Pascha Chrystusa – czy i jak aktualna dla mnie?

[21:01] <ksiadz_na_czacie11>: czas zacząć :) witam wszystkich i zapraszam do wielkotygodniowego pochylenia się i porozmawiania o aktualności Paschy Jezusa w naszym życiu....
[21:01] <ksiadz_na_czacie11>: właśnie może zacznijmy od wyjaśnienia samego terminu "pascha".... z jakim wydarzeniem związane są w tradycji żydowskiej święta Paschy?
[21:02] <paczka_dropsow>: wyjściem
[21:02] <Palolina>: wyjściem z Egiptu, przejściem przez Morze czerwone
[21:02] <paczka_dropsow>: znaczy uwolnienie z ziemi egipskie i z domu niewoli
[21:03] <olcik90>: pascha ze zmartwychwstaniem się kojarzy
[21:03] <ksiadz_na_czacie11>: święta Paschy to żydowskie święta upamiętniające wyjście (wyprowadzenie) z Egiptu, ale i przejście, oraz wejście do Ziemi Obiecanej
[21:03] <ksiadz_na_czacie11>: a samo słowo znaczy właśnie to: "wyjście, przejście"
[21:05] <ksiadz_na_czacie11>: dla Żydów bardzo ważne były różne wymiary tego święta: 1.historyczne uwolnienie które wspominali, 2.wejście do Ziemi Obiecanej i 3.spełnienie obietnic Bożych dotyczących wybawienia
[21:06] <ksiadz_na_czacie11>: i teraz w tej religijnej rzeczywistości, Jezus.... spożywa z apostołami wieczerzę paschalną. i co na niej wprowadza nowego?
[21:08] <Palolina>: sakrament kapłaństwa i Eucharystii
[21:08] <ksiadz_na_czacie11>: a po co ustanawia te sakramenty?
[21:09] <paczka_dropsow>: no żeby Jego ofiara trwała i mogła być "dopełniana"
[21:09] <gianna_v>: żeby potem ustanowić dalsze sakramenty
[21:09] <ksiadz_na_czacie11>: ok. to spróbujmy z nieco innej strony.... w jaki sposób Pascha żydowska staje się Paschą Jezusa Chrystusa? tzn w jaki sposób Jezus w niej uczestniczy?
[21:10] <opik4>: sam staje się barankiem, ofiarą
[21:10] <Palolina>: Pascha = przejście; Chrystus przeszedł przez granicę śmierci tak jak wcześniej żydzi przez granicę morza.
[21:11] <Palolina>: a sakramentu ustalił po to byśmy z Nim mogli przejść przez granice śmierci do Życia Wiecznego
[21:11] <ksiadz_na_czacie11>: o. czyli Jezus przenosi Paschę na wymiar duchowy i sprawia że staje się ona ponadczasowa
[21:12] <ksiadz_na_czacie11>: zatem Pascha Jezusa dotyczy przejścia od śmierci do życia. przy czym obie te rzeczywistości nie ograniczają się już do wymiaru czysto ziemskiego, fizycznego....
[21:12] <paczka_dropsow>: sam jest sprawującym - Kapłanem
[21:12] <paczka_dropsow>: Najwyższym nawet:)
[21:12] <paczka_dropsow>: i sam jest Ofiarą Eucharystyczną
[21:12] <paczka_dropsow>: 2w1:)
[21:13] <ksiadz_na_czacie11>: Jezus Bóg sprawia że wchodzi ona (Pascha) w wymiar odniesienia człowieka do Boga
[21:13] <ksiadz_na_czacie11>: a zatem.... jak my uczestniczymy w Passze Jezusa?
[21:14] <ksiadz_na_czacie11>: przez co jesteśmy włączeni w Jego Paschę?
[21:14] <gianna_v>: przystępując do sakramentów
[21:14] <Palolina>: przez korzystanie z sakramentów?
[21:14] <opik4>: chrzest
[21:15] <ksiadz_na_czacie11>: ale co (jaki sakrament) nas włącza.... o właśnie - chrzest
[21:16] <ksiadz_na_czacie11>: przez „chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6,3-4).
[21:16] <ksiadz_na_czacie11>: tu już nam się pojawia ważność sakramentalnego życia i jego konieczność....
[21:17] <ksiadz_na_czacie11>: popatrzcie więc, że jako ochrzczeni mamy wciąż udział w dziele dokonanym przez Jezusa Chrystusa, w Jego Passze.... a jak to ma wpływać na nas?
[21:18] <paczka_dropsow>: Pascha jak ma na nas wypływać?
[21:18] <paczka_dropsow>: no... ma przemieniać
[21:18] <paczka_dropsow>: chyba;)
[21:18] <ksiadz_na_czacie11>: na marginesie: mówienie o byciu pozbawionym łaski w przypadku człowieka ochrzczonego jest bzdurą po prostu
[21:19] <Palolina>: referat można by napisać na ten temat.... dla mnie ma mi pomóc przekroczyć moje "nieprzekraczalne" granice - nieprzebaczenia innym, chciwości itp. po to by na końcu życia przekroczć tę którą On przekroczył
[21:19] <paczka_dropsow>: no Pascha czyni nas.. przyjaciółmi Boga, ma wiec... "prowokować" nas do umacniania przyjaźni z Nim
[21:19] <ksiadz_na_czacie11>: tak, nie pomyliłem się: Pascha Jezusa ma na nas wpływać i wpływa jeśli chcemy
[21:20] <paczka_dropsow>: Ofiara Chrystusa jest zaproszeniem do naśladowania Go
[21:20] <paczka_dropsow>: czyli też do ofiarowania siebie Bogu
[21:20] <ksiadz_na_czacie11>: ale ta przyjaźń z Panem Bogiem w Jezusie Chrystusie, ma się dokonywać przez "śmierć do zmartwychwstania".... o co tu idzie?
[21:20] <paczka_dropsow>: no dokładnie o to co jest napisane:D
[21:21] <Palolina>: śmierć w sensie wyrzekania się siebie? swojej woli dla pełnienia Jego woli?
[21:21] <paczka_dropsow>: czyli o "uśmiercanie" tego
[21:21] <paczka_dropsow>: go przyjaźń niszczy
[21:21] <paczka_dropsow>: co niszczy życie
[21:22] <ksiadz_na_czacie11>: śmierć ma być naszym udziałem najpierw na poziomach o których mówicie, czyli na poziomie uśmiercania starego człowieka
[21:22] <paczka_dropsow>: nie tyle może wyrzekania, bo to może się kojarzyć z podróżami astralnymi, co rezygnowania ze swoich "widzimisiów"
[21:23] <paczka_dropsow>: no.. "kazanie na Górze" pokazuje....
[21:23] <paczka_dropsow>: jakie mogą być krzyże..
[21:23] <paczka_dropsow>: i trzeba je nieść, donieść na "swoją" Golgotę i na nich umrzeć
[21:23] <paczka_dropsow>: nie ma bata:)
[21:23] <ksiadz_na_czacie11>: "razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża".... zwróćcie uwagę że św.Paweł zapisał to w jakby było to stanem trwałym....
[21:24] <ksiadz_na_czacie11>: wciąż więc mamy uczestniczyć w tej Śmierci, Która ostatecznie przynosi nam Życie
[21:25] <ksiadz_na_czacie11>: (zwracam uwagę na aktualną żywotność Paschy w naszym życiu)
[21:26] <gianna_v>: razem Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża - to jest to samo co - walczę ze swoim egoizmem, pychą
[21:26] <ksiadz_na_czacie11>: mówiliście tu już o sposobach uczestniczenia w Tym Misterium Krzyża.... ale przecież nie zawsze dotrzymujemy kroku tym wyzwaniom. co wtedy?
[21:26] <paczka_dropsow>: bo cierpienia zawsze są w życiu
[21:26] <paczka_dropsow>: czy tego chcemy czy nie..
[21:26] <paczka_dropsow>: ale.. boże uczynienia z nich ofiary
[21:26] <gianna_v>: zaczynamy od nowa
[21:26] <paczka_dropsow>: nie ma krzyża
[21:26] <gianna_v>: a nie lamentujemy
[21:26] <paczka_dropsow>: wtedy gleba:)
[21:27] <paczka_dropsow>: w tym też trzeba Jezusa naśladować:)
[21:27] <ksiadz_na_czacie11>: nie można sobie powiedzieć ot tak "zaczynam na nowo" i kwita... coś mamy tu dane jako pomoc...?
[21:27] <gianna_v>: sakramenty:)
[21:28] <ksiadz_na_czacie11>: zobaczcie że sakramenty święte są tą rzeczywistością, która wprowadza nas w Misterium Paschy Jezusa Chrystusa....
[21:28] <ksiadz_na_czacie11>: wciąż aktualne to jest i wciąż dla nas dostępne
[21:29] <Palolina>: ważne by się samemu do siebie nie zniechęcać - tylko wciąż wracać
[21:29] <ksiadz_na_czacie11>: i to wszystko właśnie dzięki Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa
[21:29] <ksiadz_na_czacie11>: On nas nie tylko Odkupił, Zbawił, ale wciąż daje nam do tego dostęp
[21:31] <ksiadz_na_czacie11>: Najświętszy Sakrament - Eucharystia to właśnie jest Źródło wszystkiego....
[21:31] <paczka_dropsow>: i cała wspólnota Kościoła
[21:31] <paczka_dropsow>: kapłan jest przedstawicielem Wspólnoty
[21:31] <ksiadz_na_czacie11>: a co znaczy słowo "eucharystia"?
[21:31] <paczka_dropsow>: i zastępcą Chrystusa
[21:31] <gianna_v>: gdyby nie kapłan nie byłoby eucharystii
[21:32] <gianna_v>: w naszych parafiach
[21:32] <paczka_dropsow>: no dziękczynienie
[21:32] <paczka_dropsow>: stricte rzecz biorąc:)
[21:32] <ksiadz_na_czacie11>: Gianna. Pierwszy i Najważniejszy Jest zawsze i tylko Jezus. kapłaństwo to udział w Jego Kapłaństwie....
[21:33] <ksiadz_na_czacie11>: "dziękczynienie"... czyli uczestnicząc w Eucharystii mamy dziękować przede wszystkim. a za co? i jak?
[21:33] <paczka_dropsow>: za to ze Zmartwychwstały daje się wciąż na Ołtarzach świat, za nasze życie.
[21:34] <ksiadz_na_czacie11>: uczestnicząc w świętowaniu Paschy, Żydzi mieli bardzo konkretne powody do dziękowania....
[21:34] <Palolina>: za uwolnienie z niewoli?
[21:34] <paczka_dropsow>: wyzwolenie
[21:34] <paczka_dropsow>: i wprowadzenie
[21:34] <ksiadz_na_czacie11>: wyzwolenie i OBECNOŚĆ
[21:35] <ksiadz_na_czacie11>: Pascha to skierowanie ku przyszłości w teraźniejszych, zbawczych wydarzeniach. bardzo konkretnych wydarzeniach
[21:35] <paczka_dropsow>: no trzy czasy w jednym punkcie
[21:35] <ksiadz_na_czacie11>: czy my dostrzegamy Obecność i Działanie zbawcze Boga w nas?.............
[21:35] <quamquam>: za to, że Pan Jezus zrobił z nami "kiepski" interes: wziął nasza śmierć w zamian dal nam swoje życie
[21:36] <paczka_dropsow>: przeszłość - urzeczywistniana w teraźniejszości z nadzieją na życie wieczne
[21:36] <ksiadz_na_czacie11>: czy konkretne wydarzenia naszego życia są dla nas jakimś skierowaniem nas do Boga....?
[21:36] <Palolina>: cała historia naszego życia to jest działanie Pana Boga by nas doprowadzić do zbawienia ale my często zamiast widzieć Jego walkę o nas tylko narzekamy, ze nie dzieje się po naszej myśli
[21:37] <paczka_dropsow>: powinny
[21:37] <paczka_dropsow>: historia zbawienia - w wersji mini
[21:37] <paczka_dropsow>: historia upadków, i wyzwolenia, historia pustyni i ziemi obiecanej
[21:37] <Palolina>: są ale są i takie które powinny być ale my albo ich nie rozumiemy albo się buntujemy
[21:37] <ksiadz_na_czacie11>: popatrzcie więc, że warto jest biorąc pod uwagę zbawcze działanie Boga w konkrecie naszej historii, starać się Tę Drogę odnajdować
[21:39] <ksiadz_na_czacie11>: ale też jeszcze coś ważnego, mianowicie AKTUALIZACJA. Eucharystia jest pamiątką... w jakim znaczeniu?
[21:40] <olcik90>: Jezusa Chrystusa
[21:40] <olcik90>: ciała i krwi
[21:40] <gianna_v>: miłości Chrystusa do nas?
[21:40] <ksiadz_na_czacie11>: czy ktoś wie jakie znaczenie ma to określenie "pamiątka" w odniesieniu do Eucharystii?
[21:40] <gianna_v>: nie
[21:40] <ksiadz_na_czacie11>: ŻYWE UOBECNIENIE
[21:41] <gianna_v>: pamiątka żywego uobecnienia?
[21:41] <ksiadz_na_czacie11>: zatem skoro Eucharystia jest Ofiarą Jezusa, to Ta Ofiara się rzeczywiście dokonuje!
[21:41] <olcik90>: kapłan zamienia chleb w ciało a wino w krew a Pan Jezus Chce,żebyśmy przyjmowali Go żywego do serca
[21:42] <ksiadz_na_czacie11>: w Eucharystii staje się dostępna cała Tajemnica Paschy Jezusa w sposób realny i żywy i aktualny
[21:43] <ksiadz_na_czacie11>: dlatego właśnie chrześcijanin uczestnicząc w Eucharystii przez przyjęcie Komunii staje się sam ośrodkiem działania Bożego
[21:44] <ksiadz_na_czacie11>: Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa dzieje się w nas naprawdę
[21:45] <ksiadz_na_czacie11>: tyle że trzeba tu także naszej kontynuacji przez ofiary składane Bogu, przez cierpliwość, przez ciągłe umieranie sobie dla Boga....
[21:46] <ksiadz_na_czacie11>: teraz tylko pozostaje każdej i każdemu z nas udzielić sobie odpowiedzi: czy ja w tym uczestniczę na serio?
[21:47] <ksiadz_na_czacie11>: czy na serio staram się żyć łaską chrztu?
[21:47] <Martulka10>: Jedna z moich ukochanych świętych św. Aniela powiedziała: "Nie wystarczy bowiem coś zacząć jeśli zabraknie wytrwałości" czyli czy my staramy się tylko od Święta, czy po Wielkim Poście coś w nas pozostanie,czy wytrwamy?
[21:47] <ksiadz_na_czacie11>: czy zawsze na serio w spowiedzi szukam Jezusa?
[21:48] <gianna_v>: jak nie szukam w spowiedzi Jezusa to po co iść do spowiedzi?
[21:48] <ksiadz_na_czacie11>: czego szukam we Mszy Świętej? jak często i czy z całym wysiłkiem wiary przyjmuję Jezusa w Komunii?
[21:48] <Martulka10>: ja odkąd przeżyłam swego rodzaju nawrócenie ogromnie doceniam spowiedź - i tylko prawda i cała prawda się liczy, przed Bogiem się nic nie ukryje
[21:49] <ksiadz_na_czacie11>: czy szukam Obecności Boga w wydarzeniach mojej codzienności? czy pamiętam w ogóle o Bogu, Który przecież Jest?
[21:50] <Martulka10>: jak trudno czasem odnajdywać Boga na co dzień... :(
[21:50] <Martulka10>: choć się staram...
[21:50] <ksiadz_na_czacie11>: warto te ostatnie dni postu, a szczególnie Trzy Największe Dni Obchodów Paschalnych przeżyć w tym właśnie duchu: OTWORZYĆ SIĘ NA PASCHĘ W JEZUSIE
[21:55] <ksiadz_na_czacie11>: 1Kor 5,7 Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz - przaśnego chleba czystości i prawdy.
[21:55] <ksiadz_na_czacie11>: amen
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie