Rozpocznij korzystanie

Mateusz 12,31-32 Grzechy przeciwko Duchow

TrawaPsa

Mateusz 12,31-32 Grzechy przeciwko Duchow

Duch Święty to przeznaczona nam część Mądrości i Siły Boga. Dz.1,5 / Dz.1,8 / Dz. 6,10 Bluźniąc przeciw Duchowi bluźnimy przeciw Bogu. Bluźniąc przeciw Duchowi odrzucamy Mądrość Boga. Odrzucając Mądrość Boga gubimy drogę do Zbawienia. A tracąc drogę do Zbawienia tracimy Boga. Wybieramy drogę zła bo złem jest utrata Boga który jest jedynym Dobrym (Mat.19,17). Bóg dał nam wolną wolę a my z własnej woli wybraliśmy zło. Sami wybraliśmy. Sami siebie skazaliśmy, taki był nasz wybór. Nie można nam przebaczyć. Bo takie przebaczenie oznaczało by że nasza wolna wola nic nie znaczy. A to co robimy nie ma wpływu na nasz los. Mądrość Boża to nie tylko Nowy Testament ale też i Stary. A Stary można przyjąć odrzucając tylko Nowy. Można odrzucić Jezusa zachowując jednocześnie Boga. Zostaniemy Zbawieni ale nie będziemy doskonali. (Mat. 19,16-19) Brak doskonałości Jezus nam przebaczy bo nas kocha. Dlatego bluźnierstwo przeciw Jezusowi będzie przebaczone a przeciw Duchowi nie. (Pamiętać trzeba jednak o tym że u Boga wszystko jest możliwe, wszystko zależy od Niego. ON Jeden decyduje o wszystkim i jak zechce to przebaczy. ON ustala prawa i ON wymierza karę. Nic GO nie ogranicza. Na Końcu i tak będzie wola JEGO.) http://www.biblijna.strefa.pl/Biblia%20Warszawsko-Praska.pdf Dzieje Apostolskie 1 (5) Jan chrzcił wodą, a wy zostaniecie wkrótce ochrzczeni Duchem Świętym. Dzieje Apostolskie 1 (8) Gdy jednak zstąpi na was Duch Świętego otrzymacie Jego moc i będziecie świadczyć o Mnie w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi. Dzieje Apostolskie 6 (10) Nie mogli jednak przeciwstawić się skutecznie mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.