Zmartwychwstał zgodnie z Pismem - co to znaczy?

Na czacie prof. Anna Świderkówna

[18:58] ksiadz_na_czacie7: Szczęść Boże, witam wszystkich na kolejnym trzecim już naszym spotkaniu z Panią Profesor Anną Świderkówną.
[18:58] ksiadz_na_czacie7: Przeżywamy czas radości wielkanocnej, dlatego też temat naszego dzisiejszego spotkania brzmi: "Zmartwychwstał zgodnie z Pismem" - co to znaczy?
[18:59] ksiadz_na_czacie7: Zapraszam do zadawania pytań i udziału w rozmowie :)
[18:59] Anna Świderkówna: Witam wszystkich.
[18:59] Anna Świderkówna: Proszę się nie bać pytań - nie ma pytań za śmiałych.

[18:59] Lars: No właśnie, co to znaczy zgodnie z pismem ? :)
[18:59] Anna Świderkówna: To pytanie jest bardzo słuszne. To wcale nie znaczy, że wszystko zostało dokładnie opisane w Piśmie, wcale nie o to chodzi.
[19:00] Anna Świderkówna: Żeby to wyjaśnić, najlepszym przykładem jest fragment 1 Listu św Pawła do Koryntian, a dokładnie fragment rozdziału 15. Św. Paweł mówi tam o zmartwychwstaniu. Stara się przybliżyć zmartwychwstanie tym swoim świeżo upieczonym chrześcijanom, którzy jeszcze niedawno byli poganami.
[19:02] Anna Świderkówna: Trzeba powiedzieć od razu, że to nie było aż tak trudne, jak nam się to często wydaje.
[19:02] Anna Świderkówna: Na samym początku 15 rozdziału Paweł przypomina Koryntianom "przekazałem wam to, co sam otrzymałem". To początek najstarszego wyznania wiary.
[19:04] Anna Świderkówna: Paweł mówi o sobie: "to, co sam otrzymałem". Kiedy on to otrzymał? Najprawdopodobniej przy chrzcie, bo wtedy człowiek chrzczony otrzymywał krótką naukę, która miała go poprowadzić w dalszym życiu
[19:04] Anna Świderkówna: W tekście Pawłowym czytamy: że Chrystus, to znaczy Mesjasz, umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że on właśnie został pogrzebany, po czym zmartwychwstał dnia trzeciego zgodnie z Pismem i ukazał się Kefasowi. Było to stwierdzenie, że właśnie Mesjasz umarł za nasze grzechy straszną ludzką śmiercią „zgodnie z Pismem”.
[19:05] Anna Świderkówna: Potem Paweł będzie jeszcze wymieniał wielu ludzi, którym Chrystus się ukazywał, ale dla nas wystarczy ten początek. Paweł przekazał tutaj to co sam otrzymał, to znaczy że „Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem”.
[19:06] Anna Świderkówna: Nam się wydaje to naturalne, wiemy że Chrystus umarł za nasze grzechy, natomiast źle rozumiemy słowo „Chrystus”. Chrystus to po grecku Christos, czyli Mesjasz. To nie jest, jak nam się dzisiaj czasem wydaje, drugie imię Jezusa.
[19:07] Anna Świderkówna: Dla Pawła wtedy jeszcze to słowo miało całą swoją siłę: Mesjasz umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem. A zgodnie z Pismem znaczy: zgodnie z wielkimi planami Bożymi, które się objawiały i objawiają dla nas w Piśmie.
[19:09] Anna Świderkówna: Potem mamy drugą część tego określenia - jest powiedziane że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem.
[19:09] Anna Świderkówna: Tutaj muszę od razu powiedzieć, że różni bibliści różnie do tego podchodzą, natomiast dla mnie sens tych słów nie ulega wątpliwości.
[19:10] Anna Świderkówna: To jest jednocześnie bardzo ciekawe, bo pokazuje nam, jak Izraelici - czytając Pismo - je przyjmowali.
[19:10] Anna Świderkówna: Słowa, które tu znajdujemy, to cytat z proroka Ozeasza, z początku szóstego rozdziału. Tekst ten był czytany przez wieki i często był czytany trochę odmiennie.
[19:12] Anna Świderkówna: Nie chodzi dokładnie o trzy dni i o takie szczegóły. Słowa „trzeciego dnia” to nie jest informacjo tym, jak długo Jezus leżał w grobie, te wiersze nawiązują bezpośrednio właśnie do i do komentarzy rabinicznych do tego fragmentu.
[19:13] Anna Świderkówna: Ozeasz powtarza słowa pokutującego Izraela "Chodźcie, powróćmy do Pana, on nas zranił, On też uleczy, On to nas pobił, on ranę zawiąże i żyć będziemy w Jego obecności" (Oz 6, 1-2).
[19:14] Anna Świderkówna: To tekst hebrajski - natomiast jeśli sięgniemy do tekstu greckiego - Septuaginty (to przekład który powstał w 3-2 w. przed Chrystusem) znajdujemy już drugi werset tego tekstu przetłumaczony nieco swobodniej.
[19:17] Anna Świderkówna: Oto to tłumaczenie: "Po dwóch dniach nas uleczy, trzeciego dnia zostaniemy wskrzeszeni i żyć będziemy w Jego obecności".
[19:17] Anna Świderkówna: Mamy jeszcze jedną parafrazę, tekst aramejski, tzw. targum. Jeśli coś było zbyt trudne do zrozumienia dla słuchających ludzi, to tłumaczono to na aramejski, to było już wtedy właściwie tłumaczenie tłumaczenia - Chodziło o to by tekst stał się jasny i trafił do serc.
[19:19] Anna Świderkówna: Ten właśnie targum parafrazuje cytat następująco: "Ożywi nas w dniu pocieszenia, jaki musi nadejść; w dniu w którym przywróci życie umarłym nas także wskrzesi i żyć będziemy w Jego obecności".
[19:20] Anna Świderkówna: To co jest tu bardzo ciekawe, to że ten bardzo stary tekst Ozeasza posłużył późniejszym teologom i poetom, którzy nie bali się odejść od oryginału, żeby wyrazić to, o co ich zdaniem właśnie chodziło.
[19:21] Anna Świderkówna: W oryginale była mowa o trzecim dniu - w tekście aramejskim to już nie wystarcza. Tłumacze Septuaginty mówili o podniesieniu, o podźwignięciu - w tekście aramejskim ten obraz się zamienił w obraz zmartwychwstania: "przywróci życie umarłym".
[19:22] Anna Świderkówna: Przywróci w dniu, który nie jest już tylko trzecim dniem, ale jak to mówią Żydzi, dniem pocieszenia, czyli dniem powrócenia życia.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie