Czy racjonalizm jest racjonalny?

Jego poglądy bywają kontrowersyjne. Dla jednych jest obrońcą wiary, dla innych siewcą religijnego relatywizmu. Jak widzi swoja rolę w cywilizacyjnym sporze o istnienie Boga?

Doktor Jarek Dąbrowski, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, pracował w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, w Instytucie im. Fritza Habera Berlinie i w Centrum Badawczym XEROX w Palo Alto. Aktualnie prowadzi komputerowe symulacje dla potrzeb mikroelektroniki w IHP we Frankfurcie nad Odrą. Autor monografii Silicon surfaces i około stu publikacji naukowych, członek Rady Delegatów Europejskiego Towarzystwa Badań Materiałowych (E-MRS). Katolicki apologeta, występujący w internecie jako wuj zboj. Prowadzi Światopoglądowe, Filozoficzne, Naukowe i Artystyczne forum dyskusyjne ŚFiNiA, przeciwstawia się wypaczaniu nauki przez ideologów scjentycznych (np. Richarda Dawkinsa - Dobre i złe sposoby, by uczyć, Barbary Stanosz - Światopogląd miłościwie naukawy, Mariusza Agnosiewicza - O wierze w zbyteczność wiary). Swoje poglądy filozoficzne określa jako idealistyczny personalizm.

Zapraszamy na czat w niedzielę 18 marca, o godzinie 19.00 :-)


!!! ZAPIS CZATU !!!!
___________________________________________________________


Mąż- ojciec- duchowny


Myślał o kapłaństwie, ale swoje powołanie odnalazł w małżeństwie i posłudze diakona stałego. W Redakcji Programów Katolickich TVP próbuje łączyć niebo z ZiemiąBogdan Sadowski,
absolwent technikum budowy dróg i mostów kołowych oraz historii sztuki kościelnej na Wydziale Teologicznym ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Był pierwszym koordynatorem regionu warszawskiego Odnowy w Duchu Świętym; dziennikarz; od 1993 roku pracuje w Redakcji Programów Katolickich TVP 1, zastępca redaktora naczelnego. Redaktor programu Między ziemią a niebem. kandydat na diakona stałego.


Zapraszamy na czat we wtorek 20 marca, o godzinie 21.00 :-)
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie