Życie i dzieło Marty Robin - Ogniska Miłości

Na pytania odpowiada ks Sławomir Sosnowski

[21:04] <Moderator>: Witamy Księdza
[21:04] <ks_Slawomir_Sosnowski>: już jestem, witam
[21:04] <aprylka>: szczęść Boże Księże :)
[21:04] <NICszczegolnego>: szczęść Boże Księdzu
[21:04] <Optymistus>: szczęść Boże Ks. Sławku
[21:04] <Zuza>: witamy:)
[21:04] <Moderator>: możemy zaczynać?
[21:04] <ks_Slawomir_Sosnowski>: możemy zaczynać, czekam na pytania
[21:04] <Moderator>: to zaczynamy!
[21:05] <Moderator>: Szczęść Boże, witam wszystkich!
[21:05] <Moderator>: Gościem dzisiejszego wieczoru jest Ks. Sławomir Sosnowski - kapłan archidiecezji łódzkiej.
[21:05] <Moderator>: Wyświęcony w roku 1984, od 1994 ojciec Ogniska Miłości w Rogowie k. Łodzi
[21:05] <Moderator>: jednej z 75 wspólnot rozsianych po świecie powstałych z inspiracji Marty Robin.
[21:06] <Moderator>: Tematem dzisiejszego czatu będzie: "Życie i dzieło Marty Robin - Ogniska Miłości".
[21:06] <Moderator>: Serdecznie witam wszystkim internautów i zapraszam do rozmowy.
[21:06] <Moderator>: Zanim padną pierwsze pytania:
[21:06] <Moderator>: Ks. Sławomirze, co w Ognisku Miłości jest ważniejsze: wiara czy miłość?
[21:06] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Nie da się oddzielić. Miłość, która płynie z wiary
[21:07] <_hanusia>: Skąd nazwa "Ogniska Miłości??"
[21:08] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Pełna nazwa to Ognisko światła i miłości w podwójnym sensie: caritas = miłość braterska i Amor - miłość Boża. Chodzi o głoszenie Ewangelii (światło), usiłowanie życia nią (caritas), by stać się świadkami Bożej Miłości. Brzmi to dumnie, ale to jest program, a nie stwierdzenie stanu faktycznego/
[21:09] <aprylka>: Kiedy i w jaki sposób zainteresował się Ksiądz Martą Robin i Ogniskami Miłości?
[21:10] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Jak to bywa, przez tzw. "przypadek". Byłem na studiach we Francji i tam interesowałem się wszystkim, co dzieje się w Kościele francuskim. I tak trafiłem na nowe wspólnoty, a zwłaszcza Ogniska. Było to już kilka lat po śmierci Marty, a więc osobiście jej nie spotkałem
[21:11] <_hanusia>: Dlaczego Marta Robin została tak BARDZO doceniona?? Co było jej główną zasługą??
[21:13] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Po latach przyglądanie się jej życiu (z książek i wysłuchując żyjących jeszcze świadków) dochodzę do pozornie prostej rzeczy. Najważniejsze w niej to sposób, w jaki przyjęła swoje własne życie, sposób, w jaki potrafiła odnaleźć Boga w swoim życiu.
[21:13] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Trzeba dopowiedzieć, że życie miała niezwykle trudne: choćby jedno: 50 lat sparaliżowana
[21:13] <aprylka>: Skąd się wzięły Ogniska Miłości? Po co powstały?
[21:13] <aleksab>: a komu służą te wspólnoty ??
[21:15] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Najpierw były rekolekcje: tydzień w milczeniu, o podstawach wiary. Tak Marta zaproponowała ks. Finetowi. Spośród pierwszych członków powstała wspólnota
[21:15] <ks_Slawomir_Sosnowski>: A więc celem jest prowadzenie domu rekolekcyjnego i głoszenie rekolekcji
[21:15] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Ogniska służą tym, którzy szukają pogłębienia wiary.
[21:15] <_hanusia>: Dlaczego większość, jak nie wszystkie rekolekcje organizowane przez Ognisko Miłości odbywają się w milczeniu?
[21:16] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Jest to sugestia Marty. Bardzo mocno kładła nacisk na to, by spotkanie z Bogiem odbywało się w ciszy.
[21:17] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Wtedy spotkanie jest głębsze. Spotkanie z Bogiem jest jednocześnie spotkaniem z sobą samym. Jeśli w ciszy, wtedy głębsze jest to spotkanie
[21:17] <Zuza>: co jest wyjątkowego w tej wspólnocie?? czym wyróżnia się spośród innych, jakie są formy modlitwy, wokół jakich słów się skupia?
[21:18] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Jest to wspólnota świeckich, kobiet i mężczyzn, którzy podejmują decyzję na całe życie, ale jednak nie składają ślubów zakonnych.
[21:18] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Ponadto: jest to wspólnota tworzona wraz z księdzem, który jest wewnątrz wspólnoty jako jej przewodnik duchowy
[21:18] <KaJa>: Jak w milczeniu ludzie cokolwiek zrozumieją z tych rekolekcji? Są już przygotowani wcześniej?
[21:19] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Form modlitwy nie mamy specjalnych. Codzienna Eucharystia, różaniec, adoracja Najśw. Sakramentu. No może konsekracja Jezusowi przez ręce Maryi jest taką "naszą".
[21:19] <aprylka>: Kto może „wstąpić” do Ogniska Miłości? Jakie trzeba spełniać warunki?
[21:19] <aleksab>: a czy mogą oni się wycofać z takiej wspólnoty??
[21:20] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Wstąpić może ten, kto odczyta jako swoje powołanie: życie wspólne, modlitwę ofiarowaną za przyjeżdżających na rekolekcje, trzeba lubić fizyczną pracę, której jest tu dużo
[21:20] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Powiedziałem, że jest to decyzja na życie. Ale przez kilka lat jest czas na to, by ją podjąć
[21:20] <_hanusia>: "Wszelka doskonałość jest w miłości" - tak powiedziała Marta Robin - dlaczego akurat w miłości, a nie np. wierze?
[21:21] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Św. Paweł mówi, że to miłość nie ustanie. Bóg jest Miłością. Wiara nas doprowadza do Miłości. Nie odwrotnie
[21:21] <SamSam>: Czy członkowie wspólnoty muszą zachować czystość??
[21:22] <ks_Slawomir_Sosnowski>: We wspólnocie mogą być też małżeństwa. Zasada jest taka: pozostaje się w takim stanie, w jakim się wstąpiło. A więc celibatariusz pozostaje celibatariuszem.
[21:23] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Trudno sobie wyobrazić wspólnotę mężczyzn i kobiet, w której członkowie jeszcze nie wiedzą, czy chcą się żenić, czy nie.
[21:23] <Zuza>: jak powinna się objawiać miłość wg rozumienia tej wspólnoty?
[21:24] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Miłość we wspólnocie to akceptacja drugiego człowieka; zgoda - pełna życzliwości - na jego inność.
[21:24] <ks_Slawomir_Sosnowski>: To chęć wspólnego dążenia do celu; wspólnej służby.
[21:24] <aprylka>: mogą być małżeństwa - a jeden z małżonków także?
[21:24] <kafka>: a jeśli ktoś dopiero szuka tej drugiej połówki?
[21:25] <ks_Slawomir_Sosnowski>: To niech przyjedzie na spotkanie dla tych, którzy szukają. Mamy takie w czerwcu.
[21:25] <gregorykos>: Oprócz milczenia co charakteryzuje rekolekcje prowadzone przez Ognisko?
[21:26] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Treść: czyli przyglądanie się temu co podstawowe w chrześcijaństwie; dużo czasu na osobiste przemyślenia i modlitwę, ale też możliwość rozmowy z księdzem.
[21:26] <aprylka>: W jaki sposób funkcjonują Ogniska Miłości na co dzień? Z czego się utrzymują?
[21:27] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Ogniska utrzymują się z dobrowolnych ofiar składanych przez uczetsników rekolekcji, no i oczywiście z pracy członków wspólnoty. Pracy tu na miejscu (nie zawodowej).
[21:28] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Codzienny rytm wyznaczany jest przez rekolekcje. Albo je prowadzimy albo się do nich szykujemy, przygotowując dom, ale też pracując w ogrodzie itd.
[21:28] <GogaRo>: Marta Robin to wspaniała postać. Czy we Wspólnocie kierujecie się jedynie tymi wskazaniami, które ona pozostawiła, czy też są nowe wyzwania podejmowane przez członków wspólnot?
[21:29] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Marta nie pozostawiła wiele szczegółowych wskazań, jest pewna tradycja dotycząca tego, co ona przekazała, co Ogniska wypracowały przez te kilkadziesiąt lat.
[21:29] <ks_Slawomir_Sosnowski>: A poza tym: Słowo Boże i nauczanie Kościoła; także własne doświadczenie uczy, jak żyć.
[21:29] <_hanusia>: Ilu mniej więcej osób jest obecnie zaangażowanych w Ognisku Miłości??
[21:29] <ks_Slawomir_Sosnowski>: W naszym Ognisku jest nas siedmioro. W Polsce są dwa.
[21:29] <KaJa>: Czy ludzie we wspólnocie pracują poza nią?
[21:30] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Zasadniczo nie pracujemy poza wspólnotą. Oprócz mnie - ja mam dużo zajęć poza Ogniskiem. W Ogniskach w świecie bywa różnie. Czasem pracuje się "na zewnątrz".
[21:30] <aprylka>: Czy był Ksiądz może w domu Marty Robin? - Jeśli tak, to jak Ksiądz wspomina pobyt tam?
[21:31] <ks_Slawomir_Sosnowski>: W domu Marty bywam regularnie. Ostatni raz - w lutym. Zawsze jest to przeżycie.
[21:31] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Pokój Marty jest taki, jaki był wtedy, gdy żyła: mały, ciemny (światło sprawiało jej ból), i ciągle ktoś w nim jest. Ludzie robią setki km, by pomodlić się w pokoju, w którym stoi szafa i łóżko.
[21:32] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Bardzo dziwne jest pierwsze wrażenie. A później doświadczenie pokoju i ducha modlitwy.
[21:32] <aleksab>: w jakiej miejscowości we Francji znajduje się dom Marty??
[21:32] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Chateauneuf de Galaure. Ok. 80 km na południe od Lyonu.
[21:32] <aprylka>: Diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Marty Robin zakończył się w 1996 r. Czy coś od tego czasu się w tej sprawie posunęło naprzód?
[21:33] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Proces posuwa się wolno, tak jak to zwykle bywa. Tylko Proces Matki Teresy i O. Pio przebiegł szybko.
[21:33] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Ciągle dokumentacja jest uzupełniana i poprawiana. Potrwa to jeszcze parę lat.
[21:33] <aprylka>: Dla kogo są rekolekcje w Ognisku Miłości? Kto może/powinien w nich uczestniczyć Księdza zdaniem?
[21:34] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Rekolekcje są dla wszystkich. Gdy ja uczestniczyłem po raz pierwszy, było kilku księży, sióstr zakonnych, ale też chłopak, który przygotowywał się do chrztu. A więc każdy, kto szuka, kto czuje, że jest w drodze.
[21:35] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Odświeżenie tego, co zasadnicze każdemu się przyda.
[21:35] <_hanusia>: Czy dużo osób decyduje się właśnie na taką formę rekolekcji?? Mniej więcej ile osób jest jednorazowo na takich rekolekcjach??
[21:35] <ks_Slawomir_Sosnowski>: W naszym domu zwykle jest to kilkanaście osób. We Francji bywają takie domy, gdzie na raz jest prawie 200 osób.
[21:36] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Oprócz tygodniowych rekolekcji proponujemy też krótsze, weekendowe. W nich uczestniczy więcej.
[21:36] <aprylka>: Kardynał Daniélou stwierdził, że "kiedyś wiek XX będzie się nazywał "wiekiem Marty"". Jak Ksiądz myśli, czy i kiedy to nastąpi?
[21:36] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Słyszałem też, że ma być św. Józefa.
[21:37] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Bez wątpienia o wpływie Marty jeszcze niewiele wiemy. Stoi ona jakoś u początków wielu zjawisk odnowy Kościoła we Francji. U początku tzw. nowych wspólnot.
[21:38] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Jeśli Kościół będzie bardziej wspólnotowy, to będzie też bardziej "pod wpływem" Marty.
[21:38] <Zuza>: dlaczego miałaby ona zostać świętą?
[21:38] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Zjednoczenie z Panem Bogiem, które zaowocowało niezwykłą otwartością na ludzi.
[21:39] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Jest wielu takich, dla których 10-minutowe spotkanie z Martą zmieniło życie.
[21:39] <_hanusia>: "Świętość jest dla wszystkich, ponieważ każdy, tam gdzie jest i jaki jest, może kochać więcej" (M. Robin). Jak np. mówić tak o mordercy?? - to jakaś niedorzeczność...
[21:40] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Kard. Lustiger zgłaszał kiedyś pragnienie, by Jacques Fesch został beatyfikowany. Chociaż był mordercą, a nawrócił się dopiero czekając na wyrok śmierci.
[21:40] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Nigdy nie jest za późno na nawrócenie. Wiara nawet z mordercy może uczynić świętego. Wiara, która otwiera na miłość.
[21:41] <aleksab>: czy dzieją się cuda za wstawiennictwem Marty??
[21:41] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Ksiądz, który jest odpowiedzialny za proces beatyfikacyjny otrzymuje bardzo wiele świadectw.
[21:42] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Oczywiście niekoniecznie są to cuda ewidentne, ale łaski, które ludzie przypisują wstawiennictwu Marty. Jest wiele osób, które uważa, że dzięki Marcie znalazło "drugą połowę".
[21:42] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Wiele małżeństw, które nie mogły się doczekać dziecka, twierdzą, że u Marty wyprosili potomstwo, i wiele innych.
[21:43] <aprylka>: Czy słusznym Księdza zdaniem jest porównanie Marty Robin do św. Faustyny? Św. Faustyna - Apostołka Miłosierdzia, a Marta Robin - Apostołka Eucharystii?
[21:43] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Można porównywać, choć każda jest inna. O Marcie można dopowiedzieć: apostołka Bożego ojcostwa.
[21:44] <aleksab>: osobą podobną pod względem charyzmy do Marty Robin jest ksiądz Franciszek Blachnicki - co Ksiądz sądzi na temat jego działań i owoców tego działania? Jaki ma Ksiądz do tego stosunek??
[21:45] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Wydaje mi się, że są to dwie bardzo różne osoby. Zarówno temperamentem, ja i sposobem działania. On - aktywny duszpasterz i pracownik uczelni, założyciel Ruchu.
[21:45] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Ona - wprawdzie inspiratorka Ognisk, ale nie założycielka. Przykuta do swego łóżka. Sam o sobie powiedziała kiedyś: jestem samą modlitwą.
[21:46] <ks_Slawomir_Sosnowski>: Łączy ich miłość do Kościoła i przyczynienie się do jego odnowy.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie