Rady Ewangeliczne dla wszystkich- Czystość

[19:55] ksiadz_na_czacie11: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus:)
[20:00] ksiadz_na_czacie11 Wszystkich zainteresowanych zapraszam do rozmowy
[20:01] ksiadz_na_czacie11: chciałbym, abyśmy się w kolejnym cyklu tematów, zatrzymali nad radami ewangelicznymi....
[20:01] ksiadz_na_czacie11: ile ich jest i jakie to?
[20:01] wielki_czarny_pies: Ewangelii? 4.. rad? a ktoś to wie...
[20:01] langusta_: 3? ubóstwo, czystość, posłuszeństwo ?
[20:02] ksiadz_na_czacie11: rad ewangelicznych
[20:02] Palolina: dobrowolne ubóstwo, czystość i posłuszeństwo
[20:02] Palolina: ?
[20:02] ksiadz_na_czacie11: z czym się one najczęściej kojarzą? (wszystkie razem)
[20:02] langusta_: śluby np. zakonne
[20:02] SamSam: ks11 z cnotą ??
[20:03] Palolina: z tym co ślubuje się z zakonach
[20:03] ksiadz_na_czacie11: więc skoro tak, to czy są one dla każdego? czy tylko dla wybranych w zakonach?
[20:03] kluseczka: a tylko zakonnicy maj się zbawić?
[20:04] SamSam: ks11 są dla ludzi
[20:04] Palolina: chyba dla niektórych
[20:04] langusta_: są dla każdego, uczą człowieka prawdziwej wolności, otwarcie na Boga
[20:04] zwyczajna: dobrowolne ubóstwo.. dla wybranych
[20:04] SamSam: "nic co ludzkie nie jest mi obce"
[20:04] zwyczajna: Abraham nie był ubogi
[20:04] zwyczajna: a był przyjacielem Boga
[20:04] Palolina: czystość (w znaczeniu braku pożycia) raczej nie wskazana dla małżonków
[20:04] langusta_: zwyczajna. ubóstwo nie znaczy dziadostwo, wg mnie nie chodzi tu tyle o nieposiadanie, ale o wolność wzg. rzeczy
[20:04] Palolina: posłuszeństwo nie wskazane dla męża czy ojca
[20:05] langusta_: można mieć wiele i być wolnym, i można mieć niewiele i być niewolnikiem przedmiotów
[20:05] ksiadz_na_czacie11: rady ewangeliczne i to wszystkie są dla każdego. tyle że ich konkretna realizacja będzie polegała na innym sposobie w zakonie czy kapłaństwie, a innym w małżeństwie czy w ogóle życiu świeckim
[20:06] karolina1x: np. posłuszeństwo wobec Słowa Bożego...to chyba dla wszystkich
[20:06] ksiadz_na_czacie11: zatrzymajmy się dziś przy czystości. czym w ogóle jest czystość?
[20:06] silence: możemy jeszcze wrócić na chwilę do ogólnego pojęcia tych rad?
[20:06] ksiadz_na_czacie11: możemy Silence jeśli trzeba
[20:07] ksiadz_na_czacie11: a konkretnie?
[20:07] SamSam: ks11 czystość jest czymś fajnym :)
[20:07] silence: chodzi mi o znaczenie sformułowania RADY ewangeliczne
[20:07] silence: rady czy nakazy?
[20:07] langusta_: ogólnie. czystość to rezygnacja z pożycia i życia płciowego, ale to dość ogólna definicja
[20:07] silence: w zakonie to obowiązek, bo są śluby a w życiu świeckim?
[20:07] yaho: za fizycznym wymiarem wydaje mi się kryje się duchowy wymiar czystości
[20:08] Palolina: ja bym raczej powiedziała ze czystość to odpowiedzialne wykorzystanie daru płciowości
[20:08] ksiadz_na_czacie11: rady. Można by powiedzieć że to dobre rady dla tych, którzy na serio traktują kwestię swojej jedności z Bogiem
[20:08] Palolina: to znaczy że moim zdaniem nie jest zaprzeczeniem czystości współżycie między małżonkami
[20:08] silence: czy wykroczenie przeciw nim jest grzechem?
[20:09] ksiadz_na_czacie11: wszystkie trzy rady są w treści Dekalogu
[20:09] ksiadz_na_czacie11: choć są krokiem dalej w jego realizacji niż tylko spełnianie nakazów
[20:09] silence: no tak... to po co te rady??
[20:10] ksiadz_na_czacie11: po to żeby pokazać, że dla chrześcijanina nie wystarczy tylko legalna sprawiedliwość, ale trzeba czegoś więcej: wielkodusznej miłości
[20:11] yaho: Jezusowe przesłanie i dekalog
[20:11] yaho: Stary i Nowy Testament
[20:11] yaho: na tej zasadzie się one dopełniają....
[20:11] ksiadz_na_czacie11: ale. wróćmy zatem do czystości. Palolina słusznie określiła ją jako odpowiedzialne korzystanie z daru płciowości. "odpowiedzialne" tzn. jakie? kiedy?
[20:12] silence: nie sądzę, ks. żeby zrozumieć, czym są rady trzeba zrozumieć ich znaczenie. inaczej powtarzamy tematyki z dekalogu...
[20:13] Palolina: to znaczy tak jak Pan Bóg pozwolił ;)
[20:14] yaho: nie tylko Kościół
[20:14] ksiadz_na_czacie11: ok. prawo jest po to (jak napisał św. Paweł) aby przekonać o grzechu. jest to po prostu jasne określenie granic zła i dobra. ale realizacja prawa to coś więcej niż legalizm, stąd zwrócenie uwagi że w dziedzinie seksualności chodzi nie tylko o zdradę
[20:14] ksiadz_na_czacie11: małżeńską ale o coś dużo więcej
[20:15] langusta_: o dojrzałość do wartości ?
[20:15] SamSam: ks11 no ale zdrada to zło prawda ??
[20:15] Palolina: a brak antykoncepcji
[20:15] ksiadz_na_czacie11: o pełnię wartości, czyli o miłość
[20:16] Palolina: o dawanie siebie drugiej osobie
[20:16] kluseczka: Legion mas z tym problem?
[20:16] ksiadz_na_czacie11: czystość zatem to umiejętność korzystania z daru Bożego płciowości
[20:16] SamSam: kluseczka wszyscy mamy
[20:18] ksiadz_na_czacie11: wróćmy do czystości
[20:19] SamSam: no tak czystość dla coraz szerszej grupy młodych ludzi nie ma znaczenia
[20:19] ksiadz_na_czacie11: to "odpowiedzialne" korzystanie to znaczy jakie?
[20:20] langusta_: zgodne z planem Boga, który w nas wszczepił te dary (odpowiedzialne)
[20:20] Palolina: to znaczy tylko między małżonkami, z miłością
[20:20] ksiadz_na_czacie11: nie nie Silence. zgodne z prawem naturalnym, czyli z prawem ustanowionym przez Boga
[20:20] Palolina: bez antykoncepcji
[20:21] Palolina: dając siebie tej drugiej osobie
[20:21] SamSam: Dobrej nocy i owocnej dyskusji [papa]
[20:22] Palolina: będąc gotowym na przyjęcie z miłością ewentualnie poczęte dziecko
[20:22] wielki_czarny_pies: trochę mnie nie było.. ale mam wrażenie ze sprowadzacie czystość do seksualności.. a to chyba nie wszystko jednak...
[20:23] ksiadz_na_czacie11: a tu reguły są jasne: 1.kobieta i mężczyzna; 2.płciowość służy przekazywaniu życia i umacnianiu więzi w małżeństwie; 3.człowiek, a więc i seksualność to nie są przedmioty do zabawy i czerpania li tylko przyjemności
[20:23] kluseczka: ale ma nadziej nie wyklucza?
[20:24] langusta_: kluseczka. łamanie 6-tki z Dekalogu dla czerpania korzyści;)

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie