Zapracowali na zaufanie

Widok żołnierza Obrony Terytorialnej w szpitalu czy pobierającego wymazy to również widok codzienny w dobie pandemii. Świętokrzyscy terytorialsi do tej pory wsparli około 30 placówek medycznych.

Żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej od początku pandemii bardzo mocno wspierają mieszkańców i instytucje w regionie aby minimalizować skutki pandemii koronawirusa. Objęli opieką i wsparciem blisko 30 kombatantów w regionie oraz w sumie kilkuset seniorów i osób potrzebujących. Przełożyło się to na konkretne działania, takie jak dowóz ciepłych posiłków, zakupy żywności, leków i artykułów pierwszej potrzeby. Żołnierze 10 ŚBOT wspierają ponadto personel i pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Dotychczas wsparcie w różnym zakresie otrzymało większość z placówek w regionie. Przeszkoleni żołnierze pobrali ponad 5 tyś. wymazów, tak od pensjonariuszy, jak i od personelu. W wielu pełnili i ciągle pełnią całodobową opieką nad mieszkańcami - poinformował kpt. Marcin Kowal z zespołu prasowego 10ŚBOT.

W dobie pandemii wojsko zapracowało sobie na największe zaufanie Polaków. Potwierdziły to ostatnie sondaże. Żołnierze 10 ŚBOT mają w tym swój wkład.

- Od początku roku zarówno Wojska Obrony Terytorialnej, jak i wojska operacyjne prowadzą działania, których celem jest walka z epidemią. Na zaufanie społeczne, które widoczne jest we wskazanym wyżej badaniu, niewątpliwie wpływ ma ogromne zaangażowanie wojska. Na ulicach miast, miasteczek i małych miejscowości, w instytucjach i urzędach, w placówkach zdrowia, w placówkach świadczących usługi  opiekuńcze oraz w placówkach o światowych, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, to widok codzienny.  W pełnym umundurowaniu, ciągle na służbie, działają by zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa, wspierają ludność cywilną w ich codziennym życiu - dodał oficer prasowy świętokrzyskich terytorialsów.

Na wsparcie żołnierzy 10 ŚBOT od początku pandemii mogły liczyć również organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje i inne inicjatywy obywatelskie. W województwie świętokrzyskim były to między innymi: Caritas, Stowarzyszenie Centrum Ostra Brama oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej.

- To wszystko stało się elementami budowy dużego zaufania społecznego dla wojska, które wierzymy, że pozostanie lub wzrośnie, nawet gdy działania na rzecz walki z koronawirusem nie będą już tak kluczowe. Jako żołnierze OT szkoleni jesteśmy dla ludności cywilnej, i chcemy być zawsze gotowi, zawsze blisko! - podsumował kpt. Marcin Kowal.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie

Reklama

Reklama

Reklama