Sakrament Kapłaństwa

Administrator: ...jak postrzegam kapłaństwo?...

[21:00] <ksiadz_na_czacie11>: witam serdecznie i zapraszam do rozmowy na temat sakramentu kapłaństwa:)
[21:01] <ksiadz_na_czacie11>: chciałbym jednak by (przynajmniej na razie) skupić się na sakramencie, nie zaś na odnoszeniu do osobistych postaw księży
[21:02] <ksiadz_na_czacie11>: sakramenty ustanowił Pan Jezus. czy potrafilibyście wskazać gdzie, w jaki sposób ustanowił kapłaństwo?
[21:02] <kaszmira>: co to znaczy: skupić się na sakramencie ?a co o sakramencie kapłaństwa może powiedzieć kobieta?
[21:02] <Daw0>: Końcówka ewangelii Marka lub Mateusza chyba
[21:02] <kaszmira>: w wielki czwartek
[21:03] <ksiadz_na_czacie11>: Kaszmira wiedzieć cośkolwiek na temat sakramentów powinien każdy chrześcijanin
[21:03] <NICszczegolnego>: Ostatnia Wieczerza
[21:04] <ksiadz_na_czacie11>: Ostatnia Wieczerza to tylko jeden z momentów. dokładnie w niej chodzi o słowa "to czyńcie na moją pamiątkę"
[21:05] <ksiadz_na_czacie11>: a do tego, to co wymienialiście wcześniej, czyli wysyłanie z posługą głoszenia Słowa, władza odpuszczania grzechów
[21:05] <madzielenka>: w tym sakramencie udzielona jest duchowa władza
[21:06] <ksiadz_na_czacie11>: właśnie to jest istota rzeczy Madzielenka. udzielenie duchowej władzy nie tyle w sensie rządzenia ile w sensie służenia
[21:07] <kaszmira>: moment ustanawianie był jeden a że po drodze nabierali "umiejętności " , cóż ..kadrę trzeba kształcić :D
[[21:07] <ksiadz_na_czacie11>: dlatego do kapłaństwa jest się ordynowanym, czyli posłanym do sprawowania funkcji. nie z wyboru
[21:07] <Lampa>: ale trzeba mieć powołanie....
[[21:08] <ksiadz_na_czacie11>: tzn że do otrzymania święceń nie tyle "ma się prawo", ale jest się posłanym
[21:08] <kaszmira>: przez?
[21:08] <ksiadz_na_czacie11>: Lampa. jakby tego było mało, to jeszcze to powołanie trzeba poddać osądowi Kościoła
[21:08] <ksiadz_na_czacie11>: przez Kościół, czyli biskupa
[21:08] <Lampa>: przebywając w seminarium?:D
[21:08] <Lampa>: np.
[21:09] <ksiadz_na_czacie11>: tak Lampa. te lata spędzone w seminarium to nie tylko studia
[21:09] <kaszmira>: przełożeni sprawdzają czy jest to powołanie , czy urojenia
[21:09] <Lampa>: bo w seminarium człowiek rozeznaje swoje powołanie
[21:09] <madzielenka>: a o jaką intencję chodzi przy przyjęciu kapłaństwa
[21:09] <ksiadz_na_czacie11>: o intencję rzeczywistego służenia
[21:10] <monman>: to tak jak w każdej służbie
[21:10] <Lampa>: "Eucharystia jest Kapłaństwem, darem Boga" JPII
[21:11] <madzielenka>: kapłan jest zobowiązany do celibatu
[21:11] <pogoda>: ksiądz- ze starosłowiańskiego to władca, inteligentny
[21:11] <ksiadz_na_czacie11>: pojęcie kapłaństwa, czyli służby Bogu staniało w każdym razie w ST
[21:12] <susane>: ale dobrze temu kapłanowi że może żyć w celibacie
[21:12] <KaJa>: jakie miano pogoda?
[21:12] <kaszmira>: tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka - mówi psalmista o Chrystusie :D
[21:12] <ksiadz_na_czacie11>: bo jest to (jak pisaliśmy wyżej) w pewnym sensie władza
[21:12] <susane>: nie musi się męczyć w małżeństwie
[21:12] <pogoda>: jakim sensie?
[21:12] <kaszmira>: ale za to w samotności
[21:12] <pogoda>: bo nie rozumiem
[21:12] <madzielenka>: władza do sprawowania Eucharystii
[21:13] <KaJa>: Ale jaka odpowiedzialność Ksiądz ! Nie chciałabym
[21:13] <susane>: samotność zbliża do Boga
[21:13] <ksiadz_na_czacie11>: w sensie służenia i uobecniania Chrystusa
[21:13] <ksiadz_na_czacie11>: zaraz zaraz. celibat nie należy do istoty zagadnienia omawianego
[21:14] <monman>: celibat jest bardzo ważny
[21:14] <ksiadz_na_czacie11>: ale nie najważniejszy
[21:14] <monman>: ja chce o tym pogadać
[21:14] <Daw0>: wlaśnie ks posługa
[21:14] <madzielenka>: a czemu seminarium to aż tyle lat
[21:14] <ksiadz_na_czacie11>: Monman. ale to jak starczy czasu. na razie temat
[21:14] <Daw0>: posługa innym
[21:15] <ksiadz_na_czacie11>: Madzielenka. żeby był czas na rozeznanie
[21:15] <kaszmira>: czasami to jest i tak mało
[21:15] <KaJa>: Teraz co niektórzy za to pokutują tam gdzieś w czyśćcu
[21:15] <kaszmira>: moim zdaniem w seminariach diecezjalnych
[21:15] <kaszmira>: jest mało czas
[21:15] <madzielenka>: bo ten sakrament wymaga dojrzałości
[21:15] <madzielenka>: pójścia na TAK za Bogiem
[21:16] <madzielenka>: i gotowości służenia MU
[21:16] <ksiadz_na_czacie11>: ale jeszcze rzecz ważna. po co sakrament kapłaństwa?
[21:17] <NICszczegolnego>: żeby służyć ludziom
[21:17] <ksiadz_na_czacie11>: jaki jest istotny jego sens?
[21:17] <madzielenka>: sakrament kapłaństwa jest jak aorta bez niego nie ma innych sakramentów
[21:17] <Lampa>: by było więcej księży, pasterzy i głosicieli Dobrej Nowiny:D
[21:17] <baranek>: służba
[21:17] <ksiadz_na_czacie11>: chodziło mi bardziej o konsekrację, czyli poświęcenie szczególnej służbie
[21:17] <kaszmira>: każdy chrześcijanin jest wezwany do głoszenia
[21:18] <susane>: prowadzić owieczki do Boga
[21:18] <monman>: a konsekracja to nie znaczy uświęcenie?
[21:18] <monman>: raczej niż poświęcenie
[21:18] <ksiadz_na_czacie11>: raczej poświęcenie
[21:18] <monman>: ok
[21:18] <KaJa>: Przecież to oczywiste Ksiądz. Jakby otrzymanie pieczęci do służenia od Boga
[21:18] <kaszmira>: ksiądz to jest taki "pies " pasterza, pasterzem jest Chrystus a ksiądz ma zaganiać te owce coby się mu na boki nie rozlazły:D
[21:18] <ksiadz_na_czacie11>: nie w sensie że ksiądz się tak poświęca:) ale w sensie że zostaje poświęcony
[21:19] <madzielenka>: nałożenie rąk
[21:19] <madzielenka>: tak ks ??
[21:19] <Lampa>: przez Kościół, przez BOGA
[21:19] <madzielenka>: to już w ks rodzaju o tym mowa
[21:19] <ksiadz_na_czacie11>: o właśnie. pieczęć, czyli niezatarte znamię przynależności do Chrystusa
[21:19] <baranek>: mój znajomy ksiądz porównywał siebie do rynny , przez którą spływa łaska :)
[21:19] <susane>: kapłan ma być pośrednikiem między Bogiem a ludem
[21:19] <kaszmira>: to znamię to każdy ma w chrzcie
[21:19] <KaJa>: Tak. I zgoda Chrystusa na to
[21:19] <Lampa>: a chrzest nie jest taka pieczęcią?
[21:19] <ksiadz_na_czacie11>: są trzy sakramenty wyciskające owo znamię
[21:20] <monman>: jakie?
[21:20] <langusta_>: chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo
[21:20] <madzielenka>: chrzest bierzmowanie i kapłaństwo
[21:20] <ksiadz_na_czacie11>: dokładnie Langusta
[21:20] <ksiadz_na_czacie11>: a z tym pośrednictwem... przecież Jedynym Pośrednikiem Jest Chrystus. więc jak to jest?
[21:21] <monman>: ksiądz to następca Chrystusa na ziemi
[21:21] <langusta_>: ks w stule jest alter Christi
[21:21] <madzielenka>: mój znajomy ks mówi zawsze ze on jest narzędziem w ręku Boga
[21:21] <baranek>: Chrystus tylko zasłania się kapłanem
[21:21] <monman>: kontynuator
[21:21] <madzielenka>: Jezus kieruje kapłanami na ziemi tacy wysłannicy
[21:21] <_34_>: ale w momentach sprawowania sakramentów ksiądz jest "Alter Christi"
[21:21] <KaJa>: Powiedz mi ,możliwe że poza Tu tzn. poza ludźmi ,Jezus przypieczętowuje?
[21:21] <baranek>: ksiądz sprawując sakramenty, np. Mszę jest Chrystusem
[21:21] <baranek>: (tak w uproszczeniu)
[21:21] <ksiadz_na_czacie11>: nie tylko w stule. nie szata czyni księdzem:) ksiądz jest (nie następcą) ale raczej uobecnieniem
[21:22] <langusta_>: przypieczętowuje Kaja? o co pytasz ?
[21:22] <ksiadz_na_czacie11>: nie tylko w momentach sprawowania sakramentów. jest zawsze
[21:22] <langusta_>: chodziło mi ks11 o posługę ;)
[21:22] <KaJa>: Czy możliwe jest jej chyba zbyt skomplikowana ta moja myśl
[21:22] <_34_>: nie.
[21:22] <monman>: tak powinno być przynajmniej
[21:22] <_34_>: powinien
[21:22] <kaszmira>: właściwie w chrześcijaństwie to nie ma kapłanów w tradycyjnym rozumieniu tego słowa
[21:22] <monman>: ze zawsze
[21:23] <ksiadz_na_czacie11>: tak. konsekrowany przez sakrament kapłaństwa jest zawsze
[21:23] <ksiadz_na_czacie11>: co innego "bycie" obiektywne, a co innego subiektywne
[21:24] <sono>: a jak ks. rezygnuje z kapłaństwa to też może w dalszym ciągu udzielać sakramenty św. nawet jeśli potem załóżmy ma rodzinę ?
[21:24] <ksiadz_na_czacie11>: tajemnicą Miłosierdzia Bożego pozostaje, że mimo ludzkich słabości ksiądz pozostaje księdzem wyświęconym ważnie i ważnie sprawującym posługi
[21:24] <madzielenka>: czy ks może być wdowiec ??
[21:24] <Lampa>: zawsze?
[21:24] <kaszmira>: a wdowiec może być
[21:24] <kaszmira>: znam takiego
[21:24] <Lampa>: ja czytałam artykuł w Przewodniku: jestem księdzem i dziadkiem
[21:24] <ksiadz_na_czacie11>: Lampa. jest tylko jeden przypadek gdy jest nieważnie
[21:25] <ksiadz_na_czacie11>: może być wdowiec
[21:25] <ksiadz_na_czacie11>: a ksiądz kiedy porzuci posługę kapłańską, nie może sprawować sakramentów
[21:25] <NICszczegolnego>: może, tylko jeśli jest zagrożenie śmiercią...?
[21:25] <kaszmira>: może natomiast w sytuacji zagrożenia np wyspowiadać
[21:26] <ksiadz_na_czacie11>: tak Nic
[21:26] <baranek>: może w groźbie śmierci
[21:26] <kaszmira>: to się nazywa sakrament ważny niegodnie udzielony
[21:26] <ksiadz_na_czacie11>: temu że popada w kary przewidziane prawem kościelnym
[21:27] <Daw0>: a jakie to ma uzasadnienie te kary?
[21:27] <zxn>: Ten problem, żonatych księży, jest w KRK i obecnie. Niemało księży przechodziło nie tak dawno z anglikanizmu, do KRK. Tyle, że byli żonaci przedtem. I co? Zostali dopuszczeni, do kapłaństwa w KRK, z żonami czy bez.
[21:27] <ksiadz_na_czacie11>: ale dobrze. spróbujmy zapytać, jakie funkcje, posługi sprawuje ważnie wyświęcony kapłan?
[21:27] <Lampa>: To taki ksiądz gdy zboczy z drogi ma jednym słowem "przekichane" brzydko pisząc. no bo jest przekreślony, ślubu nie może wziąć.... to takie jakby nie życie....
[21:27] <madzielenka>: udziela sakramentów :)
[21:27] <kaszmira>: oj no bo nie można tak sobie robić żartów z przysięgi

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Rozpocznij korzystanie