Studium Teologii Duchowości

Studium Teologii Duchowości
26 Września 12:00
Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Solec 61, Warszawa Carmelitanum Instytut Duchowości

Instytut Duchowości Carmelitanum działający przy Kościele Świętej Trójcy w Warszawie na Solcu stawia sobie za cel ukazanie wierzącym perspektywy dojścia do zjednoczenia z Jezusem, a przez Niego do spotkania z sobą samym jako osobą oraz do wejścia we wspólnotę Trzech Osób Boskich w wierze, nadzieli i miłości już tu na ziemi, we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego i pośród codzienności. Pomocą w otwarciu na taką perspektywę i w podjęciu drogi w celu jej osiągnięcia są m.in. systematyczne trzyletnie studia z zakresu duchowości, historii duchowości duszpasterstwa duchowości i duchowości karmelitańskiej w ramach Studium Teologii Duchowości. - Studia stacjonarne prowadzone są w Warszawie - Studia on-line dla osób, które fizycznie nie są w stanie brać udziału w zajęciach.

Zapowiedzieli swój udział

Pobieranie... Pobieranie...

Zajęcia rozpoczynają się 3 października i odbywają się w każdy wtorek w godzinach 17.20-20.20.
Opłata za semestr:
300 zł - słuchacz zdający egzaminy
250 zł - wolny słuchacz

Dyrektor Instytutu Duchowości Carmelitanum
o. Wojciech Ciak OCD
mail: wojciechciakocd@gmail.com
tel.: + 48 609 910 050

Sekretariat Instytutu
Krystyna Tkaczyk
mail: warszawa@carmelitanum.pl
ul. Solec 61
00-424 Warszawa

Zgłoszenia na rok akademicki 2023/24 przyjmujemy od 26 września do 10 października w sekretariacie Instytutu we wtorki i czwartki 17.00-18.30.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Rozpocznij korzystanie