Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli...

III niedziela zwykła-Ne 8,1-4a.5-6.8-10; Ps 19,8-10.15; 1 Kor 12,12-30; Łk 4,18; Łk 1,1-4.4,14-21

[21:00] <ksiadz_na_czacie3>: rozmawiamy dziś na kanwie czytań jutrzejszych Kościoła katolickiego, ze wskazaniem na temat: Kościół - ja w Kościele
[21:01] <Emilka>: Ks 3, wprowadzenie w temat się przyda
[21:02] <ksiadz_na_czacie3>: Nehemiasz przynosi nam na jutro obraz ludu zasłuchanego w Slowo Boże
[21:03] <Emilka>: A kto to jest Nehemiasz??
[21:03] <langusta_>: prorok
[21:03] <ksiadz_na_czacie3>: po powrocie z deportacji, gdy Żydzi zamieszkaali w swoich miastach...
[21:04] <ksiadz_na_czacie3>: zebrał się lud koło Bramy Wodnej i zaczęto im czytać Słowo Boże..
[21:04] <ksiadz_na_czacie3>: dlaczego zorganizowano to wielkie czytanie...
[21:04] <_misiek_>: Nehemiasz - podczaszy królewski - króla perskiego Dariusza, który wstawił się do króla w sprawie powrotu Izraelitów i odudowy Świątyni, wraz z kapłanem Ezdraszem odbudowali Jerozolimę i Świątynię
[21:04] <ksiadz_na_czacie3>: powoli z dodaniem objaśnień...
[21:06] <Artoforion>: no, a z niewoli wrócili
[21:06] <ksiadz_na_czacie3>: zgadza się, Arto...
[21:06] <Artoforion>: którą odczytali jako karę Bożą
[21:06] <Artoforion>: i słusznie
[21:06] <Artoforion>: to trzeba im było przypomnieć Boże Słowo
[21:06] <Artoforion>: żeby wiedzieli, jak mają żyć
[21:06] <Artoforion>: nie grzeszyć i nawrócić się do Pana
[21:06] <Artoforion>: potem sie ich zapytał, czy wypełnią
[21:07] <Artoforion>: powiedzieli, że tak
[21:07] <ksiadz_na_czacie3>: Arto, szybko piszesz... bardzo mi pomagasz, dzięki
[21:08] <ksiadz_na_czacie3>: a czemu Żydzi płakali, słysząc Słowo Boże?
[21:08] <Emilka>: Przypominało im, jak bardzo grzeszą
[21:09] <zaz>: byli spragnieni Boga
[21:09] <Emilka>: Żydzi płakali, ponieważ Słowo od Boga było dla nich święte
[21:09] <_misiek_>: płakali, bo ich przodkowie przez dziesiątki lat byli nieposłuszni Słowu
[21:09] <ataner155>: a oni nie?
[21:10] <ksiadz_na_czacie3>: jasne, misiek
[21:10] <ksiadz_na_czacie3>: stąd właśnie wspomniana wyżej przysięga posłuszeństwa
[21:10] <ksiadz_na_czacie3>: skoro nieposłuszeństwo przyniosło im niewolę
[21:11] <ksiadz_na_czacie3>: postanawiają, przysięgają na przyszłość być posłuszni
[21:11] <ola61>: wzruszyli się, słysząc słowa, których dawno nie słyszeli, bo byli w niewoli
[21:11] <_misiek_>: olu, nigdy ich nie słyszeli
[21:12] <_misiek_>: albo tylko częściowo - 70 lat niewoli, a przed niewolą kilkanaście pokoleń nieposłuszeństwa Bogu
[21:12] <Emilka>: Żydzi wierzyli, że Bóg ich zbawi
[21:13] <Emilka>: dlatego byli mu wierni po nawróceniu i dlatego się nawrócili
[21:13] <ola61>: jak to nie słyszeli? a przecież byli zawsze prorocy, którzy mówili, ale nie do zniewolonego narodu
[21:13] <ksiadz_na_czacie3>: wiemy, zachodząc od perspektywy, chrześcijańskiej, że słuchanie Słowa budzi wiarę
[21:13] <Artoforion>: o tak, św. Paweł wyraźnie mówi
[21:13] <Artoforion>: że wiara rodzi się ze słuchania
[21:13] <butwbutonierce>: nie budzi - czasami zabija
[21:14] <maniera>: ksiadz, to wszystko zależy od nastawienia słuchającego - co chce usłyszeć czy wyczytać
[21:14] <maniera>: to nie jest jednoznaczne
[21:14] <Emilka>: Wiara daje siłę
[21:14] <_misiek_>: olu, żyli w niewoli, nie było Biblii, nie było synagog, nie było czasopism, telewizji czy Internetu - prorocy działali lokalnie, w czasie 70 lat było ich niewielu - Daniel, Ezechiel i kilak lat Jeremiasza
[21:14] <ksiadz_na_czacie3>: zatem to czytanie z pewnością odegra też tę podstawowo ważną rolę w ich życiu
[21:14] <ataner155>: ale jeśli to Słowo jest zrozumiałe - inaczej można pobłądzić i odejść
[21:14] <ksiadz_na_czacie3>: dlatego czytano z dodaniem objaśnień, ataner
[21:14] <langusta_>: "Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa" (Rz 10,17)
[21:14] <zaz>: słuchają Słowa i budzi się w nich wiara, pragnienie Boga?
[21:14] <ola61>: ależ nie tak oficjalnie, wtedy poczuli, że są wolni i rozpłakali się
[21:15] <ataner155>: ks, i dobrze - i nadal tak należy to Słowo przekazywać... razem z objaśnieniem
[21:15] <ataner155>: zaz... nie zawsze - czasem budzi się bunt
[21:16] <ksiadz_na_czacie3>: tak robimy, ataner, w kazaniach i homiliach
[21:16] <ataner155>: nie zawsze tak robicie... a potem ludzie pod kościołem gadają... dlaczego trzeba nienawidzić ojca i matkę (się z tym spotkałam)
[21:16] <langusta_>: ataner, "Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie" (Ne 8.8)
[21:17] <ataner155>: langi - czytałam jutrzejsze czytanie - i zauważyłam to zdanie -zapytałam o nie - żeby je ksiądz potwierdził - że należy Słowo rozumieć
[21:17] <ksiadz_na_czacie3>: wiara, która rodzi się ze słuchania Słowa, sprawia więź między ludźmi, wiara jest wspólna i łączy ludzi
[21:17] <ksiadz_na_czacie3>: czyni ich wspolnotą
[21:18] <ola61>: no i w gromadzie jest siła, wspólnota czyni nas silnymi
[21:19] <ataner155>: tak, ola
[21:19] <ataner155>: wspólnie raźniej
[21:19] <ksiadz_na_czacie3>: właśnie, tak rodziła się wiara Kościoła, przez głoszenie apostolskie
[21:20] <ola61>: ataner, raźniej i przyjaźniej, można pogadać i wymienić poglądy
[21:20] <ataner155>: i można dostać słusznie po głowie - czasem trzeba, żeby ktoś powiedział do słuchu ;)
[21:20] <Emilka>: Kościół Boży jest silny, potrafi przezwyciężyć zło, tylko musi bardzo chcieć...
[21:20] <ksiadz_na_czacie3>: Słowo Boga, zrozumiane, przyjęte z wiarą, jest - można powiedzieć - fundamentem Kościoła...
[21:22] <Emilka>: Dokładnie, Słowo Boga jest fundamentem Kościoła, przez co my, będący we wspólnocie Kościoła, jesteśmy umocnieni tą wiarą.
[21:22] <zaz>: a dlaczego nie zawsze rozumiemy Słowo Boże?
[21:22] <ksiadz_na_czacie3>: Będziemy jutro czytać fragment 1 Listu do Koryntian o Kościele jako Mistycznym Ciele Chrystusa [1 Kor 12,12-30 - przyp.red.]
[21:24] <Emilka>: Mistyczne Ciało Chrystusa jest to Najświętsza Hostia
[21:24] <maniera>: Mistyczne Ciało to Kościół, Emilka
[21:24] <maniera>: Hostia to prawdziwe Ciało
[21:24] <Emilka>: No tak, wiem
[21:24] <Emilka>: Kościół Boży
[21:24] <ksiadz_na_czacie3>: fragment ten pokaże nam, jak przyjęte Słowo Boga działa w wierzących pod wpływem Ducha Świętego...
[21:25] <ksiadz_na_czacie3>: w jak wielu darach danych Kościołowi, Chrystus troszczy się o jego trwanie i rozwój
[21:25] <Emilka>: Duch Święty napełania nas mądrością i wiarą, przez co jeszcze bardziej pragniemy zjednoczenia z Bogiem Ojcem
[21:26] <hmDamian>: raczej miłością i szcześciem
[21:26] <ksiadz_na_czacie3>: czy dziś w Kościele są obecne te dary, o których mówi św. Paweł?
[21:26] <Emilka>: W darze Komunii Świętej oraz pokuty i pojednania
[21:26] <maniera>: a jak, ksiadz, przecież są sakramenty, a to najwspanialsze dary
[21:26] <maniera>: czegóż chcieć więcej

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie