas mówi;)
[21:19] <grzesznica27>: Duch święty nas usposabia do modlitwy przez wyciszenie, skupienie

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie