Główne prawdy wiary; tym razem o ich treści

[21:01] ksiadz_na_czacie11: witam i zapraszam do przypomnienia sobie/uświadomienia treści podstawowych prawd wiary
[21:01] ksiadz_na_czacie11: (ostatnio zbyt często niezrozumianych, albo źle pojmowanych)
[21:01] wielki_czarny_pies: to te, że jest jeden Bóg? itd.?
[21:02] ksiadz_na_czacie11: zatem "jedziemy" po kolei: pierwsza?
[21:02] baranek: jest jeden Bóg
[21:02] ksiadz_na_czacie11: a co to znaczy?
[21:02] lacaro: no to tak Jest Jeden BÓG!
[21:03] wielki_czarny_pies: no że jest jeden i nie ma innego (teoretycznie)
[21:03] lacaro: że nie ma innych
[21:03] sami99: Że poza Panem Bogiem nie ma innych
[21:03] sami99: Bożków
[21:03] ksiadz_na_czacie11: ...tak coś więcej, bo tyle to i inne religie też mówią ;)
[21:03] ksiadz_na_czacie11: (przynajmniej religie monoteistyczne)
[21:03] sami99: oczywiście w naszej wierze
[21:03] baranek: Bóg jest jeden od wszystkiego ;)
[21:03] lacaro: No to, że jest jeden Bóg, który stworzył Niebo i Ziemię i człowieka na swój obraz i podobieństwo
[21:04] ksiadz_na_czacie11: a co dla nas znaczy owo: "Bóg"?
[21:04] sami99: Że to On stworzył Świat, a nie tak jak piszą w mitach
[21:04] baranek: przede wszystkim tu mamy stwierdzenie, że istnienie Boga jest faktem :)
[21:04] baranek: Istota najwyższa
[21:04] baranek: wszechmocna
[21:04] lacaro: Bóg, czyli Pan Nieba i Ziemi, czyli Kochający Stworzyciel
[21:05] sami99: Nauczyciel
[21:05] ksiadz_na_czacie11: a spróbujmy w tę stronę, że Bóg = Źródło i Cel
[21:05] sami99: i Pasterz, który nas prowadzi
[21:06] ksiadz_na_czacie11: z tego, co mówicie, wynika że zawsze powinniśmy się z Nim liczyć...?
[21:06] lacaro: :|
[21:06] sami99: Tak :)
[21:06] wielki_czarny_pies: lepiej tak... bo są dalsze prawdy wiary... które mówią, że lepiej Mu nie podpadać...
[21:06] faustyna: oczywiście TAK
[21:07] lacaro: powinniśmy, ale nie musimy
[21:07] sami99: Na Nim opierać wszystko
[21:07] sami99: I Jemu Ufać
[21:07] ksiadz_na_czacie11: wszystko od Niego, wszystko w Nim i z Nim. i wszystko dla Niego
[21:07] lacaro: o ksiądz to ujął doskonale! :)
[21:07] sami99: Zgadzam się :)
[21:08] ksiadz_na_czacie11: Lacarom dla człowieka wierzącego istnieje pewien "przymus" nawet;)
[21:08] lacaro: no tak
[21:08] lacaro: tak!
[21:08] lacaro: zgadzam się jak nigdy!
[21:08] sami99: Proszę Księdza, a Komu mamy Ufać, jak nie Bogu
[21:08] sami99: Który po co nas stworzył i dał nam wolną rękę
[21:08] ksiadz_na_czacie11: wierzący to znaczy jednak również poddany, sługa
[21:09] Lars: Bóg nikogo nie przymusza - zaprasza i proponuje, naucza i kocha :) nie ma przymusu, by Go kochać :)
[21:09] sami99: do życia
[21:09] megi: Początek i Koniec, W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy
[21:09] sami99: a to, że my z tego skorzystać nie potrafimy to wielki błąd
[21:09] sami99: On Cierpliwie czeka
[21:09] sami99: Wystarczy otworzyć mu tylko drzwi i zaprosić do swojego serca
[21:09] ksiadz_na_czacie11: jeśli się człowiek decyduje na pójście za, czy też do Boga, to decyduje na podporządkowanie swego życia Bogu, i tylko Jemu [21:09] sami99: To On powinien kierować naszym życiem
[21:10] sami99: a nie stać z boku
[21:10] wielki_czarny_pies: poddany i sługa... jest ok... przynajmniej kochać nie trzeba...
[21:10] sami99: Bo później Sami do siebie powinniśmy mnieć pretensje
[21:10] ksiadz_na_czacie11: relacja nasza do Boga, wobec Niego jest właśnie miłością, ale taką, w której istnieje element poddania/oddania
[21:11] wielki_czarny_pies: zawsze w miłości jest oddanie i poddanie...
[21:11] ksiadz_na_czacie11: tak jak relacja Boga do nas to też miłość, tylko że miłość Pana do sługi
[21:11] Lars: miłość, jeśli jest dojrzała, istotnie czyni z kochającego poddanego - ale nie z przymusu Boga, ale z własnej potrzeby
[21:11] sami99: ale najważniejsze, by walczyć
[21:11] sami99: a nie odpuścić sobie
[21:12] ksiadz_na_czacie11: w dzisiejszym naszym rozumieniu Boga, zbyt często się gubi relację Pan-sługa
[21:12] sami99: Bóg jest po prostu wszystkim i we wszystkim, co nas otacza
[21:12] ksiadz_na_czacie11: a o takowej nie wolno nam zapominać
[21:13] Lars: człowiek nie jest sługą - jest dzieckiem Bożym
[21:13] megi: jesteśmy Jego stworzeniem
[21:13] langusta_: już nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi
[21:13] ksiadz_na_czacie11: tę prawdę wiary wyraził św. Paweł tak: "w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy"
[21:13] sami99: Jest jego Naczyniem
[21:14] sami99: To piękne i prawdziwe słowa
[21:14] ksiadz_na_czacie11: istota bycia dzieckiem zakłada podległość, ergo: będąc dzieckiem jest również sługą
[21:14] Lars: zależy jak się rozumie służenie
[21:14] ksiadz_na_czacie11: idźmy do drugiej prawdy....?
[21:14] wielki_czarny_pies: langusto... On nas nie nazywa... ale nigdy nie przestaniemy być sługami nieużytecznymi
[21:14] langusta_: popieram Lars ;)
[21:14] Lars: :)
[21:14] wielki_czarny_pies: sprawiedliwy Sędzia
[21:14] Helcia_: Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze
[21:15] lacaro: Bóg jest sędzią sprawiedliwym...
[21:15] sami99: Bóg jest sędzią sprawiedliwym
[21:15] sami99: Chociaż czasami wydaje nam się, że tak nie jest to za złe kiedyś przyjdzie nam zapłacić

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie