REKOLEKCJE UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO I ODNOWY WIARY (W CISZY): „USŁYSZEĆ, ZOBACZYĆ, DOŚWIADCZYĆ I DAĆ ŚWIADECTWO JEZUSOWI” 16-21 SIERPNIA 2021 NIEPOKALANÓW

REKOLEKCJE UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO I ODNOWY WIARY (W CISZY): „USŁYSZEĆ, ZOBACZYĆ, DOŚWIADCZYĆ I DAĆ ŚWIADECTWO JEZUSOWI”    16-21 SIERPNIA 2021 NIEPOKALANÓW
16 Sierpnia 18:30
Niepokalanów Fundacja im. Ojca Josepha Billa

GŁOSI OJCIEC ANTHONY SAJI ZE ZGROMADZENIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO W INDIACH PRACUJĄCY NA MISJACH KENII DOM REKOLEKCYJNY „NIEPOKALANÓW” ZAPISY http://ojciecbill.pl/rekolekcje/zgloszenia/

Zapowiedzieli swój udział

Pobieranie... Pobieranie...

Jeśli przeżywasz życiowe trudności, potrzebujesz uzdrowienia, nie rozumiesz spowiedzi, albo po prostu potrzebujesz odnowić swoja więź z Panem Bogiem…to daj się zaprosić do miejsca gdzie „..ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia…” Iz 40,31

Rekolekcje UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO I ODNOWY WIARY: „Usłyszeć, zobaczyć, doświadczyć i dać świadectwo Jezusowi” zainicjował w Polsce śp. Ojciec Joseph Bill w 1999 r. Wyrosły na wincentyńskim charyzmacie głoszenia rekolekcji oraz na ogromnym darze ewangelizacji oraz modlitwy o uzdrowienie jaki otrzymał Ojciec Bill, a po jego śmierci, w ślad za nim Ojciec Anthony Saji pracujący obecnie na misjach w Kenii.

Uczestnicy mówią o otrzymanych łaskach pokoju, nawrócenia, umocnienia wiary, uzdrowieniach duszy, psychiki i ciała. Pan Jezus działa poprzez katechezy, modlitwę osobistą, sakramenty.

Zakres tematyczny rekolekcji:

Znaczenie Słowa Bożego
Miłość Boża
Jezus, nasz Zbawca
Wiara i łaska
Grzech, żal i pokuta
Matka Boża
Cierpienie
Przebaczenie
Spowiedź
Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne
Eucharystia
Życie małżeńskie i rodzinne

Rozkład dnia

Każdy dzień rozpoczynamy półgodzinną Adoracją Najświętszego Sakramentu o 7:30 i kończymy Mszą świętą z kazaniem o godz. 20:00. W ciągu dnia ojciec rekolekcjonista wygłasza cztery konferencje z przerwami na posiłki i odpoczynek, podczas których obowiązuje zachowanie ciszy. Każdą konferencję poprzedzamy modlitwą i śpiewem.

Ojciec Anthony entuzjastycznie wprowadza uczestników w tematykę rekolekcji łatwo nawiązując serdeczny kontakt z ludźmi. Zachęcająco przekazuje prawdy wiary katolickiej, posługując się plastycznym i obrazowym językiem. W typowej katechezie ewangelizuje, przywołując cytaty z Pisma Świętego, dokumentów Kościoła Katolickiego i życia Świętych oraz sięgając po świadectwo własnego życia. Dba o różnorodność środków przekazu, często posługując się anegdotami, humorem oraz prostymi ilustracjami poruszanych tematów. Niejednokrotnie prowadzi dialog z uczestnikami, zadając im pytania oraz animując krótkie scenki rodzajowe.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Rozpocznij korzystanie

Forum: ostatnio poruszane wątki