Anioły do mnie wysyłaj...

Na czacie ponownie ks. Piotr Prusakiewicz, michalita, redaktor naczelny czasopisma o aniołach i życiu duchowym, „Któż jak Bóg” oraz animator generalny Rycerstwa Św. Michała.

[21:01] ksiadz_na_czacie2: Szczęść Boże! Witam na czacie portalu Wiara.pl. Gościem dzisiejszego wieczoru po raz kolejny jest Ksiądz Piotr Prusakiewicz, michalita, redaktor naczelny czasopisma o aniołach i życiu duchowym, „Któż jak Bóg” oraz animatore generalny Rycerstwa Św. Michała. Serdecznie witamy.
[21:01] ksiadz_na_czacie2: Temat rozmowy: „Anioły do mnie wysyłaj”

[21:01] ks_Piotr_Prusakiewicz: Szczęść Boże, witam wszystkich na anielskim wieczorze na portalu www.wiara.pl

[21:01] ksiadz_na_czacie2: Czym zajmuje się Rycerstwo świętego Michała?
[21:02] ksiadz_na_czacie2: Internautów proszę o pytania.
[21:03] ks_Piotr_Prusakiewicz: Rycerstwo św. Michała to ruch apostolski, który w swym charyzmacie ma na celu duchową walkę poprzez modlitwę i post o zbawienie dusz pod sztandarem św. Michała. Wspomaga wszystkich, którzy doświadczają pokus i trudności, zniewoleń. Jest ważną częścią w życiu Kościoła. To grupa pokutniczo-modlitewna.

[21:03] Michael102: Jakie są podstawy teologiczne nabożeństwa do Św.Michała?
[21:04] ks_Piotr_Prusakiewicz: Św. Michał odegrał wyjątkową rolę w historii zbawienia. Jest obecny w jej ważnych momentach. Kościół uważa go za szczególnego patrona. Był opiekunem duchowym wielu świętych. Nabożeństwo do niego praktykowane jest od poczatku, a w dzisiejszych czasach wydaje się mieć szczególne znaczenie.

[21:06] donia: Co dziś mozna powiedzieć o Godzinie Straży może to troche pytanie nie dokładnie na temat ale wstraży honorowej miorą udział wszystkie zastępy anielskie
[21:07] ks_Piotr_Prusakiewicz: Jednym z zadań aniołów jest trwanie w adoracji i uwielbianiu Pana Boga. Są wierni zleconej im misji. W czasie Eucharystii podczas prefacji kapłan śpiewa: a teraz ze wszystkimi chórami aniołów śpiewamy "Święty, Święty, Święty"

[21:08] langusta_: interpretacjach biblijnych liczba porządków niebiańskich (chórów) waha się od 7 do 11. ile jest aniołów w danym chórze? czyli pytanie czy znamy liczbę Aniołów ?
[21:09] ks_Piotr_Prusakiewicz: Pismo Św. mówi o ogromnej liczbie stworzonych przez Pana Boga aniołów, jednak nie precyzuje jej dokładnie. W księdze Daniela czytamy: 10000 po 10000 stało przed Nim, czyli przed Bogiem.
[21:09] ks_Piotr_Prusakiewicz: Liturgia mówi o "nieskończonych zastępach pańskich". Prawda o aniołach jest zawsze prawdą cząstkową i pewien próg tajemnicy jest dla nas nieprzekraczalny. Dlatego na to pytanie nie znamy odpowiedzi i jej znać nie będziemy. Zapisana jest w Bożym komputerze i nie mamy hasła :-) I na tym trzeba poprzestać.

[21:10] asia17: Jak wygląda anioł i skąd o tym wiemy? Czy to ludzie nadają aniołom postać człowieczą?
[21:11] ks_Piotr_Prusakiewicz: Anioł jest czystym duchem, jednak może ukazać się w widzialnej postaci. Pismo święte wyróżnia dwa rodzaje anielskich zjawień, tzw. konwencja realistyczna i konwencja symboliczna.
[21:12] ks_Piotr_Prusakiewicz: W tej pierwszej aniołowie jawią się jako młodzi mężczyźni, z reguły silni, urodziwi, wytwornie ubrani. Ich podobieństwo do człowieka jest tak doskonałe, że ludzie nie zdają sobie sprawy z obecności anioła. Np Tobiasz czy św. Piotr dowiedzieli się o tym po pewnym czasie, na końcu.
[21:13] ks_Piotr_Prusakiewicz: Konwencja symboliczna to aniołowie jako uskrzydlone istoty. Ich pojawienie się budziło lęk, towarzyszyły temu takie zjawiska jak światło, dym, błyskawice czy płomienie.
[21:14] ks_Piotr_Prusakiewicz: Wizerunki aniołów mają za podstawę te biblijne obrazy, choć wizerunki aniołów mogą być też tworem czysto ludzkiej wyobraźni.

[21:14] rafe: czy oglądał ksiądz film pt: "Miasto Aniołów" ? Co ksiądz sądzi o tym filnie - czy aniołowie podobnie się zachowują w rzeczywistości???
[21:15] ks_Piotr_Prusakiewicz: Nie spotkałem się z filmem, który w sposób wierny Biblii i nauce Kościoła ukazywałby anielskie postacie. Często filmowi aniołowie są bardzo holywoodzcy. Brakuje im wiele do tego, jak jawią się w Biblii.
[21:16] ks_Piotr_Prusakiewicz: Nakręcenie katolickiego filmu o aniołach nie jest łatwe. W naszym czasopiśmie istnieje dział "filmowe oblicza aniołów" zawierający recenzje "anielskich" filmów. Zapraszam na stronę www i do archiwum dwumiesięcznika "Któż jak Bóg".

[21:17] ataner155: podobno jesli chce sie zaprzyjaźnic z kimś,można to zrobić za posrednictwem anioła danej osoby...co ksiądz o tym sądzi?
[21:18] ks_Piotr_Prusakiewicz: Kontakt z drugą osobą poprzez jej anioła stróża jest mozliwy i poprawny. Wystarczy wspomnieć o sekrecie papieża bł. Jana XXIII, który modlił się do swojego anioła i anioła stróża rozmówcy, z którym miał się spotkać. Prosił, by owe niebieskie duchy pomogły im znaleźć rozwiązanie nieraz bardzo trudnych spraw.
[21:19] ks_Piotr_Prusakiewicz: Znam ludzi, którzy to czynią regularnie i niekoniecznie interesownie, jak np. zwracanie się do anioła stróża egzaminatora w czasie sesji. Można prosić anioła drugiej osoby, aby pomógł w nawiązaniu i rozwoju relacji przyjaźni.

[21:20] langusta_: archaniołów jest 3 czy 7-miu? -Michał, GAbriel, Rafał czy także i Azreael, Azrafael, Dedrach, Szemkiel ?
[21:21] ks_Piotr_Prusakiewicz: Pismo św. wymienia po imieniu tylko trzech aniołow. W pismach tradycji judaistycznej spotykamy też inne imiona, ale w liturgii czcimy wyłącznie trzech wyżej wspomnianych.
[21:22] ks_Piotr_Prusakiewicz: Dokładna liczba aniołow w chórze archaniołów jest nam nieznana, tak jak w innych chórach.

[21:23] martyna1804: Jakie znaczenie w naszym życiu mają aniołowie,(czy tylko nam stróżują)...?
[21:23] mm_mm_: Co tak naprawdę robią aniołowie na ziemi?
[21:24] ks_Piotr_Prusakiewicz: Mają ważne znaczenie, skoro ich Pan Bóg stworzył i przeznaczył na naszych "duchowych ochroniarzy". Przede wszystkim oddziałują na nasze życie duchowe, wspomagając w wędrówce do domu Ojca. Udzielają natchnień, podpowiedzi, dobrych rad, które mają na celu nasz duchowy wzrost, albo powrót do stanu łaski. Radują się z każdego grzesznika, który się nawraca.
[21:26] ks_Piotr_Prusakiewicz: Nieraz mówimy: coś mnie natchnęło, a to raczej był ktoś, bo anioł jest osobą. To najwierniejszy przyjaciel człowieka. Jego ulubione zajęcie to służba. Poeta pisze, ze każdy anioł ma dwie twarze: jedną zwróconą ku Panu Bogu, którego adoruje i uwielbia, i drugą ku człowiekowi, którego otacza miłością i wspomaga.

[21:27] martyna1804: Czy aniołowie to istoty doskonałe, które postępuja zawsze właściwie, czy też maja swoja wolę?
[21:29] ks_Piotr_Prusakiewicz: Duchy anielskie dziela sie na dwie grupy. Podział nastąpił w chwili próby. Opozycjonistą względem Pana Boga stał się anioł o imieniu Szatan, albo Lucyfer (imię tego samego anioła przed upadkiem). Po stronie Boga opowiedział się anioł o imieniu Michał, do którego przyłączyły sie inne duchy. Od tej chwili człowiek z jednej strony jest wspierany przez dobrych aniołów, a z drugiej kuszony przez złych.
[21:30] ks_Piotr_Prusakiewicz: Dlatego w modlitwie Pańskiej wypowiadamy słowa "nie wódź nas na pokuszenie", czyli daj siłę do walki z pokusą i zbaw nas ode złego. Dobrzy aniołowie zawsze stoją po naszej stronie. Wybór dokonany prze znich na początku jest utrwalony na stałe i zawsze możemy na nich liczyć.

[21:32] aprylka: Czy obok aniołów stróżów, istnieją też złe "anioły kuszenia"?
[21:33] ks_Piotr_Prusakiewicz: Ojcowie Kościoła wspominają, że tak jak każdy człowiek ma obok siebie anioła stróża, tak i towarzyszy mu wysłannik szefa upadłych duchów, anioł kusiciel. Najczęściej uderza nas w najsłabszy punkt naszego duchowego "organizmu" - naszej duszy.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie